ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

19 NİSAN 2014 CUMARTESİ   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

42. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI KARARLARI

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
6 21.02.2013 18.30 TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Av. Nurçin SOYKUT

TMMOB

Melih ÖZGÜVEN

Çevre Mühendisleri Odası

Onur SEVENCAN

Harita ve Kadastro Müh. Odası

Savaş YILMAZ

Jeoloji Mühendisleri Odası

Gökşen GÖK

Makina Mühendisleri Odası

Erdoğan BÖLÜK

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Enver ÇETİN

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu  21 Şubat  2013  tarihinde TMMOB‘de  toplandı.

Toplantıda;  Bir önceki toplantıda alınan karar çerçevesinde düzenlenmesi düşünülen TMMOB Bilirkişilik Etkinliği üzerine Odalara yazılan yazıya, BMO, HKMO ve Tekstil M.O dan yanıt geldiği diğer Odaların yanıt gelmediği görülmüş, yapılan değerlendirme sonucunda ,

1-    TMMOB Bilirkişilik Etkinliği yapılması konusunda ki çalışmanın,  e-mail ortamında üyelerin görüş ve önerileri çerçevesinde olgunlaştırılmasından sonra tekrar değerlendirilmesine, 

2-    Bir sonraki toplantının komisyon üyelerince gündem önerilmesi durumunda TMMOB Genel Sekreterliği tarafından belirlenecek gün ve saatte TMMOB ‘de yapılmasına,

Karar verilmiştir.

 

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
5 17.01.2013 18.30 TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Züber AKGÖL

TMMOB

Av. Nurçin SOYKUT

TMMOB

Onur ÖZARDIÇ

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Melih ÖZGÜVEN

Çevre Mühendisleri Odası

Murat ERASLAN

Elektrik Mühendisleri Odası

Bediha DEMİRÖZÜ

Gıda Mühendisleri Odası

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro Müh. Odası

Savaş YILMAZ

Jeoloji Mühendisleri Odası

Ali Rıza BELGİN

Maden Mühendisleri Odası

Av. Şirin AYKUL

Makina Mühendisleri Odası

Ümran Başak GÜLEKEN

Metalurji Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Enver ÇETİN

Ziraat Mühendisleri Odası

  

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu  17 Ocak  2012  tarihinde TMMOB‘de  toplandı.

Toplantıda; Bilirkişilik faaliyetleri üzerine çalıştay/seminer/sempozyum benzeri bir TMMOB Etkinliğinin düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunularak;

•1-    Yapılması düşünülen etkinlik hakkında TMMOB Genel Sekreterliği tarafından Odalara yazı yazılarak Odaların görüş ve önerilerinin alınmasına,

•2-    Bir sonraki toplantının 21 Şubat 2012 Perşembe günü saat 18.30 TMMOB ‘de yapılmasına,

 

Karar verildi.

 

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
4 29.11.2012 18:30

 

  

ADI SOYADI

BİRİMİ

Av. Nurçin SOYKUT

TMMOB

Onur ÖZARDIÇ

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Metin SAĞDIÇOĞLU

Elektrik Mühendisleri Odası

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro Müh. Odası

Mine ŞENOL

İçmimarlar Odası

Şenay GÜNEŞ

Jeofizik Mühendisleri Odası

Ali Rıza BELGİN

Maden Mühendisleri Odası

Av. Şirin AYKUL

Makina Mühendisleri Odası

Ümran Başak GÜLEKEN

Metalurji Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Meltem ÖZ

Peyzaj Mimarları Odası

Enver ÇETİN

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu  29 Kasım 2012  tarihinde TMMOB‘de  toplandı.

Toplantıda;  bir önceki toplantıda alınan karar gereği hazırlanan çalışma programı taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunularak;

1- 42. Dönem Bilirkişilik Komisyonunun Çalışma Programının ekteki biçimiyle kabulüne,

2- Örgüt Bünyesinde Yapılması Programlanan Çalışmalar kapsamında öngörülen  Bilirkişilik Mevzuatında meydana gelen değişiklikler doğrultusunda TMMOB Bilirkişilik Mevzuatını gözden geçirilmesi ve  güncellenmesi gereken hususlar konusunda değişiklik önerisinin oluşturulması için ön  çalışma yapmak üzere alt komisyon kurulmasına,

* Alt Komisyonun;  Ziraat M.O- Harita ve Kadastro M.O- Peyzaj Mimarları O- Jeofizik M.O- Mimarlar O ve İç Mimarlar Odası temsilcilerinden oluşmasına ve sekreterliğini Av. Nurçin Soykut‘un yürütmesine,

* Mevzuat güncellenmesi konusunda yapılacak çalışma çerçevesinde, TMMOB Genel Sekreterliğince Odalara yazı yazılarak, TMMOB Bilirkişilik Mevzuatında tespit edilen eksiklikler, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve değişiklik önerileri hakkında ki Oda görüşlerinin istenmesine,

* Konu hakkında TMMOB Hukuk Komisyonundan görüş ve değerlendirme istenmesine,

3-  Yayın çalışması kapsamında öngörülen Bilirkişilik mevzuatını da kapsayan Odaların yararlanabileceği "TMMOB Bilirkişilik "  kitabının hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri, Bilirkişilik alanında ki Oda yayınlarını toparlanması ve  hazırlanması düşünülen kitabın kapsamı, içeriği vb konularında ön çalışma yapmak üzere alt komisyon oluşturulmasına,    

*  Alt Komisyonun Ziraat M.O- Harita ve Kadastro M.O- Peyzaj Mimarları O- Jeofizik M.O- Mimarlar O.  ve Bilgisayar M. Odası temsilcilerinden oluşmasına,

* Alt Komisyon çalışmaları için gerekli olan Odalar tarafından yayınlanan bilirkişilik hakkında ki yayınların komisyon üyelerince temin edilerek, yayınların TMMOB de toplanmasının sağlanmasına, 

4-  Bir sonraki toplantının 17 Ocak 2013 Perşembe günü saat 18.30‘ da TMMOB‘de yapılmasına,

Karar verildi.

 

 

TMMOB 42. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU

ÇALIŞMA PROGRAMI

1- Örgüt Bünyesinde Yapılması Programlanan Çalışmalar:

- Bilirkişilik Mevzuatında meydana gelen değişiklikler doğrultusunda TMMOB Bilirkişilik Mevzuatını gözden geçirerek, güncellenmesi gereken hususlar konusunda değişiklik önerisi oluşturmak ve önerileri TMMOB Yönetim Kuruluna sunmak,

2-Yayın çalışmaları:

- Bilirkişilik mevzuatını da kapsayan Odaların yararlanabileceği "TMMOB Bilirkişilik "  kitabının hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri, Bilirkişilik alanında ki Oda yayınlarını toparlayarak, hazırlanması düşünülen kitabın kapsamı, içeriği vb konularında çalışma yapmak, 

3- Konferans, söyleşi ve paneller ile kongre ve sempozyum    

- Bilirkişilik faaliyetleri üzerine çalıştay/seminer/sempozyum benzeri bir TMMOB Etkinliğinin düzenlenmesi konusunda çalışma yapmak, 

4- İzleme, Değerlendirme ve TMMOB Yönetim Kurulunu Bilgilendirme:

- Bilirkişilik alanında yürütülen mevzuat çalışmalarını izleyerek değerlendirmek, gerekli görülen girişimler konusunda çalışma yaparak oluşturulan görüşleri TMMOB Yönetim Kurulu‘na sunmak, 

Bilirkişilik Çalışma Komisyonu çalışmalarını yukarıda ana hatları belirlenmiş çerçeve içinde sürdürülecektir.

Çalışma Grubu Sekretaryası
Grup Başkanı: Leman ARDOĞAN ( Mimarlar Odası) 
Başkan Yardımcısı: Medar KALKAN- Enver ÇETİN ( Ziraat Mühendisleri Odası)
Raportör Üye:  Meltem ÖZ( Peyzaj Mimarları Odası)        

Çalışma Grubundan Sorumlu TMMOB-YK Üyeleri:
Züber Akgöl ve Ali Fahri Özten

 

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
3 01.11.2012 18.30 TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Av. Nurçin SOYKUT

TMMOB

Onur ÖZARDIÇ

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Murat ERASLAN

Elektrik Mühendisleri Odası

Petek ATAMAN

Gıda Mühendisleri Odası

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro Müh. Odası

Mine ŞENOL

İçmimarlar Odası

Ali Rıza BELGİN

Maden Mühendisleri Odası

Av. Şirin AYKUL

Makina Mühendisleri Odası

Ümran Başak GÜLEKEN

Metalurji Mühendisleri Odası

Erdoğan BÖLÜK

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Medar KALKAN

Ziraat Mühendisleri Odası

  

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu 1 Kasım 2012  tarihinde TMMOB‘de  toplandı.

Toplantıda;  6306 sayılı Kanununun 12. ve 16. maddeleri, Bilirkişilik Eğitimleri ve  Çalışma Komisyonu programı konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunularak,

1- Av. Nurçin Soykut tarafından toplantında Çalışma Programı üzerine yapılan görüşmeler doğrultusunda taslak metin hazırlanmasına,

2- Hazırlanan taslak metnin mail ortamında paylaşılarak komisyon üyelerinin görüşlerine açılmasına,

3-  Bir sonraki toplantıda çalışma programı üzerine görüşülmesine, 

4- Toplantının 29 Kasım 2012 Perşembe günü saat 18.30‘ da TMMOB‘de yapılmasına,

Karar verildi.

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
2 11.10.2012 18.30 TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Züber AKGÖL

TMMOB

Av. Nurten Çağlar YAKIŞ

TMMOB

Av. Nurçin SOYKUT

TMMOB

Onur ÖZARDIÇ

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Melih ÖZGÜVEN

Çevre Mühendisleri Odası

Metin SAĞDIÇOĞLU

Elektrik Mühendisleri Odası

Murat AKYÜZ

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Onur SEVENCAN

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mine ŞENOL

İçmimarlar Odası

Hilmi MENTEŞE

İnşaat Mühendisleri Odası

Fikri ÖZTÜRK

Jeofizik Mühendisleri Odası

Kazım ALTAYLI

Jeoloji Mühendisleri Odası

İbrahim YILMAZOĞLU

Maden Mühendisleri Odası

Av. Şirin AYKUL

Makina Mühendisleri Odası

Ümran Başak GÜLEKEN

Metalurji Mühendisleri Odası

Erdoğan BÖLÜK

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Medar KALKAN

Ziraat Mühendisleri Odası

Hamdi ARPA

Ziraat Mühendisleri Odası

  

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu 11 Ekim 2012  tarihinde TMMOB‘de  toplandı.

Toplantıda; Adalet Bakanlığı tarafından  08 Nisan 2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" görüş alışverişinde bulunularak,

1- Adalet Bakanlığı tarafından  08 Nisan 2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme yazısı hazırlanarak TMMOB Genel Sekreterliği tarafından Odalara gönderilmesine

2- Bir sonraki toplantıda;

- 6306 sayılı Kanununun 12. ve 16. maddeleri

- Bilirkişilik Eğitimleri

- Çalışma Komisyonu programı

Konularının görüşülmesine,

3- Toplantının 1 Kasım 2012 Perşembe günü saat 18.30‘ da TMMOB‘de yapılmasına,

Karar verildi.

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
1 26.09.2012 18.00 TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Av. Nurçin SOYKUT

TMMOB

Onur ZARDIÇ

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Mehmet AŞKINER

Çevre Mühendisleri Odası

Murat ERASLAN

Elektrik Mühendisleri Odası

Casim AĞCA

Fizik Mühendisleri Odası

Bediha DEMİRÖZÜ

Gıda Mühendisleri Odası

Mine ŞENOL

İçmimarlar Odası

Hilmi MENTEŞE

İnşaat Mühendisleri Odası

Ali Rıza BELGİN

İnşaat Mühendisleri Odası

Kazım ALTAYLI

Jeoloji Mühendisleri Odası

Av. Şirin AYKUL

Makina Mühendisleri Odası

Ümran Başak GÜLEKEN

Metalurji Mühendisleri Odası

Sıtkı ERDURAN

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Erdoğan BÖLÜK

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Meltem ÖZ

Peyzaj Mimarları Odası

Enver ÇETİN

Ziraat Mühendisleri Odası

  

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu 26 Eylül 2012 tarihinde TMMOB‘de  toplandı.

Toplantıda;

1- Çalışma Komisyonu Başkanlığına Leman ARDOĞAN ( Mimarlar Odası), Başkan Yardımcılığına Medar KALKAN- Enver ÇETİN ( Ziraat Mühendisleri Odası) ve Raportörlüğe Meltem ÖZ( Peyzaj Mimarları Odası) seçilmesine,

2- Çalışma Grubuna TMMOB genel Sekreterliğince mail grubu oluşturulmasına,

3- 6306 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Kanununun 15. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak Odalara TMMOB Genel Sekreterliği aracılığı ile bilgilendirme yazısı gönderilmesine,

4- Adalet Bakanlığı tarafından  08 Nisan 2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hakkında Odaların ilgili birimlerince değerlendirme yapılmasına, yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bir sonraki toplantıda Yönetmeliğin ayrıntılı olarak görüşülmesine,  

5- Bir sonraki toplantının 11 Ekim 2012 Perşembe günü saat 18.30‘ da TMMOB‘de yapılmasına,

Karar verildi.

 
 

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

14

07

08

09

10

11

12

13

15>

14

15

16

17

18

19

20

16

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

19.04.2014

4.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

20.04.2014

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.