Haberler
26.01.2015

EMO Samsun Şube Müdürü Emin Arif Özkesen 21.08.2013 tarihinde Ağrı Dağı'nın zirvesinde TMMOB'ye sahip çıktı.

 

Basın Açıklamaları
23.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Melih Gökçek'in TMMOB'ye bağlı beş Oda hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine 23 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.01.2015

Maden Mühendisleri Odası, TBMM gündemindeki Maden Kanunu üzerine 23 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
23.01.2015

TMMOB ortamında Birlik, oda, şube ve temsilciliklerde ücretli çalışanlar, 22 Ocak 2015 Perşembe günü  İl/İlçe Koordinasyon kurullarının bulunduğu yerlerde oda, şube, temsilcilik yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, içinde TMMOB Yasası değişikliği de bulunan AKP’nin torba yasalarına karşı mücadeleyi değerlendirdi.

Haberler
23.01.2015

İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,  22-23 Ocak 2015 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. TMMOB adına Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun'un katıldığı toplantıda, iş yerlerinin tehlike sınıfları değişikliği talepleri değerlendirildi.

Haberler
22.01.2015

Ankara Aydın Sanatçı Girişimi adına Oktay Etiman, Yılmaz Demiral, Fatin Kanat ve Mehmet Özer TMMOB’yi ziyaret etti.

Haberler
22.01.2015

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri; İstanbul Barosu, İstanbul Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve TMMOB İKK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında hazırlanan, TMMOB'nin faaliyetlerini etkisizleştirmeye yönelik değişiklikleri de içeren torba yasa tasarısı ile ilgili olarak 22 Ocak 2015 tarihinde Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Haberler
22.01.2015

DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip Odası, TMMOB’yi parçalayarak işlevsizleştirmeye yönelik yasa değişikliği girişimlerine karşı TMMOB önünde 22 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
22.01.2015

TMMOB kampanyasına ilişkin "TMMOB Her Yerde" videosunu izlemek için tıklayınız...

Haberler
21.01.2015

Dev. Maden – Sen, TMMOB Yasası değişiklerine karşı TMMOB'ye bir destek mesajı gönderdi.