ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

23 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

40. DÖNEM ÜYE AİDAT BORÇLARI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI KARARLARI

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
5 25.03.2009 18:30 TMMOB

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu 25 Mart 2009 tarihinde toplandı.

KATILIMCILAR:

Ekrem Poyraz (TMMOB)
Av. Nurten Çağlar Yakış (TMMOB)
N. Özlem Ergenler (ÇMO)
Hüseyin Önder (EMO)
Metin Aktaş (JFMO)
Çetin Kurtoğlu (JMO)
Gülsüm Sönmez (İMO)
Ali Önemli (Maden MO)
Arife Kurtoğlu (MMO)
Nilgün Çakır (MO)
Müfit Hatat (Peyzaj MO)
Zeynep P. Öner (ZMO)

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
4 04.03.2009 18:30 TMMOB

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Komisyonu 4. Toplantısı, 04/03/2009 tarihinde Ankara‘da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Toplantı Salonu‘nda aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:
1 - TMMOB Avukatlar Toplantısı‘nda yapılan değerlendirmelerin görüşülmesi
2 - Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi

KATILIMCILAR:

Ekrem POYRAZ (TMMOB)
Hakan GENÇ (TMMOB)
İhsan AYDIN (TMMOB - Komisyon Sorumlusu)
N. Özlem ERGENLER (ÇMO)
Hüseyin ÖNDER (EMO)
Sinan ÖZGÜR (FMO)
Ufuk Serdar İNCİ (HKMO)
Nurer ALTUN (İMO)
Gülsüm SÖNMEZ (İMO)
Metin ALTAY (JFMO)
Çetin KURTOĞLU (JeolojiMO)
Arife KURTOĞLU (MMO)
Ali ÖNEMLİ (MMO)
Ö. Taner AKMAN (MeteorolojiMO)
Necip MUTLU (Mimarlar O)
Müfit HATAT (PeyzajMO)
Pınar ÖZCAN (ŞPO)
Z. Pınar ÖNER (ZMO)

TOPLANTI NOTLARI:

Toplantının ilk gündeminde; TMMOB Avukatlar Toplantısı‘nda üyelik aidat borçlarına ilişkin yapılan değerlendirmeler görüşülmüştür. Söz konusu toplantıda aidat borcunun üyelik tarihinden itibaren başlaması gerektiği ve geriye dönük aidat borçlarında Oda Genel Kurullarında alınacak karar ile 5 yıllık zamanaşımının uygulanabileceği yönünde yapılan değerlendirmelere karşı Oda temsilcileri görüşlerini dile getirmiştir. Toplantıda üyelik yükümlülüklerinin başlama tarihi ve aidat borçlarında 5 yıldan önceki borçların tahsil edilip, edilmemesi konularında Odalarda uygulama birliği sağlanmasına yönelik görüş birliği sağlanamamıştır.

Odaların üye aidat borçlarına ilişkin uygulamalarını özetleyen Mevcut Durum Tablosu‘nda yer alan başlıklarda ortaklaşabilmek üzere her üyenin kendi Odasında konuyu değerlendirmesi, yine Mevcut Durum Tablosu‘nda uygulamada ortaklaşılan ve ortaklaşılamayan başlıkların çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılması ve komisyon raporunda özellikle oda-üye ilişkilerinin iyileştirilmesi ve üyenin odasına aidiyetlik duygusunu tekrar kazandırabilme konularında odaların deneyimlerine yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

ALINAN KARARLAR:

1 - Odaların üye aidatlarına yönelik ortak ve ortak olmayan uygulamalarını gösteren bir çalışma yapılmasına,

2 - Üyelik başlangıç tarihi ve geriye dönük üye aidat borçlarının tahsili konularındaki yargı kararlarının bir sonraki toplantıda görüşülmesine,

3 - Odalardan Oda-üye, meslektaş ilişkisinin iyileştirilmesi ve üye sayısının artırılmasına ilişkin uygulamaları ve deneyimleri içeren yazılı görüş alınmasına ve

4 - Bir sonraki toplantının 25/03/2009 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
3 25.12.2008 18:30 TMMOB

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Komisyonu 3. Toplantısı, 25/12/2008 tarihinde Ankara‘da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Toplantı Salonu‘nda aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:
1 - Bilgilendirme
2 - Odalardan gelen görüşler çerçevesinde yapılan çalışmanın görüşülmesi
3 - Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi

KATILIMCILAR:

Kadir DAĞHAN (TMMOB)
Hakan GENÇ (TMMOB)
Nurten ÇAĞLAR (TMMOB)
İhsan AYDIN (TMMOB - Komisyon Sorumlusu)
N. Özlem ERGENLER (ÇMO)
Hüseyin ÖNDER (EMO)
Nurer ALTUN (İMO)
Metin ALTAY (JFMO)
Çetin KURTOĞLU (JeolojiMO)
Arife KURTOĞLU (MMO)
Şirin AYKUL (MMO)
Kemal BAŞAK (MetalurjiMO)
Ö. Taner AKMAN (MeteorolojiMO)
Müfit HATAT (PeyzajMO)

TOPLANTI NOTLARI:

Komisyon Başkan Yardımcısı Sn. Arife KURTOĞLU tarafından açılan toplantının ilk gündeminde; komisyonun ilk toplantısında alınan karar gereği TMMOB Genel Sekreterliği tarafından tüm odalara gönderilen ve odaların üye ödentilerine ilişkin mevzuat, Genel Kurul Kararları ile uygulamaları hakkında bilgi talep eden yazıya toplam 20 odadan yanıt geldiği belirtilmiştir. Henüz yanıt göndermemiş odalardan tekrar (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası) konuyla ilgili bilgi istenilmesine karar verilmiştir. Bir önceki toplantıda alınan karar gereği tüm odaların üye ödentilerine ilişkin uygulamalarını içeren tablo hakkında görüşülmüş ve değerlendirme konularına geçici olarak yurt dışında bulunan üye, geçmişte istifa etmiş ve odaya yeniden üye olmak isteyen meslektaşlar için uygulama ve kayıt ücretlerine ilişkin konu başlıklarının da eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Üye aidatına ilişkin uygulamalarının kısaca değerlendirildiği 2. gündemde özetle; Av. Nurten ÇAĞLAR‘a üye aidat borçlarının tahsilinden emekli, işsiz, öğrenim gören, kamu ve özel sektörde çalışan üyelerin aidat yükümlülüklerine kadar farklı uygulamalar hakkında sorular yöneltilmiş, bu uygulamaların hukuksal temelleri üzerine bilgi edinilmeye çalışılmış ve tüm odalarda aynılaştırılmasının mümkün olup olmadığı konusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ödentilerin tahsilatında üyelik tarihinin baz alınmasının, üyenin üyelik şartları ve yükümlülüklerinin üyelik tarihi ile birlikte başladığı göz önünde tutulduğunda uygun olduğu, geriye dönük borcun işletilmemesi gerektiği ancak cezai şart olarak üye kayıt ücretlerini artırmanın da oda üyeliğinde caydırıcı bir etken olabileceği konuları görüşülmüştür.

TMMOB Hukuk Danışmanlığı sekretaryasında, odaların hukuk müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda hangi faklı uygulamaların nasıl aynılaştırılabileceği konusunda görüş oluşturulması ve bu görüşün Komisyon‘a taşınması önerilmiş ve öneri Komisyon üyelerince kabul edilmiştir.

Üye aidat uygulamalarına ilişkin oluşturulan mevcut durum tablosundaki eksikliklerin 1 hafta içerisinde tamamlanması öngörülmüştür.

ALINAN KARARLAR:

1 - Komisyonun bundan sonraki çalışmalarına veri oluşturmak üzere yanıt alınamamış odalardan (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası) üye aidat uygulamalarına ilişkin ilgili mevzuat, Genel Kurul Kararları ve mevcut uygulamalarını içeren bir bilgilendirmenin tekrar istenilmesi hususunda TMMOB Genel Sekreterliği‘ne talepte bulunulmasına,

2 - TMMOB Hukuk Danışmanlığı sekretaryasında, odaların hukuk müşavirlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlemesine ve bu toplantıda üye ödentilerine ilişkin faklı uygulamaların nasıl aynılaştırılabileceği konusunda görüş oluşturulmasına ve bu görüşün Komisyon‘a taşınmasına,

3 - Mevcut durum tablosuna geçici olarak yurt dışında bulunan üye, geçmişte istifa etmiş ve odaya yeniden üye olmak isteyen meslektaşlar için uygulama ve kayıt ücretlerine ilişkin konu başlıklarının eklenmesine,

4 - Mevcut durum tablosu eksikliklerinin 1 hafta içerisinde tamamlanmasına ve

5 -Bir sonraki toplantı tarihinin avukatlar ortak toplantısının ardından TMMOB Sekreterliği tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
2 02.12.2008 18:30 TMMOB

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Komisyonu 2. Toplantısı, 02/12/2008 tarihinde Ankara‘da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Toplantı Salonu‘nda aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:
1 - Bilgilendirme
2 - Odalardan gelen görüşler çerçevesinde yapılacak çalışmanın görüşülmesi
3 - Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi

KATILIMCILAR:

Kadir DAĞHAN (TMMOB)
Selçuk ULUATA (TMMOB)
Ekrem POYRAZ (TMMOB)
Hakan GENÇ (TMMOB)
İhsan AYDIN (TMMOB - Komisyon Sorumlusu)
N. Özlem ERGENLER (ÇMO)
Hüseyin ÖNDER (EMO)
Yaşar ÜZÜMCÜ (GıdaMO)
Ufuk Serdar İNCİ (HKMO)
Züber AKGÖL (İMO)
Metin ALTAY (JFMO)
Utku HARDAL (KMO)
Arife KURTOĞLU (MMO)
Kemal BAŞAK (MetalurjiMO)
Ö. Taner AKMAN (MeteorolojiMO)
Nilgün ÇAKIR (MO)
Müfit HATAT (PeyzajMO)
Pınar ÖZCAN (ŞPO)
Zeynep Pınar ÖNER (ZMO)

TOPLANTI NOTLARI:

Komisyon Başkanı Sn. Züber AKGÖL tarafından açılan toplantının 1. gündeminde; komisyonun ilk toplantısında alınan karar gereği TMMOB Genel Sekreterliği tarafından tüm odalara gönderilen ve odaların üye ödentilerine ilişkin mevzuat, Genel Kurul Kararları ile uygulamaları hakkında bilgi talep eden yazıya toplam 17 odadan yanıt geldiği belirtilmiştir. Komisyonun bundan sonra yapacağı çalışmaların bütüncül biçimde yürütülmesi ve değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi adına birliğe bağlı tüm odalardaki mevcut durumun göz önüne alınmasının elzem olduğu vurgulanarak henüz yanıt gelmemiş odalardan tekrar (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası ve Petrol Mühendisleri Odası) konuyla ilgili bilgi istenilmesine karar verilmiştir.

Üye aidatına ilişkin uygulamalarının kısaca değerlendirildiği 2. gündemde özetle; üye aidat borçlarının tahsilinden emekli, işsiz, öğrenim gören, kamu ve özel sektörde çalışan üyelerin aidat yükümlülüklerine kadar farklı uygulamalar, özellikle emekli üyelerin durumu tartışılmış, konuyla ilgili görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Komisyona birlik içindeki farklı uygulamaları standartlaştırmak üzere görev verildiği ifade edilerek mevcut durumun saptanması adına Ek-1‘de verilen tablonun oluşturulması önerilmiştir.

Bazı odaların üye aidat borçlarının tahsiline ilişkin uygulamaları sonucu üyeler tarafından açılan davaları kaybettikleri hatırlatılarak konunun hukuksal anlamdaki önemine istinaden komisyon toplantılarına TMMOB Hukuk Müşavirliği‘nde ya da Odalarda görev yapan konuyla ilgili uzman avukatların katılımının önemli olduğu yinelenmiştir.

ALINAN KARARLAR:

1 - Komisyonun bundan sonraki çalışmalarına veri oluşturmak üzere yanıt alınamamış odalardan (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası ve Petrol Mühendisleri Odası) üye aidat uygulamalarına ilişkin ilgili mevzuat, Genel Kurul Kararları ve mevcut uygulamalarını içeren bir bilgilendirmenin tekrar istenilmesi hususunda TMMOB Genel Sekreterliği‘ne talepte bulunulmasına,

2 - Komisyon toplantılarına, TMMOB Hukuk Müşavirliği‘nde ya da Odalarda görev yapan borç, icra ve iflas konularına hakim avukatların katılımının sağlanmasına,

3 - Odalardaki mevcut uygulamanın net olarak görülebilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi için Ek-1‘de verilen tablonun oluşturulmasına,

4 - Bir sonraki toplantı tarihinin 25 Aralık 2008 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

EKLER:
1 -
Mevcut Durum Tablosu (1 sayfa)

http://www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/bdd8e624511e1df_ek.jpg
 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
1 22.10.2008 18:30 TMMOB

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu 1. Toplantısı, 22/10/2008 tarihinde Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği Toplantı Salonu‘nda aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:
1 -
Bilgilendirme
2 - Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Röportörünün seçimi
3 - Komisyonun amaç ve görevlerinin görüşülmesi
4 - Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi

KATILIMCILAR:

Kadir DAĞHAN (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)
N. Özlem ERGENLER (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası)
Sinan ÖZGÜR (TMMOB Fizik Mühendisleri Odası)
Göksel ERKAN (TMMOB Fizik Mühendisleri Odası)
Zuhal DERELİ (TMMOB Gıda Mühendisleri Odası)
Ufuk Serdar İNCİ (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
Züber AKGÖL (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası)
Metin ALTAY (TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası)
Fehmi YILDIRIM (TMMOB Maden Mühendisleri Odası)
Arife KURTOĞLU (TMMOB Makina Mühendisleri Odası)
Ö. Taner AKMAN (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası)
Tahir SARGIN (TMMOB Mimarlar Odası)
Müfit HATAT (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası)
Hatice KURŞUNCU (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Zeynep Pınar ÖNER (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası)

TOPLANTI NOTLARI:

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kadir DAĞHAN tarafından açılan toplantının

1. gündeminde; 41. TMMOB Genel Kurulu‘nda Üye Aidat Borçları Çalışma Komisyonu‘nun oluşturulmasına karar verildiği belirtilerek birlik içerisinde yer alan odalarda yapılan aidat uygulamalarının çeşitliliğinden bahisle konuyla ilgili ortak ve standart uygulamaların geliştirilmesinin ve yeni dönemde bu uygulamaların hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Komisyon çalışması sonucunda oluşacak çıktıların TMMOB Yönetim Kurulu‘na tavsiye kararı niteliğinde olacağı, Odaların Genel Kurulu‘nda değerlendirilmeye sunulabileceği ve TMMOB Genel Kurulu‘nda bir yönetmelik çalışması olarak görüşülebileceği belirtilmiştir.

Toplantının 2. gündeminde komisyon toplantılarına ve çalışmalarına başkanlık edecek Komisyon Başkanlığı görevinin Sn. Züber AKGÖL, Başkan Yardımcılığı görevinin Sn. Arife KURTOĞLU ve toplantı notlarını kaleme almak üzere Röportörlük görevinin Sn. N. Özlem ERGENLER tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Komisyonun amacı ve görevlerinin görüşüldüğü gündemde komisyon üyeleri söz alarak konuyla ilgili görüşlerini aktarmışlardır. TMMOB örgütlülüğün geliştirilmesi adına komisyon çalışmalarının ve çıktılarının önemli olduğunun altının çizildiği toplantıda, aidat ödentilerinin toplanma oranının bazı odalarda 1/3 düzeyinde kaldığı ve bu durumun üyelerin Odalarına aidiyetlik duygusundan uzaklaşması sonucunda yaşandığı, çoğu odada belge verilmesi, eğitim ve etkinliklere katılım durumlarında üye aidat borcunun kapatılması gerekliliği gibi getirilen zorunluluklar ile bu oranın artırıldığı ifade edilerek aidat ödentisinin alınabilirliği üzerinde yoğunlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili mevzuat gereği geriye dönük en fazla 5 yıla kadar borcun tahsil edilebileceği hatırlatılarak, üye aidat borcunun tahsil edilebilmesi için bazı odaların icra kanalını kullandığı, bazı odalarda ise bu uygulamanın benimsenmediği ifade edilmiştir. Bu noktada komisyon toplantılarına TMMOB Hukuk Müşavirliği‘nde ya da Odalarda görev yapan konuyla ilgili uzman avukatların katılımı önerilmiştir.

Kamu ve özel sektörde çalışan üyeler ile emekli ve işsiz üyeler için aidat uygulamalarının değiştiği, dolayısıyla komisyonun bundan sonraki çalışmalarına veri oluşturmak üzere tüm odaların ilgili mevzuatı, Genel Kurul Kararları ve mevcut uygulamalarını içeren bir bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Talep edilecek bilgiler ve formatı hakkında bir çalışma yapılması ve çalışmanın internet ortamında oluşturulacak e-posta grubunda değerlendirilmesi önerilmiştir.

ALINAN KARARLAR:

1 - Komisyon Başkanlığı görevinin Sn. Züber AKGÖL, Başkan Yardımcılığı görevinin Sn. Arife KURTOĞLU ve Röportörlük görevinin Sn. N. Özlem ERGENLER tarafından yürütülmesine,

2 - Komisyon toplantılarına, TMMOB Hukuk Müşavirliği‘nde ya da Odalarda görev yapan borç, icra ve iflas konularına hakim avukatların katılımının sağlanmasına,

3 - Komisyonun bundan sonraki çalışmalarına veri oluşturmak üzere tüm odaların ilgili mevzuatı, Genel Kurul Kararları ve mevcut uygulamalarını içeren bir bilgilendirmenin odalardan istenmesi hususunda TMMOB Genel Sekreterliği‘ne talepte bulunulmasına,

4 - Komisyon üyeleri arasında toplantılar dışında da iletişimin sağlanması ve çalışmalarla ilgili bilgi ve verilerin saklanması amacıyla internet ortamında "yahoogroups" uzantılı e-posta grubu oluşturulmasına ve

5 - Bir sonraki toplantı tarihinin TMMOB Genel Sekreterliği‘nden talep edilen bilgilerin komisyona ulaştırılmasının ardından belirlenmesine karar verilmiştir.

 
 

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

15

14

15

16

17

18

19

20

16>

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

22

02

03

04

05

06

07

08

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

26.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

27.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.