İKK Haberleri
30.07.2015

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 29 Temmuz 2015 tarihinde Alsancak Stadı'nın yenileme çalışmaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
29.07.2015

KESK, TMMOB ve TTB, 9 Temmuz 2015 tarihinde DİSK'in İstanbul Şişli'de bulunan bina kapısının zincir ve kalaslarla kapatılmasıyla başlayan ve gelinen noktada DİSK'e yönelik saldırı, hakaret, karalama ve tehdide dönen olaylarla ilgili olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Haberler
29.07.2015

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet, 29 Temmuz 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Yurdusev Özsökmenler, MYK Üyesi Alp Altınörs’den oluşan heyet ile görüşmeye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldı. Görüşmede, son günlerde yaşanan gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Haberleri
29.07.2015

Makina Mühendisleri Odası, Temmuz 2015 İtibarıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü başlıklı raporu yayımladı.

Haberler
28.07.2015

Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla 28 Temmuz Salı günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde milletvekili, aydın, yazar ve sanatçılar ile emek - meslek örgütü temsilcileri basın toplantısında bir araya geldi.

Haberler
27.07.2015

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları toplantısı 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü İMO Güney Özcebe Salonu’nda yapıldı.

Basın Açıklamaları
25.07.2015

DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 21 Temmuz 2015 tarihinde 20 Temmuz’da 31 gencin öldüğü, yüzlerce yaralının bulunduğu katliamı protesto için Suruç’a gitti. TMMOB adına heyette TMMOB Saymanı Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile Genel Sekreter Dersim Gül yer aldılar. Suruç ziyaretine ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa İKK sekreteri ve temsilcileri de katıldı.

Basın Açıklamaları
25.07.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Suruç'ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 20 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Görüşler
24.07.2015

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin kimi maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 5. Dairesi davayı ehliyet yönünden reddetmişti. Danıştay’ın  2010 yılına kadar genel düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda bir sınırlama yapmadığı halde bu içtihat aleyhine kararlar verilmeye başlanmıştı. Danıştay’ın yerleşik kararlarına tekrar dönmesi hukuk devleti ilkesi açısından sevindiricidir.

Haberler
24.07.2015

TMMOB tarafından TMMOB Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği'nin Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmamasına dair işlemine karşı açılan davada işlemin yürütmesi durduruldu.