Haberler
04.03.2015

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama Mesleki Denetim Bürolarının Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından reddine ilişkin işlem, Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Oda Haberleri
03.03.2015

Elektrik Mühendisleri Odası; TMMOB‘ye bağlı 11 odanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari ve mali denetiminin yapılmasına ilişkin kararının, bakanlığın il örgütlerince de "hukuk devletini" yok sayan bir şekilde kullanılmaya başlanması üzerine 3 Mart 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.03.2015

İnşaat Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” dolayısıyla 2 Mart 2015 tarihinde birer basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
02.03.2015

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası, 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin 1 Mart 2015 tarihinde birer basın açıklaması yaptılar.

Haberler
02.03.2015

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı farklı ülkelerden akademisyenlerin, yazarların, sendikacıların, meslek örgütü temsilcilerinin, insan hakları savunucularının katılımıyla 28 Şubat-1 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Haberler
02.03.2015

TBMM’de görüşmeleri süren “İç Güvenlik” yasa tasarısına karşı binlerce kişi Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sokağa çıkarak, “daha fazla özgürlük ve demokrasi” için eylemler düzenledi.

Haberler
01.03.2015

Aralarında TMMOB'nin de yer aldığı Kadın Emeği Platformu üyeleri, 27 Şubat 2015 tarihinde Ankara ve İstanbul'da "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı"na ilişkin eylemler gerçekleştirdi. 

Haberler
28.02.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği, 28 Şubat 2015 tarih 29281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Basın Açıklamaları
28.02.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu katılımcılarına ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

Haberler
27.02.2015

TMMOB'nin 14 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu sonrası yapılan yürüyüş ve Genel Kurul sonuç bildirisinin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin video görüntüleri için tıklayınız