Haberler
06.07.2015

Türk Tabipleri Birliği 66. Büyük Kongresi (seçimsiz) 4 Temmuz 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye TMMOB adına Genel Sekreter Dersim Gül katıldı.

Haberler
06.07.2015

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler/ il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ve yıllık periyodik kontrol ücretlerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan komisyon üçüncü toplantısını 01 Temmuz 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Sonuç Bildirgeleri
06.07.2015

 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 25–28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara`dadüzenlenen 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

Basın Açıklamaları
03.07.2015

TMMOB'ye bağlı 24 Oda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile başlayan ve TMMOB’nin bütününe yönelen saldırılara ilişkin 1 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
03.07.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB ve Mimarlar Odası'na yönelik olarak bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine 29 Haziran 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

Haberler
03.07.2015

KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB-İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla İstanbul Beyoğlu’nda 2 Temmuz Perşembe akşamı Suriye’ye yönelik sınır ötesi operasyonlara karşı eylem düzenlendi. Eyleme, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütü de destek verdi.

Haberler
03.07.2015

Sivas Katliamının 22. yıldönümünde ülkenin dört bir yanında binlerce kişi alanlara çıkarak, davası zaman aşımına uğrayan katliamı protesto etti.

İKK Haberleri
02.07.2015

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda geleneksel olarak düzenlenen Kartondan Tekneler Yarışı’nın sekizincisi büyük ilgi gördü.

Oda Haberleri
02.07.2015

TMMOB Mimarlar Odası, bazı basın organlarında yürütülen sistemli karalama kampanyası ve haberler üzerine 1 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
01.07.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.