ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

20 NİSAN 2014 PAZAR   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

39. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
34 16.05.2008 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 16 Mayıs 2008
TOPLANTI NO : 34
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 597 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Romanya uyruklu Petrol Mühendisi Ion Motoaca, Almanya uyruklu İnşaat Mühendisi Paul Salk, Romanya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Shahlar Pashayev, Belçika uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Emmanuel M.W.Steins, İran uyruklu Bilgisayar Bilimleri Mühendisi Seyavouhsh Akrami, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nargiza Kusayeva, ABD uyruklu Elektronik Mühendisi Sergio Correa, Peru uyruklu Elektronik Mühendisi Juan Carlos Burga Sousa, Yugoslavya uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Afrim Berisa, Yunanistan uyruklu Mimar Sami Kiasif, Yunanistan uyruklu Mimar Serntar Souleiman, Afganistan uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Abdülaziz Sadık, Azerbaycan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Farid Gulmammadov, İspanya uyruklu Makina Mühendisi Diego Garcia Pastor, Almanya uyruklu Tekstil Mühendisi Binbin Sujana, İran uyruklu İnşaat Mühendisi Shirin Goodarzi, Romanya uyruklu Mekanik Mühendisi Liviu Calin Nicoara,

KARAR NO 598 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın görüşü doğrultusunda Romanya uyruklu Makina Mühendisi Mariana Dragan‘ın ülkemizde çalışmasının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 599 : TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu‘na sunulmak üzere hazırlanan "TMMOB 2004 yılından bu yana aktif bir bileşeni olduğu Avrupa Sosyal Forumu‘nun Berlin‘de yapılan hazırlık toplantısında alınan kararla 19-22 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul‘da yapılacak 6.Avrupa Sosyal Forumu Sekreteryasında TMMOB‘nin yer almasını karara bağlar" şeklindeki Karar Taslağı‘nın kabulüne ve 40.Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 600 : Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Umut Çelik‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 601 : Sakarya-Hendek-Karatoprak Köyü civarında yapılması planlanan Taşocağı‘na yönelik oluşturulan komisyonun hazırladığı raporun kitap olarak 1500 adet bastırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 602 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın 05 Mayıs 2008 tarih ve 1293 sayılı Sicil Durum Belgesi konulu yazısına karşı görüş bildirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 603 : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği, TMMOB İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği‘nin önümüzdeki dönemde değerlendirilmek üzere Odalara gönderilerek görüş istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 604 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 605 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin TMMOB Hukuk Müşavirinin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 606 : TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 607 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Tekirdağ Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tekirdağ Belediye Başkanlığınca açık teklif usulü ile satışı yapılacağı ilan edilen, Tapuda Tekirdağ İli, Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi Mevkii, 102 Ada, 30 Pafta, 13 Parsel‘de kayıtlı taşınmazın 601, 602 ve 613-701 kapı numaralı 100-101 ve 112 no‘lu bağımsız bölümlerinin, açık teklif usulü ile yapılacak ihalesine İnşaat Mühendisleri Odası adına katılmaya, geçici teminat yatırmaya, pey sürmeye, yatırılmış peyi geri almaya, ilgili evrakları düzenlemeye, imzalamaya, kısaca ihale ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya, İhalenin İnşaat Mühendisleri Odası adına sonuçlanması halinde, tapu sicil belgeleri verilen taşınmazların İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Taşseten, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Sukut ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kadir Eraslan‘dan ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 608 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Aydın Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılan, Tapuda Aydın İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 71 Pafta, 280 Ada, 29 Parsel‘de kayıtlı, 22/110 arsa paylı 1 No‘lu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Ünveren ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mutlu Bilgin‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 609 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na verilen 15.000 YTL‘lik borcun Odaca 39.Dönem sonuna kadar ödenemeyeceği anlaşıldığından, Oda tarafından sözkonusu borcun 40.Dönem içerisinde ödeneceği yönünde sunulan ödeme planının uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 610 : 40. Olağan Genel Kurul hazırlıkları sırasında yoğun ve özverili çalışmaları ve katkıları nedeniyle tüm TMMOB çalışanlarına Mayıs ayı net ücretlerinin %50‘si kadar ek ödeme yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 611 : TMMOB 39.Dönem çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalar, katkı ve desteklerinden dolayı TMMOB çalışanlarına, dönem boyunca onurlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olan Odalarımızın Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına, TMMOB Danışma Kurulu üyelerine, TMMOB Çalışma Grubu/Komisyon üyelerine, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, üyelerimize, emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerine ve üyelerine ve tüm TMMOB dostlarına teşekkür edilmesine oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Hüseyin YEŞİL, Selçuk ULUATA (Katılmadı), Halil GEZER (Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Tuncay ŞENYURT (Katılmadı), Hakan Günay, Berrin ŞENÖZ, Nail GÜLER, Feyyaz ATAÇ, Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı), İbrahim VARDAL, Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, Cemalettin KÜÇÜK (Katılmadı), İsmail KÜÇÜK, M.Sabri ORCAN, Ali Rıza TANRIVERDİ, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Fikret ZORLU (Katılmadı), Ahmet GÜZEL (Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
33 25.04.2008 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 25 Nisan 2008

TOPLANTI NO : 33

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 580 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Yunanistan uyruklu Mimar Mechmet Bakal, Yunanistan uyruklu Şehir Plancısı Bilge Ahmetoğlu,

KARAR NO 581 : TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu‘na taşınmak üzere TMMOB Yönetmelikleri ile ilgili değişiklik önerilerini görüşmek için Oda Yazman Üyeleri ile toplantı yapılmasına, konu ile ilgili yapılacak toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu adına Selçuk Uluata, İlker Ertem, Müfit Hatat ve Baki Remzi Suiçmez ile Genel Sekreterlik adına Ayşegül Bildirici ve Nurçin Soykut‘un katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 582 : Yapılan uyarılara karşın, Birlik borcunu ödemeyen Orman Mühendisleri Odası‘ndan 7 gün içinde Birlik borcunun ödenmesinin istenmesine, ödenmediği takdirde TMMOB Yasası gereğince TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu‘na katılamayacaklarının Orman Mühendisleri Odası‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 583 : TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu‘nda, TMMOB adına etkinlik yapan Oda ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza teşekkür plaketi verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 584 : İç Mimarlar Odası‘nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Levent Tümer‘in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Feyyaz Ataç‘ın asıl üye olarak katılması için kendisine yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 585 : TMMOB‘nin 01 Nisan 2007 - 31 Mart 2008 tarihli ekli Gelir - Gider Cetvelleri ile 31 Mart 2008 tarihli Mevcut ve Borç Durumu Tablosu ve Aktarım Cetvellerinin kabulüne ve Olağan Genel Kurula sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 586 : TMMOB‘nin Kök Çarşısı‘ndaki mülkünün satışı ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak üzere Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 587 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 514 sayılı kararıyla, Bartın‘da kurulması planlanan termik santrallere yönelik teknik rapor hazırlamak üzere görevlendirilen komisyonun Bartın‘daki incelemeleri hakkında Bartın İl Koordinasyonu‘ndan alınan yazıda TMMOB Heyetine asılsız suçlamalar yönelten Bartın İKK Sekreteri Ayşe Sevtap Uzun, Elektrik MO İl Temsilcisi Mahmut Demirok, İnşaat MO İl Temsilcisi Fatih Mehmet Kanbur, Maden MO İl Temsilci Yardımcısı Veli Türkaslan, Makina MO İl Temsilcisi Abdullah Kaleli, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Ö.Kemal Çubukçuoğlu ve Ziraat MO İl Temsilcisi Figen Kemik hakkında disiplin soruşturması yapılmak üzere Odalarına yazı yazılmasına ve Bartın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ayşe Sevtap Uzun‘un görevden alınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 588 : TMMOB Öğrenci Üye Kurultayı‘nın, bazı Odalarımızın Öğrenci Üye Kurultaylarını yetiştirememesinden dolayı önümüzdeki döneme ertelenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 589 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın koordinasyonu‘nda kurulan Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi‘nde Birliğimizi temsilen asıl üye olarak Alaeddin Aras‘ın, yedek üye olarak Feyyaz Ataç‘ın yer almasına oybirliğiyle,

KARAR NO 590 : TMMOB Ziraat Mühemdisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin TMMOB Hukuk Müşaviri‘nin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanmak üzere Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 591 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Şanlıurfa İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, 1.Bölge, Sırrın Köyü, 8/2 Pafta, 1835 Parsel‘de kayıtlı, 1 ha 949 m², 7 dm² yüzölçümüne sahip, zemin kat 17 no‘lu dubleks dairenin Remzi Güloğlu adına tapu kaydı olan bina ve arsanın 170.000 YTL (yüzyetmişbin yenitürklirası) bedelle Makina Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Subaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 592 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 29 Temmuz 2006 tarih ve 67 No‘lu kararıyla TMMOB Demirbaş Defteri‘nde görülen ve atıl duruma düşmüş malzemelerin kayıttan çıkarılması ile ilgili kurulan komisyonun hazırladığı 24.04.2008 tarihli raporun uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 593 : TMMOB 39.Dönem Çalışma Raporu (1., 2. ve 3. cilt) kitaplarından 2500‘er adet bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 594 : TMMOB 40. Genel Kurul delegelerine verilecek belgelerin çokluğu nedeniyle, 1600 adet çanta yaptırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 595 : Birliğimizin ihtiyacı için 1 adet Diz üstü bilgisayar alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 596 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 16 Mayıs 2008 Cuma günü Saat 14:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

 

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, M.Sıtkı ÇİĞDEM, Selçuk ULUATA, Halil GEZER(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Tuncay ŞENYURT (Katılmadı), Hakan Günay(Katılmadı), Berrin ŞENÖZ(Katılmadı), Nail GÜLER , Feyyaz ATAÇ, Ferhat ÖZÇEP (Katılmadı) , İbrahim VARDAL(Katılmadı), Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, Cemalettin KÜÇÜK Mustafa DİREN, M.Sabri ORCAN(Katılmadı), Ali Rıza TANRIVERDİ (Katılmadı), Müfit HATAT, Fikret ZORLU(Katılmadı), Ahmet GÜZEL (Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
32 28.03.2008 TMMOB

TOPLANTI TARİHİ : 28 Mart 2008

TOPLANTI NO : 32

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 561 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Gana uyruklu İnşaat Mühendisi Alhassan Seidu, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abdullah Eshaq, Fransa uyruklu İşletme Mühendisi Antoine Jean Paul Le Villian, Yugoslavya uyruklu Endüstri Mühendisi Fighen Ali Gkiouvei,

KARAR NO 562 : TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 22-23-24 Mayıs 2008 tarihinde Saat 10:00‘da TMMOB‘nde (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 29-30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Saat 09:00‘da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu‘nda (Yücetepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 25 Mayıs 2008, çoğunluk aranmaksızın 01 Haziran 2008 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında Mimar Kemal İlköğretim Okulu (Yüksel Caddesi, Kızılay-Ankara)‘nda yapılmasına oybirliğiyle,

Gündem

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

- Yönetmeliklerle ilgili komisyonlar

- Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

o Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının

Okunması, Görüşülmesi,

8. 39. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının

Açıklanması,

11.Dilek ve Öneriler

12.Seçimler

KARAR NO 563 : 1 Mayıs‘ın İstanbul Taksim Meydanı ve ülke düzeyinde kutlanabilmesi için bu doğrultuda yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde yer almaya, bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 564 : Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin TMMOB Gözlemcisi olarak atanmalarına oybirliğiyle,

Odası Gözlemci Tarih

Orman Mühendisleri Odası İlker Ertem 05-06 Nisan 2008

Makina Mühendisleri Odası Selçuk Uluata 12-13 Nisan 2008

Mimarlar Odası Fikret Zorlu 18-19-20 Nisan 2008

Elektrik Mühendisleri Odası İlker Ertem 19-20 Nisan 2008

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İbrahim Vardal 19-20 Nisan 2008

Jeofizik Mühendisleri Odası Berrin Şenöz 19-20 Nisan 2008

Kimya Mühendisleri Odası Baki Remzi Suiçmez 19-20 Nisan 2008

KARAR NO 565 : Mersin İl Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Mersin‘de 7-8 Kasım 2008 tarihlerinde "Mersin Kent Sempozyumu" düzenlenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 566 : Türk Loydu Vakfı 49.Genel Kurulu‘na Birliğimizi temsilen Nail Güler‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 567 : 12.Tüketici Konseyi‘nde Birliğimizi Ekrem Poyraz‘ın temsil etmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 568 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü‘nün Dünya Sağlık Örgütü-İşbirliği Merkezi adaylığı için oluşturulması planlanan çalışma grubuna Birliğimizi temsilen Nurten Çağlar Yakış‘ın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 569 : Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik hakkında iptal davası açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 570 : Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hakkında iptal davası açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 571 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Samsun Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Samsun İli, Merkez İlçesi (Gazi), Derebahçe Mahallesi, 3337 Ada, 9 Parsel‘de kayıtlı 626,59 m² arsanın İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tüfek ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bekir Bora Kocabaş‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 572 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Tapuda Ankara İli, Çankaya/3 İlçesi, Maltepe Mahallesi, 188 Pafta, 1182 Ada, 34 Parsel‘de kayıtlı Kargir Apartmanda bulunan bağımsız bölümün Elektrik Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Cengiz Göltaş ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Önder‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 573 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, 142 Pafta, 1172 Ada, 30 Parsel‘de kayıtlı, Kızılay Mahallesi, Sümer2 Sokak No:36 Kat:2‘de bulunan 5 nolu bağımsız bölümün Sema Usel‘den Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ali Ekber Çakar ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Eniş‘in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 574 : TMMOB‘nin Selanik Caddesi No:17/11 Kızılay adresindeki yerinde gerekli onarım ve tefriş için harcama yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 575 : Birliğimizin ihtiyacı için kütüphane programı alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 576 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

1. Mühendislik-Mimarlık Öyküleri III Kitabı : 3000 adet

2. TMMOB Birlik Haberleri 119. Sayısı : 5500 adet

KARAR NO 577 : TMMOB‘nin bulunduğu yerin kompanzasyon panosunun yenilenmesi konusunda harcama yapmak üzere Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 578 : TMMOB Teknik Görevlisi Anıl Çağın Erol‘un askerlik görevini yerine getirmek üzere 1 Nisan 2008 tarihinde görevinden ayrılacağından yasal haklarının ödenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 579 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 25 Nisan 2008 Cuma günü Saat 16:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Hüseyin YEŞİL, Selçuk ULUATA, Halil GEZER , Ekrem POYRAZ, Tuncay ŞENYURT (Katılmadı), Hakan Günay, Berrin ŞENÖZ(Katılmadı), Nail GÜLER, Feyyaz ATAÇ, Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı), İbrahim VARDAL (Katılmadı), Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, Cemalettin KÜÇÜK (571 ve 573 no.lu kararlara karşı oy), İsmail KÜÇÜK, M.Sabri ORCAN, Ali Rıza TANRIVERDİ,Müfit HATAT (Katılmadı), Fikret ZORLU (Katılmadı), Ahmet GÜZEL (Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
31 05.03.2008 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 05 Mart 2008
TOPLANTI NO : 31
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 540 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Irak uyruklu Mimar Jankez A.Mehde, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Sistem Mühendisi İlkin Gasimov, Ürdün uyruklu Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi Ahmad Alnawfleh, İtalya uyruklu Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi Nabi Gurbanlı, Azerbaycan uyruklu İnşaat Mühendisi Mammadov Allahveran, Bulgaristan uyruklu Jeoloji Mühendisi Eugeni Iordanov Entche, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Zouleicha Amet, Güney Kore uyruklu Elektronik Mühendisi Min Su Kang, Yunanistan uyruklu Elektronik Mühendisi Chasan İsmail, İran uyruklu Kimya Mühendisi Mania Aghdampour,

KARAR NO 541 : Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin TMMOB Gözlemcisi olarak atanmalarına oybirliğiyle,

Odası - Gözlemci - Tarih
Çevre Mühendisleri Odası - İsmail Küçük - 29-30 Mart 2008
Fizik Mühendisleri Odası - Baki Remzi Suiçmez - 29-30 Mart 2008
Jeoloji Mühendisleri Odası - Alaeddin Aras - 29-30 Mart 2008
Metalurji Mühendisleri Odası - Nail Güler - 29-30 Mart 2008
Elektrik Mühendisleri Odası - İlker Ertem - 05-06 Nisan 2008
İç Mimarlar Odası - Alaeddin Aras - 05-06 Nisan 2008
Meteoroloji Mühendisleri Odası - Baki Remzi Suiçmez - 05-06 Nisan 2008
Peyzaj Mimarları Odası - Berrin Şenöz - 05-06 Nisan 2008

KARAR NO 542 : DSİ Genel Müdürlüğü‘nün bağlı birimlerinde çalışan mühendis, mimar ve şehir placılarının TMMOB Su Politikaları Kongresi‘ne katılımlarını engellemeye yönelik yazısına ilişkin gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 543 : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 544 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Meteoroloji Mühendisleri, Çevre Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 545 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Meteoroloji Mühendisleri, Çevre Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 546 : TMMOB 2007-2008 bütçe döneminin 31 Mart 2008 tarihi itibariyle sona erecek olması nedeniyle Odalarımızdan dönem sonu itibariyle Birlik ödentilerini 31 Mart 2008 tarihine kadar ödemelerine, bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getiremeyecek Odaların gerekçelerini ve TMMOB 40.Olağan Genel Kurul tarihini geçmemek üzere ödeme planlarını yazılı olarak bildirmelerine oybirliğiyle,

KARAR NO 547 : Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi‘nin bugüne kadarki süreci değerlendirildiğinde, TMMOB‘nin genel ilke ve taleplerinin karşılanamayacağı anlaşıldığından ve Komitenin istenen yapı ve işleyişe kavuşamamasından dolayı, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesine üye bildirilmemesine oybirliğiyle,

KARAR NO 548 : TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 23-24-25 Mayıs 2008, çoğunluksuz olarak 30-31 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihlerinde üç gün süreyle yapılmasına, 39. Dönem Çalışma Raporunun hazırlıklarının başlatılmasına, Genel Kurul ile ilgili harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 549 : Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından, "yapıların fenni mesuliyetinden sorumlu mühendis, mimar, fen adamı ile yapı müteahhitlerinin yapı hasarlarından dolayı ceza hukuku ile özel hukuk yönünden sorumluluk sürelerinin yasal olarak belirlenmesi amacıyla oluşturulacak Çalışma Grubu‘na Birliğimizi temsilen TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uluata ve Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış‘ın katılmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 550 : AS 71 Firmasının TMMOB aleyhine açmış olduğu ve Ankara 1.Sulh Hukuk Mahkemesi‘nin E:2005/475 sayılı dosyasında görülmekte olan alacak davasında mahkemenin vermiş olduğu kararın temyiz edilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 551 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No:17/11 Kızılay/Ankara adresindeki, 1067 Ada, 133 Pafta, 5 Parsel‘de kayıtlı, 250/4200 arsa paylı İnşaat Mühendisleri Odası adına kayıtlı bağımsız bölümün Oda adına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne 200.000 YTL (ikiyüzbin yeni türk lirası) bedelle satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Göksoy ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Züber Akgöl‘den ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 552 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘na ait, Tapuda, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No:17/11 Kızılay/Ankara adresindeki, 1067 Ada, 133 Pafta, 5 Parsel‘de kayıtlı, 250/4200 arsa paylı bağımsız bölümün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına 200.000 YTL (ikiyüzbin yeni türk lirası) bedelle satın alınmasına, tapu işlemlerinin yürütülmesi için imza sirkülerinde yer alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selçuk Uluata ve Genel Sekreter Vekili Nebil Hakan Genç’ten ikisinin müştereken yetkilendirilmelerinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 553 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası‘nın, Kocaeli Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kocaeli İli, Merkez/2 İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 280 Ada, 13 Pafta, 26 Parsel‘de kayıtlı, bağımsız bölümün Jeofizik Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öğretmen ve Şube Yönetim Kurulu 2.Başkanı Ecevit Akbaba‘nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 554 : TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu‘nun 9-10 Mayıs 2008 tarihlerinde Adana‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 555 : TMMOB Denizli Kent Sempozyumu‘nun 2-3 Mayıs 2008 tarihlerinde Denizli‘de yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 556 : Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği‘nin 2005-2007 Dönemi Olağan Genel Kurulu‘na Birliğimizi temsilen Hüseyin Yeşil ve İlker Ertem‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 557 : 5 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Orman Amanejman Yönetmeliği‘nin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 558 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 07 Haziran 2003 tarih ve 253 no‘lu kararıyla, Odalarımıza geçici üyelik kaydı için başvuran KKTC vatandaşı mühendis, mimar ve şehir plancılarının Odalarımıza kayıtları sırasında aranması gereken Yükseköğretim Kurumu‘ndan diplama denklik belgesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)‘ne üyelik belgesine ilaveten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın bilgi yazısı üzerine çalışma izni koşulunun da aranmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 559 : Ülkemiz Mühendis-Mimar Örgütlülüğünün 100.Yılı Etkinlikleri Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda Ekim 2008 içerisinde yapılması planlanan 1 günlük etkinlik ile ilgili harcama konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 560 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Mart 2008 Cuma günü Saat 16:00‘da, 39.Dönem 4.Danışma Kurulu Toplantısının 26 Nisan 2008 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER(Katılmadı) Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ . Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS (Katılmadı) İlker ERTEM Elif ÖZTÜRK Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı) . . İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN(Katılmadı) Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) . . Ayşegül ORUÇKAPTAN Fikret ZORLU(Katılmadı) Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
30 15.02.2008 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 15 Şubat 2008
TOPLANTI NO : 30
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 523 : ABD‘nin Irak‘ı işgalinin 5.yılı dolayısıyla dünyada yapılacak savaş karşıtı gösterilere paralel olarak 15 Mart 2008 tarihinde İstanbul‘da "İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu" tarafından yapılacak mitinge katılarak destek verilmesine ve katılım sağlanması konusunda Odalara ve İKK‘lara yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 524 : sansursuz.com web sayfasında yayınlanan TMMOB‘ye, TMMOB Yönetim Kurulu‘na ve TMMOB Başkanına yönelik iftira ve yalan ifadelerle yazılan "Ulusalcı Sol CHP‘yi Bölecek mi? (2)" başlıklı Fuat Uğur imzalı yazıya karşı yasal işlemlerin başlatılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 525 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Yugoslavya uyruklu Makina Mühendisi İrfan Şarenkapiç, Almanya uyruklu İç Mimar Manuela Maria Adamowicz, İtalya uyruklu Ziraat Mühendisi Alessandro Maggion,

KARAR NO 526 : Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin TMMOB Gözlemcisi olarak atanmalarına oybirliğiyle,

Odası Gözlemci Tarih
İnşaat Mühendisleri Odası Elif Öztürk 07-08-09 Mart 2008
Ziraat Mühendisleri Odası Berrin Şenöz 08-09 Mart 2008
Tekstil Mühendisleri Odası Halil Gezer 15-16 Mart 2008

KARAR NO 527 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yapmış olduğu şikayet hakkında, Gemi Mühendisleri Odası Onur Kurulu‘nca 12 Eylül 2007 tarihli toplantısında verilen "Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığına" ilişkin karara karşı, TMMOB Disiplin Yönetmeliği‘nin 19.maddesi uyarınca TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘na itiraz edilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 528 : TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu kapsamında yapılacak panele Birliğimizi temsilen İsmail Küçük‘ün konuşmacı olarak katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 529 : 2009 yılında yapılacak Dünya Su Forumu‘na karşı düzenlenecek Alternatif Dünya Su Forumu ile ilgili çalışma yapmak üzere TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu‘nun görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 530 : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak etkinliklerde yer almaya, bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 531 : 14.Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Konferansı kapsamında yapılacak "Enerji Sektörünün Kamu ve Özel Sektör Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı panele konuşmacı olarak Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 532 : Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 28-30 Mart 2008 tarihlerinde "Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi" konulu eğitim çalışmasına Birliğimizi temsilen Sabri Orcan ve Ayşegül Bildirici‘nin katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 533 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Mardin İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Mardin İli, Merkez İlçesi, 701 Ada, 8 Pafta, 23 Parsel‘de kayıtlı, Diyarbakır Kapı Mah. Fırfıra Sok. Kat:3 No:6‘da bulunan 180 m²‘lik brüt alana sahip bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Subaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 534 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Van İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Van İli, Merkez İlçesi, 767 Ada, 15 Pafta, 136 Parsel‘de kayıtlı, Şerefiye Mahallesi, Çavuş Başı Caddesi, Urartu İş Merkezi, Teras Kat 36 No‘lu 138 m²‘lik brüt alana sahip bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Subaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 535 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Mersin Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılan, Tapuda Mersin İli, Çankaya Mahallesi, 9 Pafta, 767 Ada, 73 Parsel‘de kayıtlı bulunan 60 m²‘lik bağımsız bölümün Elektrik Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyfettin Atar ve Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Erdal Çapar‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 536 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası‘nın, Trabzon Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Trabzon İli, İskenderpaşa Mahallesi, Bayraktar İş Merkezi, 305 Ada, F43D25C.4.B Pafta, 163 Parsel‘de kayıtlı, A Blok 63/12440 arsa paylı, 4.Kattaki 96 ve 97 No‘lu bağımsız bölümlerin Jeofizik Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Yanık ve Şube Yönetim Kurulu 2.Başkanı Nuh Demirbaş‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 537 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, D8 Pafta, 1089 Ada, 16 Parsel‘de kayıtlı, Hatay Sokak‘taki 21 No‘lu binanın tamamının Jeoloji Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Cengiz, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Dündar Çağlan ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Çetin Kurtoğlu‘nun çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 538 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Antalya Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılan, Tapuda Antalya İli, Merkez İlçesi, 2.Bölge, Bahçelievler Mahallesi, 8987 Ada, 2 Parsel‘de kayıtlı taşınmazın Ziraat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Tuncer ve Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Ali Kaynak‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 539 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 05 Mart 2008 Çarşamba günü Saat 16:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan Günay . Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Levent TÜMER(Katılmadı) . Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Elif ÖZTÜRK Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı) . . İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN(Katılmadı) Ali Rıza TANRIVERDİ . . Ayşegül ORUÇKAPTAN Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
29 24.01.2008 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 24 Ocak 2008

TOPLANTI NO : 29

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 511 : Türk Mühendisler Birliği Derneği‘nin web sayfasında yayınlanan TMMOB‘ye, TMMOB Yönetim Kurulu‘na ve TMMOB Başkanına yönelik iftira ve yalan ifadelerle yazılan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı‘ya yanıt başlıklı TMBD Genel Merkezi imzalı yazıya karşı yasal işlemlerin başlatılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 512 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Tacikistan uyruklu Kimya Mühendisi Anvar Samadzoda, Türkmenistan uyruklu Kimya Mühendisi Jumangly Kurbanzov, İtalya uyruklu Makina Mühendisi Fabia Geremia, Yunanistan uyruklu Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi Fatma Antem, ABD uyruklu Elektrik Mühendisi Mark Newman Huddleston,

KARAR NO 513 : Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin TMMOB Gözlemcisi olarak atanmalarına oybirliğiyle,

Odası Gözlemci Tarih Gıda Mühendisleri Odası İlker Ertem 29 Şubat-01/02 Mart 2008

Şehir Plancıları Odası Sabri Orcan 01-02 Mart 2008

Gemi Mühendisleri Odası Cemalettin Küçük 08-09 Mart 2008

Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odası Nail Güler 08-09 Mart 2008

Maden Mühendisleri Odası Alaeddin Aras 08-09 Mart 2008

KARAR NO 514 : Bartın‘da kurulması planlanan Termik Santrallere yönelik bilimsel ve teknik bir rapor hazırlanması konusunda Hüseyin Yeşil, İlker Ertem, Alaeddin Aras, Fikret Zorlu, Halil Gezer, Cemalettin Küçük, İsmail Küçük, İbrahim Vardal ve Baki Remzi Suiçmez‘den oluşan komisyonun görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 515 : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu‘nda 2008 yılı içerisinde Birliğimizi Selçuk Uluata‘nın asıl, Ayşegül Bildirici‘nin yedek olarak temsil etmelerine oybirliğiyle,

KARAR NO 516 : Temiz Enerji Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi‘nin ortaklaşa düzenlediği "1.Uluslararası Katlımlı Temiz Enerji Kurultayı UTEK2008" ve "1.Gençlik Temiz Enerji Kurultayı"nın Bilim Danışma Kurulu‘nda Birliğimizi temsilen İlker Ertem ve İsmail Küçük‘ün yer almasına oybirliğiyle,

KARAR NO 517 : Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.İbrahim Okumuş‘un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 518 : Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilcisi Mehmet Kılıç‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 519 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Düzce İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Düzce İli, Merkez İlçesi, Azmi Milli Mahallesi, 152 Ada, 20 M 4 C Pafta, 243 Parsel‘de kayıtlı, Darıyeri-Özsoy 2-B Blok 2.Kat 10 no‘lu 96,50 m²‘lik ve Darıyeri-Özsoy B Blok 2.Kat 11 no‘lu 97,72 m²‘lik bağımsız bölümlerin Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Ulusoy ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi B.Naci Deveci‘nin münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 520 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘na ait olan Selanik Caddesi No:17/11 Kızılay/Ankara adresinde bulunan dairenin TMMOB adına satınalınması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 521 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 15 Şubat 2008 Cuma günü Saat 15:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 522 : Atatürk Bulvarı No:131 Kat:9 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan TMMOB Merkezinin Selanik Caddesi No:19 Kat:1 Yenişehir/Ankara adresine taşınmasına ve taşınma masrafları konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER(Katılmadı) Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER . Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(519 no.lu karara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) . . Müfit HATAT(Katılmadı) Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL (Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
28 05.01.2008 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 05 Ocak 2008
TOPLANTI NO : 28
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 496 : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası‘na karşı diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte yapılacak eylem ve etkinliklere katılınmasına ve bunun için yapılacak harcamalar konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 497 : Dünya Sosyal Forumu‘nun kararı doğrultusunda, 26 Ocak 2008 tarihinde tüm dünyada eş zamanlı olarak yapılacak Küresel Eylem Günü kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana‘da yapılacak kitlesel basın açıklamalarına katılarak destek verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 498 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Güney Kore uyruklu Kimya Mühendisi Sang Hwi Myeong, Avusturya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Jürgen Michael Türk, Japonya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Yoshuyuki Fujino, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mechmet Kemikli İsmail, ABD uyruklu Elektrik Mühendisi Joseph Vincent Raley, Fransa uyruklu Elektronik ve Endüstriyel Bilişim Mühendisi Ludovic Cheivallier, Bangladeş uyruklu Bilgisayar Mühendisi M.Salahuddin Sayeed, Ürdün uyruklu Bilgisayar Mühendisi Raid Moh‘d Bader Bader, Bulgaristan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ayshe Mustafa Dzhinali, İtalya uyruklu Endüstri Mühendisi Edoardo Casagrande, Yugoslavya uyruklu Makina Mühendisi Saim Spahi, Yunanistan uyruklu Gıda Mühendisi Fouat Tsolak Achmet,

KARAR NO 499 : Yunanistan uyruklu Mimar Nourai Kots Memet‘in ülkemizde süresiz çalışmasının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Hakan Günay‘ın karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 500 : Petrol Mühendisleri Odası‘nın 19-20 Ocak 2008 tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurulu‘na TMMOB Gözlemcisi olarak Alaeddin Aras‘ın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 501 : EPDK tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanan LPG Eğitim Yönetmeliği kapsamında; a) 2008 yılı için; Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel "Eğitim" ücretlerinin 60 YTL/gün ve "Belge" ücretlerinin 15 YTL olarak belirlenmesine, b) Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürlerin ve Otogaz İstasyonunda çalışacak sorumlu müdürlerin 2007 yılı için belirlenen asgari ücretlerinin 2008 yılı için de geçerli olmasına,

oybirliğiyle,

KARAR NO 502 : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) Düzenlenmesine İlişkin Verilecek Yetkilendirme Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 503 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 504 : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği hakkında iptal davası açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 505 : TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu‘nun 25-26 Nisan 2008 tarihlerinde Adana‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 506 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Van Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Van İli, Şerefiye Mahallesi, Çavuşbaşı Sokak‘ta bulunan, 15 Pafta, 767 Ada, 136 Parsel‘de kayıtlı taşınmazın teras katının Ziraat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M.Necip Altunli ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Demir‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 507 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Hatay Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Hatay İli, Antakya İlçesi, 1.Bölge, Küçükdalyan Mevkii, 1428 Parsel‘de kayıtlı arsanın İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Metin Şerbetçioğlu ile Şube Yönetim Kurulu Üyesi Selim Harbiyeli‘nin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 508 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Adıyaman İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Yenipınar Mahallesi, 119 Ada, 30 Parsel‘de kayıtlı, 2.Kat‘taki 4 no‘lu bağımsız bölümün, yapı kullanma izin belgesi bulunması koşuluyla, İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Zeynal Bakır ile Temsilci Yardımcısı Cengiz Yalçın‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 509 : Birliğimizin TİS kapsamı dışındaki tüm kadrolu personelinin ücretlerine 01 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmeli personele yapılan ücret artışının aynı dönemi içerecek şekilde aynen uygulanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 510 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Ocak 2008 Perşembe günü Saat 15:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay(499 no.lu karara karşı oy). Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı) İsmail KÜÇÜK(Katılmadı) M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
27 15.12.2007 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 15 Aralık 2007

TOPLANTI NO : 27

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 475 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Romanya uyruklu İnşaat Mühendisi Raluca Yılmaz, İngiltere uyruklu Endüstri Mühendisi Selim Tarragano, İran uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Masoud Zomorody, Japonya uyruklu Makina Mühendisi Yasuo Mori, Japonya uyruklu Hava Uzay Mühendisi Yasunori Yamashita, KKTC uyruklu Kimya Mühendisi Torman Karaman, Bulgaristan uyruklu Gıda Mühendisi Oktay Halilov Hyuseinov,

KARAR NO 476 : Ziraat Mühendisleri Odası‘nın görüşleri doğrultusunda Almanya uyruklu Ziraat Mühendisi Daniel Jochen Pohl‘un ülkemizde çalışmasının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 477 : Akademik yeterliliği bulunan vatansız İnşaat Mühendisi Engin Emin‘in yasal ikametgahını ibrazı halinde İnşaat Mühendisleri Odası‘na üyeliğinin kabulüne ve her yıl üyeliğinin vize edilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 478 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 5 Ocak 2008 Cumartesi günü Saat 14:00‘de yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 479 : TMMOB Yıl Sonu Etkinliği olarak 05 Ocak 2008 tarihinde kokteyl düzenlenmesine ve bununla ilgili her türlü organizasyon ve harcamanın yapılması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 480 : Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre Etik Komisyonu‘nun Ekrem Poyraz, Berrin Şenöz ve Fikret Zorlu‘dan oluşturulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 481 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 482 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 483 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 484 : TMMOB 2007 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2008 yılı için de geçerli olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 485 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası‘nın 20 Ocak 2008 tarihinde yapılacak Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘na TMMOB Gözlemcisi olarak İsmail Küçük‘ün atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 486 : Mardin‘de İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 487 : TMMOB Trafik Kongresi‘nin yapılamayacağının anlaşılması üzerine iptaline oybirliğiyle,

KARAR NO 488 : 27-28 Aralık 2007 tarihlerinde yapılmasına karar verilen TMMOB Denizli Kent Sempozyumu‘nun aynı tarihlerde yapılamayacağının anlaşılması üzerine ileri bir tarihe ertelenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 489 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Didim Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Aydın İli, Didim İlçesi, 354 Ada, 8 Parsel’de kayıtlı, Adnan Menderes Bulvarı, Yurdakul İş Merkezi No:84 B Blok‘ta bulunan 9 numaralı bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Didim Temsilcisi Ali Fuat Elmacı ile Temsilci Yardımcısı Ömer Vela‘nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 490 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Malatya İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Malatya İli, 2.Bölge, 173 Ada, 2 Parsel‘de kayıtlı, İsmetiye Mahallesi, Niyazi Mısri Caddesi, Ağbaba İş Merkezi Kat:3 No:13 adresinde bulunan 141 m²‘lik yerin Bekir Ünal ve Hür Ağbaba adına kat irtifakı tapu kaydı olan dairenin Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Subaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 491 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Manisa Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Manisa İli, Nişancıpaşa Mahallesi, Yağcılar Sokak, No:15/A adresinde bulunan, 53 Pafta, 389 Ada, 34 Parsel‘de kayıtlı taşınmazın Ziraat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kurt ve Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Ali Işık‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 492 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 4 Haziran 2007 tarih ve 283 no‘lu kararı ile Elektrik Mühendisleri Odası adına satınalınması için onay verilen, Tapuda Muğla İli, Merkez İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 368 Ada, 10 Parsel‘de kayıtlı, Sucular Sokak No:6 Muğla adresinde ve SİT alanı içerisinde bulunan Muğla Evi‘nin restorasyon projesi aşamasında komşu parselde bulunan binaya olan 4,84 m²‘lik tecavüzünün temizlenmeden Anıtlar Yüksek Kurulu‘nun izin vermeyeceği saptandığından, sözkonusu 4,84 m²‘lik kısmın Elektrik Mühendisleri Odası‘na ait 10.Parsel‘den ayrılıp tevhit ve ifraz yapılabilmesi ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük ile Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Bütün‘ün müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 493 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

TMMOB Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu II Kitabı : 1500 adet TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu Kitabı : 1500 adet

KARAR NO 494 : Birliğimizin ihtiyacı için basın-yayın hizmetlerinde kullanılmak üzere program alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 495 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 05 Ocak 2008 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER(Katılmadı) Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(481, 482, 489, 490 ve 491 no.lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN(Katılmadı) Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
26 24.11.2007 İZMİR
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 24 Kasım 2007
TOPLANTI NO : 26
TOPLANTI YERİ : İZMİR

KARAR NO 461 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Irak uyruklu Maden Mühendisi Yawez Ali Khalel Dagman, Güney Kore uyruklu Makina Mühendisi Byoung Ok Son, Suriye uyruklu Elektroteknik ve Enformatik Mühendisi Feras Moulla, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Sentat Memet, Polonya uyruklu Telekomünikasyon Mühendisi Jaroslaw Grzegorz Kulacz, Ukrayna uyruklu Bilgisayar Mühendisi Eldar Abkadryrov, Almanya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Erich Martin Steinbüchel, İngiltere uyruklu Makina Mühendisi Edward George Smiles, Ürdün uyruklu Makina Mühendisi Bashar Tawfiq Oglah, Bulgaristan uyruklu Endüstri Mühendisi Kanarya İsmail Daud, ABD uyruklu Elektrik Mühendisi David Roger Delaire,

KARAR NO 462 : Yugoslavya uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Bener Şişko‘nun ülkemizde süresiz çalışmasının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 463 : TMMOB 9.Kalkınma Planı Çalışma Grubu tarafından hazırlanacak "9.Kalkınma Planı: Planlamanın Sonu" konulu bildirinin TMMOB Sanayi Kongresi‘nde TMMOB adına Baki Remzi Suiçmez tarafından sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 464 : ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye‘nin Afet Yönetimi Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı"na Birliğimizi temsilen Ferhat Özçep, İbrahim Vardal ve İsmail Küçük‘ün katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 465 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 466 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası LPG Yetkili Personel Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 467 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın koordinasyonunda kurulması düşünülen Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi‘nin oluşumu ve görevlerine dair Tebliğ ile ilgili çalışma yapmak üzere Çalışma Grubu oluşturulmasına, Çalışma Grubu‘ndan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve Feyyaz Ataç‘ın sorumlu olmasına, Çalışma Grubu‘nda görev alacak üyelerin isimlerinin Odalardan istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 468 : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun" gereğince hazırlanmakta olan "TAEK Ölçütleri" ile ilgili yapılacak toplantıya, sözkonusu kanun ile ilgili TMMOB görüşlerinin aktarılması amacıyla katılınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 469 : TMMOB Denizcilik Sorunları Sempozyumu kitabından 400 adedinin basımı için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 470 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Alanya İlçe Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Antalya İli, Alanya İlçesi, Saray Mahallesi, 463 Ada, 164 Parsel’de kayıtlı taşınmazın 6 no‘lu bağımsız bölümünün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilcisi Murat Yıldız ve Temsilci Yardımcısı Rıdvan Çetin‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 471 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Isparta İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Isparta İli, Merkez İlçesi, Çelebiler Mahallesi, Hastane Caddesi, 2195 Ada, 120 Parsel’de kayıtlı taşınmazın 2.Kat 6 no‘lu bağımsız bölümünün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Filiz Atabay ve Temsilci Yardımcısı Uğur Bozdağ‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 472 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Muammerbey Mahallesi, Bayfuat Caddesi, Mühendisler İşhanı, 519 Ada, 23 Parsel’de kayıtlı taşınmazın 1.Kat 55 no‘lu bağımsız bölümünün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi İsmail Eser ve Temsilci Yardımcısı Hacı Osman Yoncacı‘nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 473 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Tapuda Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Budak Mahallesi, 21K-111 b Pafta, 708 Ada, 298 Parsel’de kayıtlı, Feyza Bahçeci‘ye ait 934 m²‘lik arsanın Makina Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili H.Emre Kargıner ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Başar Küçükparmak‘ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 474 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 15 Aralık 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

TMMOB 39. DÖNEM YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 24 Kasım 2007 TOPLANTI NO : 26 TOPLANTI YERİ : İZMİR KARAR NO 461 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla, Irak uyruklu Maden Mühendisi Yawez Ali Khalel Dagman, Güney Kore uyruklu Makina Mühendisi Byoung Ok Son, Suriye uyruklu Elektroteknik ve Enformatik Mühendisi Feras Moulla, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Sentat Memet, Polonya uyruklu Telekomünikasyon Mühendisi Jaroslaw Grzegorz Kulacz, Ukrayna uyruklu Bilgisayar Mühendisi Eldar Abkadryrov, Almanya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Erich Martin Steinbüchel, İngiltere uyruklu Makina Mühendisi Edward George Smiles, Ürdün uyruklu Makina Mühendisi Bashar Tawfiq Oglah, Bulgaristan uyruklu Endüstri Mühendisi Kanarya İsmail Daud, ABD uyruklu Elektrik Mühendisi David Roger Delaire, KARAR NO 462 : Yugoslavya uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Bener Şişko‘nun ülkemizde süresiz çalışmasının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle, KARAR NO 463 : TMMOB 9.Kalkınma Planı Çalışma Grubu tarafından hazırlanacak “9.Kalkınma Planı: Planlamanın Sonu” konulu bildirinin TMMOB Sanayi Kongresi‘nde TMMOB adına Baki Remzi Suiçmez tarafından sunulmasına oybirliğiyle, KARAR NO 464 : ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye‘nin Afet Yönetimi Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı”na Birliğimizi temsilen Ferhat Özçep, İbrahim Vardal ve İsmail Küçük‘ün katılmasına oybirliğiyle, KARAR NO 465 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle, KARAR NO 466 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası LPG Yetkili Personel Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle, KARAR NO 467 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın koordinasyonunda kurulması düşünülen Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi‘nin oluşumu ve görevlerine dair Tebliğ ile ilgili çalışma yapmak üzere Çalışma Grubu oluşturulmasına, Çalışma Grubu‘ndan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve Feyyaz Ataç‘ın sorumlu olmasına, Çalışma Grubu‘nda görev alacak üyelerin isimlerinin Odalardan istenmesine oybirliğiyle, KARAR NO 468 : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun” gereğince hazırlanmakta olan “TAEK Ölçütleri” ile ilgili yapılacak toplantıya, sözkonusu kanun ile ilgili TMMOB görüşlerinin aktarılması amacıyla katılınmasına oybirliğiyle, KARAR NO 469 : TMMOB Denizcilik Sorunları Sempozyumu kitabından 400 adedinin basımı için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle, KARAR NO 470 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Alanya İlçe Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Antalya İli, Alanya İlçesi, Saray Mahallesi, 463 Ada, 164 Parsel’de kayıtlı taşınmazın 6 no‘lu bağımsız bölümünün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilcisi Murat Yıldız ve Temsilci Yardımcısı Rıdvan Çetin‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla, KARAR NO 471 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Isparta İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Isparta İli, Merkez İlçesi, Çelebiler Mahallesi, Hastane Caddesi, 2195 Ada, 120 Parsel’de kayıtlı taşınmazın 2.Kat 6 no‘lu bağımsız bölümünün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Filiz Atabay ve Temsilci Yardımcısı Uğur Bozdağ‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla, KARAR NO 472 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Muammerbey Mahallesi, Bayfuat Caddesi, Mühendisler İşhanı, 519 Ada, 23 Parsel’de kayıtlı taşınmazın 1.Kat 55 no‘lu bağımsız bölümünün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi İsmail Eser ve Temsilci Yardımcısı Hacı Osman Yoncacı‘nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla, KARAR NO 473 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Tapuda Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Budak Mahallesi, 21K-111 b Pafta, 708 Ada, 298 Parsel’de kayıtlı, Feyza Bahçeci‘ye ait 934 m²‘lik arsanın Makina Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili H.Emre Kargıner ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Başar Küçükparmak‘ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla, KARAR NO 474 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 15 Aralık 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle, KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Sıtkı ÇİĞDEM Selçuk ULUATA(Katılmadı) Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT (Katılmadı) Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Levent TÜMER(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL(Katılmadı) Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(461, 470, 471, 472 ve 473 no.lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT(Katılmadı) Fikret ZORLU(Katılmadı) Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
25 03.11.2007 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 03 Kasım 2007
TOPLANTI NO : 25
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 455 : Odalarımızca yürütülen mesleki denetim hizmetlerinde uygulama birliği sağlanması için çalışma yapmak üzere, İmar Mevzuatı ve Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde yapı üretim sürecinde yer alan Elektrik M.O., İnşaat M.O., Makina M.O., Mimarlar O., Jeoloji M.O., Jeofizik M.O., Şehir Plancıları Odalarından birer temsilci ve bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla "Mesleki Denetim Çalışma Grubu" kurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 456 : TMMOB Yanlış Yatırımlar Sempozyumu‘nun yapılamayacağının anlaşılması üzerine iptaline oybirliğiyle,

KARAR NO 457 : Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO)‘nun 11-16 Kasım 2007 tarihlerinde yapılacak Genel Kurulu‘na Birliğimizi temsilen TMMOB Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 458 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Niğde İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Niğde İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, 581 Ada, 55 Pafta, 121 Parsel‘de kayıtlı, 607/9712 arsa paylı, Yeşilburç Caddesi, Türbe Apt. A Blok No:3 Niğde adresinde bulunan bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Niğde İl Temsilcisi Haluk Sarıkçı ile Temsilci Yardımcısı Selman Yavaşcan‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 459 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Malatya İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Malatya İli, Merkez İlçesi, Niyazi Mahallesi, 170 Ada, 8 Parsel‘de kayıtlı, 3.katta bulunan 7 ve 9 no‘lu bağımsız bölümlerin İnşaat Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Bedir Özten ile Temsilci Yardımcısı Erol Erdal‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 460 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Kasım 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da İzmir‘de yapılmasına oybirliğiyle,


KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI(Katılmadı) Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA (Katılmadı) Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Levent TÜMER(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(458, 459 no.lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT(Katılmadı) Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ(Katılmadı)

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
24 20.10.2007 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 20 Ekim 2007
TOPLANTI NO : 24
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 441 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı‘na ilettiği 15.08.2007 tarihli yazısında belirttiği hususlar nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi Mehmet Emin Ertürk hakkında gerekli işlemin yapılması konusunda TMMOB Mimarlar Odası‘na görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 442 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Tacikistan uyruklu Makina Mühendisi Bakhrom Karaev, Arnavutluk uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Ariel Zarshat, İran uyruklu Elektronik Mühendisi Kiaroush Golbazad, Ukrayna uyruklu İnşaat Mühendisi Viktor Pilyugin,

KARAR NO 443 : TMMOB 39.Genel Kurulu tarafından çalışma yapılması için Yönetim Kurulu‘na önerilen "İstanbul Deprem Afeti konusunda bir eylem komitesi kurulması için gerekli çalışmaların yapılması" kararı konusunda çalışma yapmak üzere İstanbul İl Koordinasyon Kurulu‘na görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 444 : TMMOB 39.Genel Kurulu tarafından çalışma yapılması için Yönetim Kurulu‘na önerilen "Ülkemizde mühendis mimar örgütlenmesinin 100.yılı olan 2008 yılında ‘Ülkemizde mühendis mimar örgütlenmesinin 100.yılı‘ konulu bir dizi etkinlik yapılması için hazırlıklar yapılması" kararı üzerine çalışma yapmak üzere "100.Yıl Etkinliği Çalışma Grubu" kurulmasına, Çalışma Grubu için Odalardan birer temsilci istenmesine ve Çalışma Grubu‘ndan Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Yeşil, Alaeddin Aras ve İlker Ertem‘in sorumlu olmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 445 : TMMOB 39.Genel Kurulu tarafından çalışma yapılması için Yönetim Kurulu‘na önerilen "Divana verilen TMMOB ve bağlı Odaları Denetim Yönetmeliği taslağının gündeme alınması ve üzerinde tartışma açılması için gerekenin yapılması" kararı üzerine sözkonusu yönetmelik taslağının Odalara gönderilerek görüş istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 446 : TMMOB Denizli Kent Sempozyumu‘nun 27-28 Aralık 2007 tarihlerinde Denizli‘de yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 447 : Adana İl Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Adana‘da "Adana Kent Sorunları Sempozyumu" düzenlenmesine ve sempozyumdan Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Orcan ve Fikret Zorlu‘nun sorumlu olmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 448 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın, Samsun Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Samsun İli, Merkez İlçesi, Cedit Mahallesi, 340 Ada, 41 Pafta, 6 Parsel‘de kayıtlı, 427.5 m² yüzölçümlü, 40/200 arsa paylı, A-Blok 1.Kat 2 Nolu bağımsız bölümün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Çöl ve Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mecit Karaismail‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 449 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, 1082 Ada, 134 Pafta, 33 Parsel‘de kayıtlı, Meşrutiyet Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi No:19 Kat:7‘de bulunan 10 nolu bağımsız bölümün SS Eryaman Güzelkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği‘nden Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ali Ekber Çakar ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Eniş‘in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 450 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Diyarbakır Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, 2.Bölge, Kayapınar Mahallesi, 821 Parsel‘de kayıtlı, 1701 m²‘lik yüzölçümüne sahip Kargir Bina ve arsasının Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Subaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 451 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Denizli Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Denizli İli, Saltak Mahallesi, Salihağa Mevkii, 353 Ada, 94 Pafta, 127 Parsel‘de kayıtlı, 450 m²‘lik arsa üzerinde bulunan binanın 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve çatı katlarının Urhan Gayrimenkul Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi‘nden Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fatih Yaşa ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Gürsel Erdemir‘in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 452 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, Mersin İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Mersin İli, Merkez İlçesi, 784 Ada, 108 Pafta, 15 Parsel‘de kayıtlı, No:26/13‘te bulunan bağımsız bölümün Jeoloji Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Erkan Demir, Temsilci Yardımcısı Mehmet Şahin ve Temsilci Yardımcısı Kemal Zorlu‘nun çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 453 : Birliğimiz Yayın-Dokümantasyon Görevlisi kadrosunda olan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyesi Anıl Çağın Erol‘un "Teknik Görevli" kadrosuna atanmasına, ücretinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 454 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 03 Kasım 2007 Cumartesi günü Saat 16:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER(Katılmadı) Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı) Mustafa DİREN M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ(Katılmadı)

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
23 29.09.2007 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 29 Eylül 2007
TOPLANTI NO : 23
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 424 : KESK‘in önerisi doğrultusunda, 2007 Kasım ayı içerisinde diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte yapılacak "Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye" konulu merkezi Ankara Mitingi‘nin Düzenleme Kurulu‘nda yer alınmasına, miting ile ilgili yürütülecek kampanya kapsamında ülke düzeyinde bölge toplantıları yapılmasına, afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve tüm bu çalışmalarla ilgili, harcama yapmak da dahil Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 425 : KESK‘in önerisi doğrultusunda, "Türkiye‘de Emek Hareketinin Durumu ve Yeni Perspektifler Konferansı"nın desteklenmesine, konu ile ilgili harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 426 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

İran uyruklu Bilgisayar Mühendisi Shapour Taherzadeh, Fransa uyruklu İnşaat Mühendisi Philippe Dechery, İtalya uyruklu Makina Mühendisi Francesco Rigale, Yunanistan uyruklu Endüstri Mühendisi Fatich Tsaous İsmail, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Stefan Thomas Gobitz-Pfeifer, Yunanistan uyruklu Tekstil Mühendisi Sali Tekesen Sali, Filistin uyruklu İnşaat Mühendisi Abdallah S.A.Abudawoud, Kırgızistan uyruklu Makina Mühendisi Artykbek Kozhogeldiev,

KARAR NO 427 : Reklam Kurulu‘nda Birliğimizi Ekrem Poyraz‘ın temsil etmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 428 : EİEİ Genel Müdürlüğü‘nün Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması için oluşturulacak Proje Değerlendirme Jürisinde Birliğimizi temsilen İbrahim Vardal‘ın yer almasına oybirliğiyle,

KARAR NO 429 : VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında yapılacak "Yapı Üretim ve Denetim Süreçleri" başlıklı panele Birliğimizi temsilen konuşmacı olarak Sabri Orcan‘ın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 430 : TMMOB Denizcilik Sorunları Sempozyumu‘nun 17 Kasım 2007 tarihinde İstanbul‘da, TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu‘nun 28-29 Şubat 2008 tarihlerinde Eskişehir‘de, TMMOB Denizli Kent Sempozyumu‘nun 27-28 Kasım 2007 tarihlerinde Denizli‘de yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 431 : TMMOB adına Sekreteryası Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu‘nca yürütülecek TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu ve Denizli İl Koordinasyon Kurulu‘nca yürütülecek Denizli Kent Sempozyumu Düzenleme Kurullarının aşağıdaki isimlerden oluşmasına oybirliğiyle,

TMMOB ESKİŞEHİR KENT SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Sabri Orcan TMMOB
Fikret Zorlu TMMOB
Alaeddin Aras TMMOB
Tamer Entok Çevre Mühendisleri Odası
Levent Egüz Elektrik Mühendisleri Odası
İlkay Özel Gıda Mühendisleri Odası
İdris Uzun Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Tamer Sarp İç Mimarlar Odası
Erman Gölet İnşaat Mühendisleri Odası
Ünal Sündal Jeoloji Mühendisleri Odası
Kenan Çalışır Kimya Mühendisleri Odası
Derya Özkar Maden Mühendisleri Odası
Simavi Bakır Makina Mühendisleri Odası
R.Erhan Kutlu Makina Mühendisleri Odası
Yusuf Kızıldağ Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB DENİZLİ KENT SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Sabri Orcan TMMOB
Fikret Zorlu TMMOB
Nail Güler TMMOB
Halil Gezer TMMOB
Cemalettin Küçük TMMOB
Tevfik Basmacı Çevre Mühendisleri Odası
Cengiz Süzük Elektrik Mühendisleri Odası
Esin Aysan Gıda Mühendisleri Odası
Aydın Yücel Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ümit Bülent Altunay İnşaat Mühendisleri Odası
Gökhan Fenli Jeofizik Mühendisleri Odası
Hakan Şekerci Jeoloji Mühendisleri Odası
Ömer Duysal Kimya Mühendisleri Odası
Ali Edem Maden Mühendisleri Odası
Mehmet Atılgan Makina Mühendisleri Odası
Süleyman Boz Mimarlar Odası
Tolga Aydar Peyzaj Mimarları Odası
Server Munis Şehir Plancıları Odası
Yasin Vural Tekstil Mühendisleri Odası
İbrahim Gür Ziraat Mühendisleri Odası

KARAR NO 432 : Türkiye Taşkömürü Kurumu‘nda uygulanan mühendis ve mimarların istihdam ve ücretlendirme politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Alaeddin Aras, İlker Ertem, Nail Güler, Ekrem Poyraz, Cemalettin Küçük, Baki Remzi Suiçmez ve ilgili Odalardan birer temsilcinin katılımıyla Çalışma Grubu kurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 433 : Peyzaj Mimarları Odası‘nın talebi üzerine, TMMOB Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu giderleri kapsamında, Bildiri Özetleri Kitabı (500 adet), Bloknot (500 adet), Dosya (500 adet), Sempozyum Kitabı (2000 adet), Ses Kaydı ve Bant Çözümleri (3 gün) ile ilgili harcamaların Birliğimiz tarafından karşılanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 434 : Birliğimizin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Selanik Caddesi No:19/2 Kızılay/Ankara adresindeki dairenin kiralanmasına ve gerekli onarım ve tefriş için harcama yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 435 : TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 137 Pafta, 1088 Ada, 22 Parsel‘de kayıtlı 999 m² büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde yer alan kagir apartmanın 1.Kat 7 Numaralı bağımsız bölümünün Şehir Plancıları Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaser Gündüz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A.Cenap Yoloğlu‘nun müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 436 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Zonguldak Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Zonguldak İli, Merkez İlçesi, 42 Ada, 3 Pafta, 18 Parsel‘de kayıtlı, Gazipaşa Caddesi Oyakbank İşhanı No:17 Kat:7‘de bulunan 8 nolu dairenin Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Mete ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Birhan Şahin‘in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 437 : Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği‘nin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 438 : Antalya Kurşunlu Şelalesi civarında yapılması planlanan Taşocağı‘na yönelik oluşturulan komisyonun hazırladığı raporun kitap olarak 1500 adet bastırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 439 : Birliğimizin ihtiyacı için bez torba yaptırılması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 440 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Ekim 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Levent TÜMER(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS (Katılmadı) İlker ERTEM Elif ÖZTÜRK Cemalettin KÜÇÜK(435, 436 no.lu kararlara karşı oy) Mustafa DİREN M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT Fikret ZORLU(Katılmadı) Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
22 25.08.2007 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25 Ağustos 2007
TOPLANTI NO : 22
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 408 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun 02 Mart 2007 tarih ve 24/677 sayılı kararı TMMOB mevzuatı açısından yok hükmünde olduğundan, TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği doğrultusunda denetimin sürdürülmesine ve İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından bu konunun İnşaat Mühendisleri Odası Şube ve temsilciliklerine duyurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 409 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Volker Rudolf Claus Wöhlke,


KARAR NO 410 : 12 Eylül darbesinin 27. yıldönümünde yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklere destek vermeye, bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasına ve afiş, bildiri vb. yapılacak harcamalar için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,


KARAR NO 411 : TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu‘nun 29-30 Kasım-1 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu‘nun 13-14 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Denizcilik Sorunları Sempozyumu‘nun 3 Kasım 2007 tarihinde İstanbul‘da, TMMOB AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu‘nun 5-6 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara‘da yapılmasına oybirliğiyle,


KARAR NO 412 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 413 : Denizli İl Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Denizli‘de “Denizli Kent Sempozyumu” düzenlenmesine ve sempozyumdan Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Orcan ve Fikret Zorlu‘nun sorumlu olmalarına oybirliğiyle,


KARAR NO 414 : Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Eskişehir‘de “Eskişehir Kent Sempozyumu” düzenlenmesine ve sempozyumdan Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Orcan ve Fikret Zorlu‘nun sorumlu olmalarına oybirliğiyle,


KARAR NO 415 : Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu‘na Birliğimizi temsilen Hüseyin Yeşil‘in katılmasına oybirliğiyle,


KARAR NO 416 : Çankaya Üniversitesi I.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Danışma Kurulu‘na Birliğimizi temsilen Orhan Örücü‘nün katılmasına oybirliğiyle,


KARAR NO 417 : Şanlıurfa ilinde havuz sistemi uygulaması olduğuna dair çeşitli gazetelerde çıkan ilan ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle,


KARAR NO 418 : Kars Belediye Başkanlığı‘nın açtığı su hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,


KARAR NO 419 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Van Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Van İli, Merkez İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 10 Pafta, 1807 Ada, 4 Parsel’de kayıtlı, Setaşkaylar İş Merkezindeki 4.Katında bulunan 20 ve 22 nolu bağımsız bölümlerin İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bakır ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Orhan Şenkaya‘nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,


KARAR NO 420 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası‘nın, Kocaeli Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kocaeli İli, Merkez/2 İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 13 Pafta, 283 Ada, 34 Parsel’de kayıtlı, 6/1328 arsa paylı, 1 nolu bağımsız bölümün Jeofizik Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öğretmen ve Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Mustafa Turhan‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,


KARAR NO 421 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Erzurum Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Erzurum İli, Muratpaşa Mahallesi, Saray-Bosna Caddesi, Süleyman Sokak, Er-Çağrı Sitesi, A Blok No:2 adresinde bulunan, 19 L 1,2,3,4 Pafta, 5482 Ada‘da kayıtlı gayrımenkulun Ziraat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Demir ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selahattin Akın‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,


KARAR NO 422 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,


TMMOB Denetleme Kurulu ve Oda Denetleme Kuruları Toplantısı Notları Kitabı : 1500 adet,
2007 Yılı Teoman Öztürk Anma Etkinliği Kitabı : 1500 adet
Ankara‘da Su Sorunu Kitabı : 1500 adet
TMMOB ve Deprem Kitabı : 1500 adet

KARAR NO 423 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 29 Eylül 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da, TMMOB 39. Dönem III. Danışma Kurulu toplantısının 30 Eylül 2007 Pazar günü Saat: 10.00’da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA(Katılmadı) Halil GEZER Ekrem POYRAZ(Katılmadı) Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay Berrin ŞENÖZ(Katılmadı) Nail GÜLER(Katılmadı) Levent TÜMER Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(419, 420, 421 no.lu kararlara karşı oy) Mustafa DİREN M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
21 28.07.2007 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 28 Temmuz 2007
TOPLANTI NO : 21
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 399 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Fransa uyruklu Ziraat Mühendisi Anne Nicole Cecile Buchwalder, Fransa uyruklu Ziraat Mühendisi Jean François Henri Ducret, Filistin uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ahmet H.M. Quatanan, İtalya Uyruklu Elektronik Mühendisi Alberto Motta, İtalya uyruklu Elektronik Mühendisi Marco Gizzi, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Fuad Hamidov, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nurles Turdumanbetov, Almanya uyruklu Mimar Lars Oliver Grobe, Almanya uyruklu Maden Mühendisi Bernd Ludwig Reiser, Fransa uyruklu Havacılık Mühendisi Didider Fabrice Menet, Fransa uyruklu Havacılık Mühendisi Jean Charles Freppel, Yunanistan uyruklu Endüstri Mühendisi Pervin Mechmetoğlou, Almanya uyruklu Endüstri Mühendisi Gılmaz İmpramoglou, İran uyruklu İnşaat Mühendisi Morteza Saberi, İran uyruklu Fizik Mühendisi Vida Bidari, Fransa uyruklu Elektronik Mühendisi Christian François Henri Trilles, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Emre Chasan Moustafa,

KARAR NO 400: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Arnavutluk uyruklu İnşaat Mühendisi Onorina Rrapaj,

KARAR NO 401:Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri Organizasyonu‘nun (Permanent Conference of Engineer of South East Europe - COPISEE) kuruluşu, hedefleri, örgütlenmesi, yapısı, yönetimi, istifa, mali işler, resmi dil, fesih ve son durumu içeren ve katılımcı kuruluşlar tarafından ortaklaşa hazırlanan tüzüğün TMMOB Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğünün katılımcılara bildirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 402: Başbakanlik tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi Kurulması" konulu genelgenin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 403: İpek Yolu Serbest Bölgesi Kurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 404: 22 Temmuz 2007 tarihli Radikal Gazetesi‘nde çıkan "Belediyeler ve Uzman Oda İttifakı" başlıklı haber ile ilgili olarak Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odasından bilgi istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 405: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Aydın Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Aydın İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1631 Ada, 1 Parsel‘de kayıtlı arsanın İnşaat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu sekreter Üyesi Yücel Uçar ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selim Ayhan‘ın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 406: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Tokat Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Tokat İli, Merkez İlçesi, Yenitabakhane Mahallesi, 119 Ada, 41 Parsel‘de kayıtlı 245/2400 arsa paylı 1 inci kat 1 nolu bağımsız bölüm ile 140/2400 arsa paylı zemin kat 9 nolu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Tokat İl Temsilcisi Mehmet Engin Selçuk ile Temsilci Yardımcıları Güner Doğan ve Haluk Bostancı‘dan herhangi ikisinin çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 407: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 25 Ağustos 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER(Katılmadı) Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM(Katılmadı) Cemalettin KÜÇÜK İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
20 07.07.2007 TMMOB

TOPLANTI TARİHİ : 07 Temmuz 2007
TOPLANTI NO : 20
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 388 : Makina Mühendisleri Odası üyesi Önder Algedik‘in, tmmob-forum isimli ve TMMOB‘ye ait olmayan mail grubuna gönderdiği yazıda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yazdığı mesnetsiz ve gerçek dışı ifadelerine yönelik olarak gerekli işlemin yapılması için Makina Mühendisleri Odası‘na yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 389 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Ukrayna uyruklu Gemi İnşaatı Mühendisi Igor Sumchenko, Japonya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Yoshuyuki Fujino, Japonya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Ogkioun Kiose Chouse, İtalya uyruklu Makina Mühendisi Lino Naclerio, İtalya uyruklu Makina Mühendisi Alfredo Scifo, İtalya uyruklu İşletme Mühendisi Emanuele Vagnino,

KARAR NO 390 : TMMOB adına Sekreteryası Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu‘nca yürütülecek TMMOB Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına oybirliğiyle,

TMMOB BODRUM YARIMADASININ ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Sabri Orcan TMMOB
Halil Gezer TMMOB
Fikret Zorlu TMMOB
Recai Seymen Elektrik Mühendisleri Odası
Fuat Turan Gemi Mühendisleri Odası
Hıdır Çam Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İlhan Özyiğit İnşaat Mühendisleri Odası
Taner Uslu Jeofizik Mühendisleri Odası
Semayi Yaman Makina Mühendisleri Odası
Oğuz Develi Mimarlar Odası
Hatice Baliç Peyzaj Mimarları Odası
Vildan Tekin Şehir Plancıları Odası

KARAR NO 391 :TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği‘ne mülk alımı ile ilgili 24 Mart 2007 tarih ve 306 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Mühendisleri İşhanı Kat:7 No:702 Kocasinan/Kayseri adresindeki, 33 Pafta, 519 Ada, 23 Parsel‘de kayıtlı, yaklaşık 84 m² olan taşınmazın Elektrik Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi İbrahim Saral ile Kayseri İl Temsilcisi Kuddisi Aksoy‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 392 : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası‘nın, Ege Bölge Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na ait, Tapuda İzmir İli, 1441 Sokak No:4-5 Alsancak-Konak-İzmir adresindeki, 206 Pafta, 1304 Ada, 3 Parsel‘de kayıtlı taşınmazın Kimya Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Barka ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İltekin Aksakoğlu‘nun müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 393 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Bor Sokak, Tuna Apt. 2.Kat No:3/7 adresindeki, 25 Pafta, 182 Ada, 103 Parsel‘de kayıtlı taşınmazın Jeoloji Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ali Yıldırım, Temsilci Yardımcıları Hasan Kocaman ile Mehmet Bünyan‘ın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 394 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Silifke İlçe Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Mersin İli, Silifke İlçesi, 97 Ada, 1 Pafta, 8 Parsel‘de kayıtlı, Saray Mahallesi, F.Çakmak Caddesi, Kamile İş Hanı Kat:3 No:58 adresinde bulunan 65 m²‘lik bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erkan ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Naci Erçolak‘ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 395 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1062 Ada, 15 Pafta, 89 Parsel‘de kayıtlı, Kızılay Caddesi, No:11 adresinde bulunan gayrımenkulün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ümit Özer, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ramazan Bıyıklı ve Şube Müdürü Atila Yıldırım‘ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 396 : 31 Temmuz 2007 tarihi ile istifa eden TMMOB Personeli Sanem Öztürk‘e yasal haklarının ödenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 397 : Birliğimizin TİS kapsamı dışındaki tüm kadrolu personelinin ücretlerine 01 Temmuz 2007 tarihinden geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmeli personele yapılan ücret artışının aynı dönemi içerecek şekilde aynen uygulanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 398 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Temmuz 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da İzmir‘de yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL(Katılmadı) Selçuk ULUATA (Katılmadı) Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan Günay Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(391, 392, 393, 394 ve 395 no.lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ(Katılmadı)

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
19 16.06.2007 Best Western Otel 2000

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ :
16 Haziran 2007
TOPLANTI NO : 19
TOPLANTI YERİ : Best Western Otel 2000

KARAR NO 375 : TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği, Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği, Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği ile Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği ile "sağlıksız proje üretimini engellemek", "yapım sürecinde fenni mesuliyet mekanizmasını disipline etmek" ve "toplum yararına mühendislik ve mimarlık hizmetlerini projelendirme aşamasından başlayarak kurgulayabilmek" amaçlanmıştır. Ancak, TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan komisyonca Muğla ilinde yöneticiler ve SMM üyeler ile yapılan toplantılarda, bazı Odalarımızın Şube/Temsilcilik ve üyelerinin yönetmeliklerimize uygun davranmadıkları gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda; amacı aşan uygulamaların ilgili Odalarca önlenmesinin, ısrar edenlere karşı Odalarca gerekli yaptırımın uygulanmasının istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 376 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

İngiltere uyruklu İnşaat Mühendisi Chai Seng Chiev, Avusturya uyruklu İnşaat Mühendisi Johannes Linortner, Almanya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Joachim Karl Heinz Reinhold Kuntze, Pakistan uyruklu Elektrik Mühendisi Mohammad Akram Khan, İtalya uyruklu Çevre Mühendisi Stefano Donzelli, Yunanistan uyruklu Endüstri Mühendisi Nourtzian Kotta, Fransa uyruklu İşletme Mühendisi Antoine Jean Paul Le Villian, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Matthias Klautke, Lübnan uyruklu Çevre Mühendisi Tarek El Ahdap,

KARAR NO 377 : TMMOB‘nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk‘ün aramızdan ayrılışının 13.yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2007 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli organizasyonlar konusunda Ankara İl Koordinasyon Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle, KARAR NO 378 :

"Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu"nun ugulanmasına yönelik hazırlanacak Uygulama Yönetmeliği‘ne yönelik çalışma yapmak ve TMMOB görüşünü oluşturmak üzere ilgili Odalarımızın temsilcilerinden oluşacak bir Çalışma Grubu kurulmasına ve Çalışma Grubu‘ndan Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Ertem ve İbrahim Vardal‘ın sorumlu olmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 379 : Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Aktürk‘ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle, KARAR NO 380 :

TMMOB Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu‘nun duyuru, afiş, el ilanı vb. harcamalarının karşılanması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 381 : Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Kocaeli‘nde 6-7-8 Aralık 2007 tarihlerinde "Kocaeli Kent Sempozyumu" düzenlenmesine ve sempozyumdan Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Yeşil, Sabri Orcan, Nail Güler ve Cemalettin Küçük‘ün sorumlu olmalarına oybirliğiyle, KARAR NO 382 :

14 Mart 2007 tarihinde Ulusal Kanal‘ın internet sitesine konulan haberde Tekstil Mühendisleri Odası‘nın logosunun bulunmasına yönelik olarak, bu haberden Odanın logosunun kaldırılması için Tekstil Mühendisleri Odası‘nın yapacağı yasal işlemler konusunda Odaya hukuki yardımın verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 383 : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen "Kemal Türkler Anıt Mezar" Yarışması kapsamında jüri tarafından belirlenecek projelerden birine TMMOB Özel Ödülü verilmesine oybirliğiyle, KARAR NO 384 :

Bağımsız Sosyal Bilimcilerin "2007 İlkyazında Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış" konulu araştırmasının yayına dönüştürülmesi ve 2000 adet basılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 385 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle, TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Toplantısı Kitabı : 1500 adet, Birlik Haberleri 116, 117, 118. Sayıları : 5500‘er adet KARAR NO 386 :

İnşaat Mühendisleri Odası kadrosunda yer alan Ekin Özbek‘in 01 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Birliğimizin Yayın Görevlisi kadrosuna atanmasına ve ücretinin belirlenmesi konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 387 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 07 Temmuz 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Hüseyin YEŞİL(Katılmadı), Selçuk ULUATA, Halil GEZER (Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Tuncay ŞENYURT(Katılmadı), Hakan Günay (Katılmadı), Berrin ŞENÖZ, Nail GÜLER, Levent TÜMER(Katılmadı), Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı), İbrahim VARDAL, Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, Cemalettin KÜÇÜK, İsmail KÜÇÜK, M.Sabri ORCAN, Ali Rıza TANRIVERDİ, Müfit HATAT, Fikret ZORLU(Katılmadı), Ahmet GÜZEL(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
18 02.06.2007 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 02 Haziran 2007
TOPLANTI NO : 18
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 361 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Filistin uyruklu Kimya Mühendisi Khaled Nesrallah, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Rudi Andreas Baumann,

KARAR NO 362 : İzmir İKK Sekreteri Kamil Okyay Sındır‘ın istifasının kabulüne, İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 2.Başkanı Ferdan Çiftçi‘nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 363 : TMMOB siyaseti, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir süreç olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamakta, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçimlerde aday olmalarını temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve saygıyla karşılamaktadır. Bu adaylıkların örgütümüzün kamusal denetim işlevlerini zaafa uğratmaması ve örgütümüzün herhangi bir biriminin ilgili partilere ya da adaylara kurumsal desteği anlamına gelmediğini açıklıkla belirtmek için, genel seçimlerde aday olan TMMOB, Oda ve diğer birimlerinde görev yapan yöneticilerimize, bu görevlerinden ayrılmaları için çağrı yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 364 : Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ayhan Dolanay‘ın ve Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri M.Yılmaz Odabaşı‘nın 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmaları ve şu ana kadar İKK Sekreteri görevlerinden ayrılmamaları nedeniyle görevlerinden alınmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 365 : TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Alaeddin Aras, İlker Ertem, Ekrem Poyraz, İsmail Küçük ve Baki Remzi Suiçmez‘in katılımıyla, Ankara İl Koordinasyon Kurulu Bileşenlerinin, Ankara İKK Sekreteri seçimi ve önümüzdeki süreçte yapılacak etkinlikler gündemiyle toplantıya çağırılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 366 : Ölçü Dergisi Yayın Kurulu‘nun “TMMOB Yalova Raporu‘nun Ölçü Dergisinde yayınlanmaması” kararıyla TMMOB Yalova Raporu‘nu tartışılır konuma düşürmesinden dolayı, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Ölçü Dergisi Yayın Kurulu‘nun ilgili üyeleri hakkında gereğinin yapılmasının istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 367 : Çevre Mühendisleri Odası‘nın talebi üzerine, TMMOB Çevre Sempozyumu giderlerinin karşılanması için, dönem sonuna kadar geri alınması koşuluyla Çevre Mühendisleri Odası‘na 15.000 YTL ödenmesine, Odadan ödeme programının istenmesine (Ahmet Güzel‘in karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 368 : TMMOB Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumunun 6-9 Mart 2008 tarihlerinde yapılmasına ve Sempozyum Sekreterinin Ayşegül Bildirici‘nin olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 369 : TMMOB Tasarım ve Yaşam Kongresi‘nin yapılamayacağının anlaşılması üzerine iptaline oybirliğiyle,

KARAR NO 370 : TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu Düzenleme Kurulu‘na sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak Fikret Zorlu‘nun da atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 371 : TMMOB Fizik Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Belma Katoğlu‘na ait, Ankara İli, Çankaya/3 İlçesi, Fidanlık Mahallesi, 128 Pafta, 1054 Ada, 6 Parsel‘de kayıtlı bağımsız bölümün Fizik Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Acar‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (İrfan Kaptı‘nın karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 372 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, İstanbul Şubesinin arşiv ve depo hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1.Bölge, Ergenekon Mahallesi, 637 Ada, 61 Parsel‘de kayıtlı, 4/180 arsa paylı, Halaskargazi Cad. No:35 Harbiye-Şişli/İstanbul adresindeki 2.Bodrum kat, 3 no‘lu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Rezan Bulut ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nusret Suna‘nın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (İrfan Kaptı‘nın karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 373 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Diyarbakır Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, 1.Bölge, Yenişehir Mahallesi, 493 Ada, 29 Parsel, 22 Pafta‘da kayıtlı, zemin kat 1 no‘lu dükkanın Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Subaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (İrfan Kaptı‘nın karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 374 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 23 Haziran 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Hüseyin YEŞİL, Selçuk ULUATA, Halil GEZER, Ekrem POYRAZ, Tuncay ŞENYURT, Hakan Günay, Berrin ŞENÖZ, Nail GÜLER, Feyyaz ATAÇ, Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı), İbrahim VARDAL, Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, İrfan KAPTI(371, 372 ve 373 no.lu kararlara karşı oy), İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL(367 no.lu karara karşı oy), Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
17 19.05.2007 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 19 Mayıs 2007
TOPLANTI NO : 17
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 338 : Ülkemizde yaşanan çeşitli gelişmelere ilişkin düzenlenen mitinglerde, etkinliklerde TMMOB‘nin adı veya pankartının kullanılması hususunda TMMOB Yönetim Kurulu‘nun olurunun alınması konusunda İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımızın bilgilendirilmelerine, geçtiğimiz süreçte bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeyen İzmir ve Samsun İl Koordinasyon Kurullarının uyarılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 339 : TMMOB Yönetim Kurulu kararlarına ve TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘ne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oluşan güvensizlik sonucu Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nural Özcan‘ın görevinden alınmasına (Ekrem Poyraz, İbrahim Vardal, Cemalettin Küçük, İsmail Küçük ve Baki Remzi Suiçmez‘in karşı oylarıyla, Berrin Şenöz‘ün çekimser oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 340 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Türkmenistan uyruklu Gıda Mühendisi Nuryagdy Chariev, Dominik Cumhuriyeti uyruklu Kimya Mühendisi Adrianne Marlene Varol Bethancourt, İran uyruklu İnşaat Mühendisi İsmail Dedi Deryan, ABD uyruklu İç Mimar Megan Perry Lee, ABD uyruklu Elektrik Mühendisi Robert Joseph Pichora, ABD uyruklu Elektrik Mühendisi Chandrakant Rajnikant Chhaniara, Fransa uyruklu Gıda Mühendisi Franck Jean Rousella, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Tzemali Emir,

KARAR NO 341 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Arnavutluk uyruklu Ziraat Mühendisi Rıdvan Halit Dule, Avusturya uyruklu Mimar Brigitte Weber,

KARAR NO 342 : Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu‘nun adının TMMOB Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu olarak değiştirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 343 : Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda TMMOB Jeotermal Kongresi‘nin adının TMMOB Jeotermal Kongresi ve Sergisi olarak değiştirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 344 : TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu‘nun TMMOB‘nin sekreteryalığında yapılmasına, Sempozyum Sekreterinin Ayşegül Bildirici‘nin olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 345 : TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu Düzenleme Kurulu‘na Makina Mühendisleri Odası‘ndan Yusuf Şahin yerine Deniz Öztürk‘ün atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 346 : TMMOB adına Sekreteryası Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası‘nca yürütülecek TMMOB Denizcilik Sorunları Sempozyumu Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına oybirliğiyle,

TMMOB DENİZCİLİK SORUNLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Hakan Günay TMMOB
Tuncay Şenyurt TMMOB
Feramuz Aşkın Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Muammer Yağız Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Süleyman Savaş Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Mehmet Kör Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Burçak Karaman Uysal Çevre Mühendisleri Odası
Rüstem Özata Elektrik Mühendisleri Odası
Mesut Çetin Jeofizik Mühendisleri Odası
Varlık Özerciyes Makina Mühendisleri Odası
Ayşe Yılmaz Meteoroloji Mühendisleri Odası
Doç.Dr.İ.Deha Er İTÜ Denizcilik Fakültesi
Yard.Doç.Dr.Cengiz Deniz İTÜ Denizcilik Fakültesi
Ali Kuşoğlu İTÜ Denizcilik Fakültesi

KARAR NO 347 : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açılan davaya müdahil olunmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 348 : Mimarlar Odası Antalya Şubesi‘nin 10.02.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu‘nda alınan Anonim Şirket kurulmasına ilişkin kararın yok sayılmasına ve gereğinin yapılması konusunda Mimarlar Odası‘na yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 349 : TMMOB Denetleme Kurulu‘na iletilmek üzere, Yalova Altınova Tersane Alanı ile ilgili olarak Yalova Tersane Girişimcileri San.Tic. A.Ş. için Gemi Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Ocak 2007 tarihli rapor için alınan ücretler ve kimlere verildiği ile ilgili Odadan rapor istenmesine ve Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun Oda Onur Kurulu‘na verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 350 : Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 24-26 Mayıs 2007 tarihlerinde Diyarbakır‘da gerçekleştirilecek "Esen ARPAT DAF" Sempozyumu kapsamında düzenlenecek panelde yöneticilik yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Vardal‘ın görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 351 : OECD Çevresel Performans İncelemesi kapsamında 13 Haziran 2007 tarihinde yapılacak danışma toplantısına Birliğimizi temsilen Halil Gezer ve İsmail Küçük‘ün katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 352 : Antalya Kurşunlu Şelalesi civarında yapılması planlanan Taşocağı‘na yönelik bilimsel ve teknik bir rapor hazırlanması konusunda Selçuk Uluata, İlker Ertem, Halil Gezer, Nail Güler, İbrahim Vardal, İsmail Küçük, Baki Remzi Suiçmez ve Orman Mühendisleri Odası‘ndan bir temsilciden oluşan komisyonun görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 353 : Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü‘nün verdiği Doğalgaz Tesisat Mühendis Yetki Belgeleri hakkında hukuki işlemlerin başlatılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 354 : Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile 7-8 Haziran 2007 tarihlerinde Bursa‘da gerçekleştirilecek "II.Kent ve Sağlık Sempozyumu" kapsamında düzenlenecek "Sağlıklı Kent Planlamada Kentlilerin, Kent Yöneticilerinin, Meslek Örgütlerinin ve Üniversitelerin Rolü" konulu panele TMMOB‘ni temsilen konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Zorlu‘nun katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 355 : Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Tunceli Mesleki Denetim Büro Temsilcisi Fethi Kılıç‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Tunceli Mesleki Denetim Büro Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 356 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Muş İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 72 Ada, 10 Parsel, 5151.j.b Pafta‘da inşa edilen 10/1067 arsa paylı halen kullanılmakta olan Galeria İş Merkezi‘nin 3.Kat 103 no‘lu bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şubaşı, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Semih Oktay ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şahismail Yusumut‘un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 357 : TMMOB‘nin Selanik Caddesindeki yerinde gerekli onarım ve tefriş için harcama yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 358 : 11 Haziran 2007 tarihinde Bükreş‘te yapılacak COPISEE ile ilgili toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selçuk Uluata‘nın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 359 : Birliğimizin ihtiyacı için 1 adet video kamera alınması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 360 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 02 Haziran 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Hüseyin YEŞİL, Selçuk ULUATA, Halil GEZER, Ekrem POYRAZ(339 no.lu karara karşı oy), Tuncay ŞENYURT(Katılmadı), Hakan Günay(Katılmadı), Berrin ŞENÖZ(339 no.lu karara çekimser oy), Nail GÜLER, Feyyaz ATAÇ, Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı), İbrahim VARDAL(339 no.lu karara karşı oy), Alaeddin ARAS(Katılmadı), İlker ERTEM, Cemalettin KÜÇÜK(339 ve 356 no.lu kararlara karşı oy), İsmail KÜÇÜK (339 no.lu karara karşı oy), M.Sabri ORCAN(Katılmadı), Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı), Müfit HATAT (Katılmadı), Fikret ZORLU, Ahmet GÜZEL(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ(339 no.lu karara karşı oy),

Karar No 339; Karşı Oy Gerekçem:

Samsun İKK Sekreteri ve İKK‘nın son dönemlerde yapılan mitingler sürecinde, yaptığı değerlendirmeler ve aldığı tavır, TMMOB Yönetmeliklerine, ilke ve prensiplerine uygun tutum ve davranış değildir. Bu sorun örgütsel bütünlük içinde değerlendirilmeli, tartışılmalı ve çözümlenmeli düşüncesindeyim. Karar sürecinde merkezi değerlendirmelerin yanı sıra demokratik eğilimler de gözetilerek. öncelikle Samsun İKK‘ya kendi örgütlülüğü içinde sorunları tartışma olanağı verilmelidir. TMMOB Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak bir kurul İKK bileşenleri ile yerel toplantılar yaparak, soruna ilişkin çözüm yollarını ve önerilerini TMMOB Yönetim Kuruluna getirerek karar süreçleri tamamlanmalıdır.

İbrahim VARDAL

Karar No 339; Karşı Oy Gerekçem:

Son dönemde yaşananlarla ilgili olarak 338 nolu kararla İKK‘ların uyarılması kararı alınmıştır. Bunun ötesinde İKK‘ların çalışmalarıyla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili olarak daha önceden alınan 240 nolu kararda da belirttiğim gibi, sorunların çözümünde TMMOB‘ce oluşturulan bir heyetle, İKK‘ların çalışmalarının yerinde incelenerek ve birimlerle tartışılarak sorunlara çözüm aranmalıdır. Birlikte çalışma yapılarak birimlerin katılımıyla sorunlar giderilmelidir. İKK‘lar yalnızca İKK Sekreteri olarak düşünülemez. İKK Sekreteri birimlerimizce yapılan seçim sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Kararıyla göreve başlamaktadır. İKK Sekreterlerinin ya da İKK‘ların yapmış olduğu uygulamalarla ilgili olarak sorun olduğu görüşü doğduğunda bu konunun çözüm yeri öncelikle birimlerimiz olmalıdır. Bu anlayışla İKK Sekreterlerinin herhangi bir nedenle görevinin sonlandırılması ortak çalışma koşulları açısından uygun değildir. Açık katılımcı ve bilgilendirici bir anlayışa uygun düşmeyen bu karar da Türkiye‘nin içinden geçtiği önemli bir süreçte, Samsun İKK gibi önemli olan bir birimimiz içinde daha çok önem taşımaktadır. Bu nedenlerle Samsun İKK Sekreteri Nural ÖZCAN‘ın görevden alma gibi bir kararla görevinin sonlandırılmasını, birimlerle birlikte çalışma anlayışı yapısı içerisinde doğru olmadığı düşüncesiyle alınan karara karşıyım.

Cemalettin KÜÇÜK

Karar No 339; Karşı Oy Gerekçem;

İl Koordinasyon Kurulları çalışmalarında TMMOB‘nin ilkelerine ve ilgili yönetmeliklerine göre hareket etmek zorundadır. Zaman sürecinde oluşabilecek ya da oluşan sorunlar karşısında İl Koordinasyon Kurullarıyla yerellerde ortak toplantılar yapılarak süreç izlenmeli ve birlikte değerlendirilmelidir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi ve yürütülebilmesi için bütün Koordinasyon Kurulları için ayrı ayrı çalışmalar yapılıp, Yönetim Kurulunda değerlendirilerek yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunulabilir.

Koordinasyon kurullarında bir sorun yaşandığında bu sorunun çözümünde bireyler üzerinden değil kurumlar üzerinden çözüm üretmek gerekebilir. Kurul kararları dikkate alınmalıdır.

Koordinasyon Kurullarına sadece bir sorun üzerinden yaptırım uygulamadan önce, sürece ilişkin çalışmalar tamamlanmalıdır. Bu konuda kapsamlı bir çalışmanın yapılması zorunludur. Bu Kurullara zaman tanınmalıdır.

338 nolu kararda, iki İl Koordinasyon Kurulunun uyarılması konusunda karar alındığına göre, bu konuda sürece ilişkin bir değerlendirmeyi İl Koordinasyon kurullarından beklemek gerekir.

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri üzerinden güvensizlik belirterek işlem yapılması doğru değildir. Yaşanan bu süreçte bütünlüklü bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, Samsun birimleriyle birlikte ortak toplantı yapılması zorunludur. Karar oluşturulacak ise yapılacak ortak toplantıdan sonra oluşturulmalıdır.

İsmail KÜÇÜK

Karar No 339; Karşı Oy Gerekçem;


TMMOB Yönetim Kurulunun 19.05.2007 tarihli toplantısında, TMMOB Genel Sekreterliğinin yazılı ve Yürütme Kurulunun bu yöndeki olumlu görüşüyle, Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nural Özcan‘ın görevinden alınması gündeme gelmiştir. Samsun İKK Sekreteri Nural Özcan‘ın görevinden alınması istemi, ilk kez, 14 Nisan Tandoğan Mitingi‘ne yönelik gelişmeler çerçevesinde 14.04.2007 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirilmiş, ancak herhangi bir karar alınmamıştır. İKK Sekreterinin yazılı görüşünün istenildiği ve alındığı süreçte, 30.04.2007 tarihinde yapılan TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında konu gündeme gelmemiştir. Samsun İKK‘nın da imzası bulunan ve Cumhuriyet Gazetesi‘nde yayımlanan Cumhuriyet Mitingine Çağrı başlıklı gazete ilanı üzerine görevden alınma istemi tekrar gündeme getirilmiş ve uzun görüşmelerden sonra oyçokluğuyla bu yönde bir karar alınmıştır. Aşağıdaki gerekçelerle bu karara katılmam olanaksızdır.

1) Görevden alma kararına gerekçe olarak gösterilen "TMMOB Yönetim Kurulu kararlarına aykırı tutum ve davranışlar" iddiası geçersizdir. TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin Çalışma İlkeleri başlıklı 7. maddesine göre; Koordinasyon Kurulları‘na katılan Oda birimleri, Koordinasyon Kurulu faaliyetlerinde TMMOB Kanunu, Ana Yönetmeliği ve İKK Yönetmeliği‘ne uymak, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Görevden almaya gerekçe olarak TMMOB Yönetim Kurulu kararlarına aykırı tutum ve davranışlar ileri sürülmekle birlikte, 14 Nisan 2007‘de Tandoğan‘da başlayan ve son olarak 20 Mayıs 2007‘de Samsun‘da düzenlenen "Cumhuriyet Mitingi" adlı kitlesel halk eylemlerine katılma ya da katılmama yönünde bir TMMOB Yönetim Kurulu kararı yoktur. TMMOB web sitesinde kamuoyuna açıklanan TMMOB Yönetim Kurulu kararları incelendiğinde bu durum açıkça görülebilir. Katılmama yönünde bir karar alınması durumunda karşı oy kullanacağım ve gerekçeli görüşümü yazacağım bilinmektedir. TMMOB Yönetim Kurulu kararı olmadan Genel Sekreterliğin genel eğilimi bildiren yazısına dayalı olarak suç isnat etmek ve yargıya varmak doğru değildir.

2) Görevden alınma kararına bir diğer gerekçe olarak gösterilen "TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘ne aykırı tutum ve davranışlar" iddiası da geçersizdir.

a) TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin 3. maddesi kapsamında Samsun İKK Sekreteri, gerekli işlem tamamlanarak, 39. Dönemin 2. TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında alınan 40 nolu karar ile oybirliğiyle atanmıştır. 14 Oda birimimizin içinde yer aldığı Samsun İKK‘nın çalışma yöntemi ve karar alma süreçlerine ilişkin son toplantılara kadar ciddi bir sorun gündeme getirilmemiştir. Gerekli araştırmanın yeterince yapılarak Yönetim Kurulunun bilgisine yazılı olarak sunulmadığı karar sürecinde acele davranılmasını doğru bulmuyorum.

b) TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin 1. maddesine göre İKK‘ların kuruluş amacı; TMMOB Yasa ve Ana Yönetmeliği‘nde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, bağlı Oda birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamaktır. Samsun İKK hakkında, gerek TMMOB mevzuatında belirtilen amaçlara yönelik çalışma, gerekse örgüt birimlerinin eşgüdümü, dayanışması ve ortak davranışı konusunda son toplantıya kadar hiçbir sorun gündeme getirilmemiştir. Bu süreçte, 26.11.2006 tarihinde kurulan ve 32 adet demokratik kitle örgütü/sivil toplum örgütünün yer aldığı platforma İKK kararı ile katılım sağlandığı bilinmektedir. Genel Merkez düzeyinde ortak etkinlikler düzenlediğimiz KESK, DİSK, TTB gibi örgütlerin yerel birimlerinin de yer aldığı platformun varlığı ve önceki etkinlikleri incelenmeden, platformun varlığı sorgulanmadan, içinde yer alan birimlerin gazete ilanında sıralanmasını eleştirmek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Ayrıca, gerekli inceleme yapılsa idi, TMMOB açısından birlikte hareket etme sorunu oluşabilecek bazı örgütlerin adlarının platformda olmamasına karşın, mitinge katkı sağladığı için Miting Düzenleme Kurulunca ilanda yer aldığı öğrenilebilecek, İKK‘ya uyarı yapılması durumunda bu konuda gerekli duyarlılığın gösterilip gösterilmeyeceği de anlaşılabilecekti. Bu iletişimin sağlanmadığı ortamda, Samsun ilinde düzenlenen bir etkinliğe katılım sağlanması ve bu yönde karar alınması sorun oluşturacak tutum ve davranış kapsamına girmemektedir. Miting Düzenleme Kurulu kararına dayalı bir gazete ilanı üzerine, İKK‘nın örgütün amaçlarına aykırı bir davranışta bulunup bulunmadığını yeterince araştırmadan görevden alma kararının verilmesini doğru bulmuyorum.

c) Gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmadan acele karar alınmasını "demokratik merkeziyetçilik" ilkesine uygun bir tutum olarak da görmemekteyim. TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin 6. maddenin son fıkrasına göre, kurul üyelerinin en az beşte birinin talebi üzerine kurulun tam sayısının yarısından bir fazlasının kararı ile ve Birlik Yönetim Kurulu‘nun onayı ile sekreter değiştirilebilir. TMMOB Yönetim Kurulu‘nun yaşanan sürece ilişkin suç unsuru ya da aykırı tutum ve davranış saptaması ve bu nedenle güvensizlik belirtmesi durumunda, konuyu öncelikle İKK birimlerine iletmesi, kurulun süreci değerlendirmesi ve yeniden karar üretmesi sağlanabilirdi. Buna yönelik olarak, karar öncesi gerekli iletişimin sağlanması ve girişimler sonrası gelecek toplantıda karar alınması tarafımdan da önerilmiştir. Üyesi olduğum KESK Genel Merkezinden gündeme ilişkin yapılan yazılı açıklamadaki "Söz konusu ilanla KESK Genel Merkezi‘nin herhangi bir ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır. İlanda Konfederasyonumuzun isminin sehven kullanıldığı kanaatindeyiz." ifadesi, örgütsel duyarlılığa karşın yerel örgütlere yönelik alınacak tavrın niteliği konusunda dikkatle irdelenmelidir. Öncelikle yereldeki demokratik karar düzeneklerini işletme yolunun denenmesi yerine, anılan Yönetmeliğin 7. maddesini işleterek acele görevden alma kararı alınmasını, bu nedenle "demokratik merkeziyetçilik" ilkesine uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, TMMOB Yönetim Kurulunun 19.05.2007 tarihli toplantısında oybirliği alınan ve yaşanan/yaşanacak süreçte TMMOB‘un adı ve pankartının kullanılmasında daha duyarlı davranılmasına yönelik uyarıcı karar dışında, birimlere değil kişilere yönelik karar alınmasını doğru bulmuyorum.

d) TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin 6. maddesinin (i) bendine göre, sekreter, çalışmalarında kurula ve TMMOB Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İKK birimlerinin gazete ilanı ve mitinge katılım konusunda karşı oy yazısı ya da itiraz/şikayet dilekçesi olmadığına göre, İKK Sekreterinin kurula karşı sorumluluğu noktasında bir sorun yaşanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, TMMOB Yönetim Kurulu kararına karşın İKK birimlerinin benzer bir ortak tutum alması şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle bir durumda son söz TMMOB Yönetim Kurulu‘nda olmakla birlikte, örgütsel dayanışmanın güçlendiği değil, daha da derinleşen sorunların yaşanabileceği bir sürecin ortaya çıkmasının örgütümüze yarar sağlamayacağı açıktır.

3) İKK‘ların genel anlamda değerlendirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir görüşmenin yapılmasının benimsenmediği süreçte, yakın geçmişte Ankara İKK özelinde de gündeme getirilen liste dışı kurula katılım sorununa yönelik de kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Ayrıca, İKK Yönetmeliğinin tümüyle işletilmesi durumunda, örneğin, mevzuata karşın kararlarını göndermeyen İKK‘ların da görevden alınması gündeme gelebilecektir. Adaletli karar alma ve uygulamanın yolu, mevzuatın herkese eşit işletilmesinden geçmektedir. Mevcut İKK‘ların çalışma yöntemi ve kararları incelenmeden, bir ya da birkaç İKK Sekreterine özel görevden alma gerekçesinin gündeme getirilmesi tartışma konusudur.

4) Görevden alınmanın asıl gerekçelerinden biri olan Cumhuriyet Mitinglerine karşı TMMOB Genel Merkezinin tutumu hakkında yorum yapma hakkımı saklı tutarak, yereldeki dinamiklerinin yapısının sağlıklı değerlendirilmediğini düşünmekteyim. Genel Sekreterlikçe TMMOB Yönetim Kurulu üyelerine 11.04.2007 tarihinde iletilen Samsun İKK‘nın yanıtını içeren e-postadaki, "Mitingi düzenleyen örgütlerin merkez yapılarından kaynaklanan sıkıntılar, TMMOB Yönetim Kurulunun, mitinge bakışında önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu sıkıntılar Samsun yerelinde yoktur ve Türkiye‘nin tamamına yakınında da yoktur. Çünkü, aynı kişilerdir bu örgütlerdeki insanlar… Samsun‘da; TMMOB ye bağlı Odalar olsun, KESK olsun, ADD olsun aynı kişilerin ortaklaşarak bir arada bulundukları kurumlardır. Bu ilerici, demokrat ve devrimci örgütlerin içindeki insanlar aynı insanlardır." ifadesi, yereldeki birimlerimizle yaşanan iletişim sorununu göstermektedir. Dış ve iç somut tehditlerle ciddi sorunlar yaşayan ülkemizde, ortak mücadeleyi birlikte örgütleyebilmek adına, yereldeki çağdaş, devrimci, demokrat, ilerici üyelerimize ve örgüt birimlerimize karşı yaklaşımımızda daha dikkatli davranılması gerektiğine inanıyorum.


Sonuç olarak;
TMMOB mevzuatına ve ilkelerine açıkça uymama suçuna dayalı haklı bir görevden alma karar süreci değil, mevzuatın ilgili maddelerini zorlayarak aslında siyaseten bir görevden alma karar süreci yaşandığı görüşündeyim. Nitekim karara, mevzuatın şu maddesini şu şekilde açıkça ihlal etme gibi somut, nesnel bir gerekçe yazılmamış; genel ifadelerle ve öznel değerlendirmelerle karar alınmıştır. Bu tür siyasal gerekçeli kararların örgütümüzün gücüne ve bütünlüğüne yarar değil, zarar getireceğine inanmaktayım. Ayrıca, suçun açıklığı ve nesnel değerlendirmeler dikkate alınarak ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu tür görevden alma kararlarının oyçokluğuyla değil oybirliğiyle alınmasının, örgütümüzün gücü ve bütünlüğü açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu gerekçelerle oyçokluğuyla alınan karara katılmıyorum.

Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
16 30.04.2007 İSTANBUL

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 30 Nisan 2007
TOPLANTI NO : 16
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

KARAR NO 330 : Yalova Altınova Tersane Alanı ile ilgili olarak Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. Tic. A.Ş. için Gemi Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Ocak 2007 tarihli rapor konusunda; Gemi Mühendisleri Odası‘na konu ile ilgili var olan TMMOB Raporu hatırlatılarak Odaca hazırlanan raporun iptal edilmesini isteyen yazı yazılmasına ve rapor karşılığında Odaca firmadan alınan ücretin iade edilmesinin Odadan istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 331 : 13-20 Nisan 2007 tarihleri arasında 14 Nisan mitingi bahanesi ile Cumhuriyet (8 kez), Milliyet, Hürriyet, Vatan, Dünya, Forum Diplomatik, Antalya Körfez, Bursa Kent, H.O.Tercüman, Güneş, Bursa Hakimiyet, Bizim Kocaeli ve Giresun Son Haber gazetelerinde köşe yazarlarınca yayınlanan TMMOB‘ye yönelik haksız, gerçek dışı ve hakaretler içeren yazılara yanıt verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 332 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Yunanistan uyruklu Peyzaj Mimarı Chousein Aliosman, Filistin uyruklu Kimya Mühendisi Naim Darwish, İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Sasan Akbarieh, Finlandiya uyruklu Elektrik Mühendisi Juha Pekka Valimaki, Almanya uyruklu Tekstil Mühendisi Bettina Helene Karmann,

KARAR NO 333 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği üzerine çalışma yapmak üzere ilgili Odaların Yönetim Kurulu‘ndan birer kişinin ve bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 334 : TMMOB Denetleme Kurulu‘nun TMMOB ve Odaların Denetleme Kurullarının ortak toplantı yapma önerisinin kabulüne ve konu ile ilgili hazırlık çalışmaları ve harcamalar için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 335 : TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu‘nun önerdiği toplantıların düzenlenmesinin uygunluğuna ve konu ile ilgili Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 336 : Üniversitelerin "Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği" Bölümü mezunlarının Makina Mühendisleri Odası‘na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu‘na sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 337 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 19 Mayıs 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan Günay (Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Levent TÜMER(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT(Katılmadı) Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
15 14.04.2007 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 14 Nisan 2007
TOPLANTI NO : 15
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 313 : 15 Mart 2007 tarihinde Ulusal Kanal web sitesinde yayınlanan "Konu Vatanı Savunmaksa Söyleyecek Sözleri Yokmuş" başlıklı yazıya yanıt verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 314 :Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu‘nun 21 Nisan 2007 tarihinde düzenleyeceği "Özelleştirmenin Mühendislere Etkisi" konulu panele konuşmacı olarak Birliğimizi temsilen Cemalettin Küçük‘ün katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 315 : Gemi Mühendisleri Odası‘nın Yalova-Altınova Tersane Alanı İnceleme Raporu hakkında TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Oda Yönetim Kurulu ile İstanbul‘da ortak toplantı yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 316 : Subaşı Belediye Başkanlığı‘nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na karşı Yalova İli, Altınova İlçesi Tersane Alanına ilişkin onaylanan imar planının iptali istemiyle açtığı davaya gerekli desteğin sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 317 : TMMOB‘nin Selanik Caddesi-Kızılay‘da bulunan yerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak Selçuk Uluata, Sabri Orcan ve Feyyaz Ataç‘tan oluşan bir komisyon kurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 318 : TMMOB Radyosu Kurulması Çalışma Grubu‘ndan sorumlu olacak Yönetim Kurulu üyeliğine, İsmail Küçük‘ün ayrılması üzerine, Hüseyin Yeşil‘in atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 319 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Hırvatistan uyruklu Gemi İnşaat Mühendisi Vojslav Skracic, İtalya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mario Del Re, Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Feras Wajih Sandouka, İngiltere uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Daniel Alexander Dean, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Alimkhan Minatulaev, Azerbaycan uyruklu İnşaat Mühendisi Elnur Akhundzada, Arnavutluk uyruklu İşletme Mühendisi Vala Gashi, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Volker Georg Mailhammer, Azerbaycan uyruklu İşletme Mühendisi Gashgar Mahmudov, Almanya uyruklu Endüstri Mühendisi Marcel Bedenknecht, Filistin uyruklu Makina Mühendisi Imad Nasrallah,

KARAR NO 320 :TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmet Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği‘nin Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle ve Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine (Hüseyin Yeşil, Alaeddin Aras, Ekrem Poyraz ve Baki Remzi Suiçmez‘in karşı oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 321 : 2A Platformu‘na Birliğimizi temsilen Müfit Hatat ve Baki Remzi Suiçmez‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 322 : Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik ile Orman Alanları İzin Yönetmeliği‘nin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 323 : DPT Müsteşarlığı‘nca oluşturulacak "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Tematik Çalışma Grupları"ndan Enerji Çalışma Grubu‘nda Birliğimizi temsilen İlker Ertem‘in yer almasına oybirliğiyle,

KARAR NO 324 : TBMM‘nde Küresel Isınma ile ilgili oluşturulan komisyonun toplantılarına Birliğimizi temsilen İsmail Küçük ve Erhan Angı‘nın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 325 : TCDD‘nin "işletme fazlası" taşınmazlarının satış veya devri ile ilgili olarak yapılan ihalenin iptali için açılan davanın uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 326 : TMMOB‘nin 01 Nisan 2006 – 31 Mart 2007 tarihli ekli gelir – gider, mevcut- borç ve aktarım cetvellerinin kabulüne ve Olağan Genel Kurula sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 327 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Tapuda İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 235 Pafta, 1990 Ada, 3 Parsel‘de kayıtlı, 811 m² arsanın İnşaat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Rezan Bulut ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nurset Suna‘nın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 328 : Birliğimizin ihtiyacı için 1 adet 19" LCD Monitör alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 329 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 30 Nisan 2007 Pazartesi günü Saat 14:00‘da İstanbul‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL(320 no.lu karara karşı oy) Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ(320 no.lu karara karşı oy) Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan Günay Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS (320 no.lu karara karşı oy) İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(319 no.lu karara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ (320 no.lu karara karşı oy)

Karar No 320; Karşı Oy Gerekçem

Yıldırımdan koruma sistemleri ile ilgili her türlü faaliyet doğrudan Elektrik Mühendislerinin uzmanlık alanı içerisindedir. Yıldırımda Koruma projeleri belediyelere, TEDAŞ‘a ve diğer ilgili kuruluşlara verdiğimiz tesisat projelerimizin bir ekidir. Bu projelerin ilgili idarelerce onaylanması için çıkarılan yönetmeliklerde bu projelerin bir Elektrik Mühendisi tarafından imzalanması gerektiği açıkça yazılıdır. Fizik Mühendisleri elektrik tesisat veya başka bir tesisat dersi almamaktadır. Dolayısıyla sözkonusu konu Fizik Mühendislerinin bir uzmanlık alanı değildir. Bu nedenlerle ilgili karara karşı oy kullandım.

Hüseyin Yeşil

Karar No 320; Karşı Oy Gerekçem

Yönetmeliğin 6.Maddesinin a, b, c fıkralarına bilimsel gerçeklik gerekçesi ile karşı oy kullanıyorum. Zira d ve e fıkralarındaki gerekçeler bu üç fıkra, yani a, b ve c fıkraları için de geçerlidir. Kimya ve Kimya Mühendisliği olmadan Nükleer ve Radyasyon konularını tek bir meslek disiplininin işi ve konusu saymak bilimsel gerçekliğe aykırıdır.

Alaeddin Aras

Karar No 320; Karşı Oy Gerekçem

1. 6. madde d) fıkrası ( Nükleer tıp); Burada belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için; Atom Fiziği, Kuantum Fiziği, Radyasyon Fiziği, Nükleer Fizik derslerini almış ve uygulamalarını yapmış olması gerekmektedir. Bu nedenle bu dersler Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği müfredatında mevcut olup bu alanda mühendislik veya yüksek mühendislik yapmış olması gerekmektedir. Bu nedenle de ortak alan olamaz.

2. 6. madde e) fıkrası ( Nükleer Tesisler); Bu fikrada belirtilen hizmet alanları tamamen ihtisas gerektiren konular olup, bunun için Kuantum Fiziği, Atom Fiziği, Reaktör Fiziği, Akışkanlar Mekaniği, Nükleer Fizik derslerinin alınması gerekmektedir. Bu konuda Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliğinin bu alanda yeterli dersler alması nedeniyle diğer disiplinlerin Lisans düzeyinde bir eğitim sonucu bu hizmetleri yapması mümkün değildir.

3. 6. madde (g). fıkrasının (İyonize Olmayan Radyasyon) 1. bendi ( Elektromağnetik alan oluşturacak sabit telekomünikasyon cihazlarının kuruluş yer tespiti, montajını yapmak,); Bu bent ilgili mühendislik disiplinleriyle Fizik Mühendislerinin de ortak hizmet yapacağı alan olması gerekmektedir. Telekomünikasyon Kurumunun 12.07.2001 Tarih ve 24460 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan "10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" Bu yönetmenlikte Fizik, Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Müh. Bu işte iştigal edecekleri belirtilmektedir. Bu sektörde pek çok Fizik mühendisi çalışmaktadır. Ayrıca Fizik Mühendisliği eğitiminde; Elektrik, Mağnetizma, Elektro Mağnetik Teori, Teknik Elektrik ve uygulamaları dersleri verilmektedir. Bu nedenle bu alanda Fizik Mühendislerinin de bu hizmeti yapması gereken bir alandır.

4. 6. madde (ı). Fıkrası (İletişim); Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri İle Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliği (10.03.1995 tarih ve 22223 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğinin başlığı 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 Sayılı Resmi Gazete ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.) Yönetmenliğin 35.c fıkrasında;

c) Ulusal ve bölgesel yayın lisansına sahip olan yayıncılar, tüm teknik hizmetlerin idaresi ve kontrolü için bünyeleri içinde en az bir elektrik, elektronik veya fizik mühendisi bulundurmak zorundadırlar. Bu sektörde Fizik Mühendisleri görev almaktadır. Fizik Müh. Eğitim sürecinde zorunlu ve seçmeli dersler ile(Fizik Lab II, Temel Fizik II, Teknik Çizim, Elekt. ve Magn., Biyofizik I, Biyofizik II, Elektronik I, Elektronik II, Elektromağnetik Dalgalar ve Uygulamaları) yeterli pratik ve teorik bilgiye sahip olmaktadırlar.

5. 6. madde m. Fıkrası (Bilişim); Bu gün piyasada çalışan matematik mühendislerinin %70‘i bilgisayar yazılımı, sistem çözümleme, Veri tabanı sistem çözümleme konusunda hizmet üretmektedirler, ders olarak da 30 - 40 kredilik bu konularda ders almaktadırlar. Ayrıca Fizik Mühendisliği eğitiminde de yaklaşık 15 kredilik bu konularda ders alınmaktadır. Bu sebeplerden dolayı bu hizmetin ortak olması ve Matematik ve Fizik Mühendislerinin bu alanlarda hizmet üretmeleri uygun olacaktır.

Ekrem Poyraz

Karar No 320; Karşı Oy Gerekçem

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası (FMO) Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği; Odaya kayıtlı serbest çalışan Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği hizmetleri üretenleri kapsamaktadır. Yönetmeliğin 6. maddesinin "ı. İletişim" ve "m.Bilişim" bölümlerinin TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla anılan Yönetmelikten çıkarılmasını aşağıdaki gereklerle doğru bulmamaktayım.

1) FMO Yönetmeliğinde, Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği "uzmanlık alanları"nı düzenleyen 6. maddenin "(ı). İletişim" başlıklı bölümü, Fizik Mühendislerinin, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri gibi ilgili diğer meslek disiplinleriyle birlikte çalışabilecekleri "ortak alan" olarak düzenlenmiştir. Bu durum anılan Yönetmeliğin 6. maddesinin son fıkrasında, "... , ı, fıkralarda belirtilen hizmetleri FM‘leri ve ilgili diğer mühendislik disiplinleri ile birlikte veya ayrı yapabilirler." şeklinde belirtilmiştir.

Üniversitelerin (www.ankara.edu.tr/yazi.php?yad=1211) meslek seçimi ile ilgili duyuruları, ilgili mevzuat

(www.tk.gov.tr/tds/htm/olcum_yetki_belge.htm,www.tk.gov.tr/tds/htm/imal_satis_yetki_belgesi.htm,www.tk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/TKuzmanuzyrdyonet.pdf,) incelendiğinde, Fizik Mühendislerinin iletişim sektöründe çalışabilecekleri ve çalıştıkları görülmektedir.

Bu yasal, bilimsel ve toplumsal gerçeklere karşın, "iletişim" sektöründe serbest çalışma konusunda FMO üyelerinin TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla yetkisiz kılınması doğru değildir.

2) FMO Yönetmeliğinde, Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik mühendisliği uzmanlık alanlarını düzenleyen 6. Maddenin "(m). Bilişim" başlıklı bölümü, Fizik ve Matematik Mühendislerinin, Bilgisayar Mühendisleri gibi ilgili diğer meslek disiplinleriyle birlikte çalışabilecekleri "ortak alan" olarak düzenlenmiştir. Bilişim bölümünün TMMOB Yönetim Kurulu‘nda oylanarak Fizik Mühendisleri Odası‘nın uzmanlık alanlarından çıkarılması sonucu, Oda bünyesinde yer alan Matematik Mühendislerinin Yönetmelik kapsamında serbest olarak iş yapabilecekleri tek bir alan kalmamıştır. Çünkü; FMO tarafından gönderilen Yönetmelikte Matematik Mühendisleriyle ilgili tek uzmanlık alanı, "..., m fıkralarda belirtilen hizmetleri FM, MM ve ilgili diğer mühendislik disiplinleriyle veya ayrı, yapabilirler." şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat, Üniversitelerin (www.mat.itu.edu.tr/bolum.html) meslek seçimi ile ilgili duyuruları, Türkiye İş Kurumu‘nun Fizik Mühendisi ve Matematik Mühendisi çalışma alanları ile ilgili tanımlaması (www.iskur.gov.tr/mydocu/meslek/meslek161.html, www.iskur.gov.tr/mydocu/meslek/meslek292.html), Fizik ve Matematik Mühendislerinin bilişim sektöründe çalışabileceklerini ve çalıştıklarını göstermektedir.

Bu yasal, bilimsel ve toplumsal gerçeklere karşın, "bilişim" sektöründe serbest çalışma konusunda FMO üyelerinin TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla yetkisiz kılınması doğru değildir.

Özetle; FMO bünyesinde yer alan Fizik Mühendisleri; modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda, bilgisayar ve elektronik malzeme üretimi, telekomünikasyon, ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi, makro ve mikro sistemlerin geliştirilmesi, kalite kontrol birimleri, enerji santralleri, ar-ge birimleri ve laboratuar hizmetleri, sağlık fiziği konularında çalışabilmektedirler. Yine, FMO bünyesinde yer alan Matematik Mühendisleri; bilişim, bankacılık, sigortacılık, gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların muhasebe veya bilgi işlem bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerinde görev alabildikleri gibi; uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de çalışabilmektedirler. Ayrıca son zamanlarda gittikçe popüler bir meslek olan, istatistik ve veritabanı bilgisi gerektiren veri madenciliği de matematik mühendislerinin çalışabileceği bir alan olarak göze çarpmaktadır. Bu gerekçelerle; anılan Yönetmeliğin 6. maddesinin ortak alan olarak düzenlenen (ı. İletişim) ve (m. Bilişim) bentlerinin yönetmelikten çıkarılmaması gerekmektedir.

Baki Remzi SUİÇMEZ

 

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
14 24.03.2007 TMMOB

TOPLANTI TARİHİ : 24 Mart 2007
TOPLANTI NO : 14
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 287 : Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever‘in istifasının kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 288 : TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, Muğla‘da SMM‘li üyelerle sorunlarını görüşmek üzere üye toplantısı ve İKK bileşenleriyle İKK Toplantısı yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 289 : Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ramazan Pektaş‘ın istifasının kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 290 : TMMOB 39. Dönem Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilen TMMOB 2006-2007 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nin ilgili maddesi gereğince; TMMOB 2007 yılı gelir-gider bütçesinin 1.609.500.00 (Birmilyonaltıyüzdokuzbinbeşyüzyenitürklirası) YTL, Odalar hissesinin 1.465.200,00 (Birmilyondörtyüzaltmışbeşbinikiyüzyenitürklirası) YTL olarak kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 291 : Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin 12.03.2007 tarihli yazısının ekinde gönderilen ve Gemi Mühendisleri Odası adına hazırlandığı belirtilen "Yalova-Altınova Tersane Alanı İnceleme Raporu"nun TMMOB Gemi Mühendisleri Odası‘na ait olup olmadığının Odadan sorulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 292 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Hollanda uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Hendrik Jan Steneker, Yunanistan uyruklu Elektrik Mühendisi Mechmet Amet, Yugoslavya uyruklu Elektronik Mühendisi Darko Vukotic, Makedonya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Fuat Zumberovski, Almanya uyruklu Mimar Serena Zug, Bulgaristan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Aylia Kodak,

KARAR NO 293 : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 294 : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle ve Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 295 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 296 : Üniversitelerin "Mekatronik Mühendisliği" Bölümü mezunlarının Makina Mühendisleri Odası‘na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu‘na sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 297 : TMMOB AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu‘nun 6-7 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 298 : Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu‘nun adının TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu olarak değiştirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 299 : Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda TMMOB Bursa Kentinin Çözümleri Sempozyumu‘nun adının TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu olarak değiştirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 300 : Tunceli‘de İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 301 : TCDD‘nin "işletme fazlası" taşınmazlarının satış veya devri ile ilgili olarak illerimizde yapılacak ihalelerin ve değiştirilen imar planlarının yasal takibinin yapılması konusunda İl Koordinasyon Kurullarımıza görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 302 : İSKİ Genel Müdürlüğü‘nün Ön Ödemeli Elektronik Su Sayaçlarının Temini, Montaj Yerlerinin İyileştirilmesi ve Yapılması İhalesi‘nin iptali için dava açılması konusunda İstanbul İl Koordinasyon Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 303 : 11.Tüketici Konseyi‘nde Birliğimizi Ekrem Poyraz‘ın temsil etmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 304 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Kurulu‘nda Birliğimizi temsilen Maden Mühendisleri Odası Üyesi Doç.Dr.H.Aydın Bilgin‘in yer almasına oybirliğiyle,

KARAR NO 305 : Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu‘na Birliğimizi temsilen Tuncay Şenyurt‘un katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 306 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Gevhernesibe Mah. İstasyon Cad. Başalp İş Merkezi Kat:7 No:47 Kayseri adresindeki, 287 Pafta, 2733 Ada, 10 Parsel‘de kayıtlı, yaklaşık 130 m² olan taşınmazın Elektrik Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi İbrahim Saral ile Kayseri İl Temsilcisi Kuddisi Aksoy‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 307 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Şanlıurfa İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 20 Pafta, 26 Ada, 2 Parsel‘de kayıtlı, 42/750 hisseli, 2.Sokak Küçükler Apt. 3.Kat 12 No‘lu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Soner Gülağacı ile İl Temsilci Yardımcısı Ahmet Necati Akçal‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 308 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılan, Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1085 Ada, 7 Parsel‘de kayıtlı, Karanfil Sokak No:28/12 adresindeki bağımsız dairenin Ziraat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özden Güngör ile Genel Sekreter Ural Ersoy‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 309 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1085 Ada, 7 Parsel‘de kayıtlı, Karanfil Sokak No:28/21 adresindeki İbrahim Yıldırım‘a ait bağımsız dairenin Ziraat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özden Güngör ile Genel Sekreter Ural Ersoy‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 310 : TMMOB Radyosu‘nun yayına başlayabilmesi için;

- Radyo için hazırlanacak web sitesi için 900 $ + KDV‘ye kadar
- Web sayfası hostingi için (1 GB kapasiteye kadar) aylık 150 $ + KDV‘ye kadar
- Radyo Hosting hizmeti (ses yayını) için yıllık 2.580 YTL + KDV‘ye kadar
- Gerekli donanım (Soleo otomasyon programı, 8 mono 2 stereo kanallı mixer, DJ mikrofonu, 2 adet konuk mikrofonu ve ayaklıkları, 1 adet kulaklık, kablo konnektör ve kurulum) için 2.780 Є + KDV‘ye kadar
- Haber paket programı için aylık 100 YTL‘ye kadar

harcama yapılması konusunda Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 311 : Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında kalan personel ücretlerine, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra, 01 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmeli personele yapılan ücret artış oranlarının ve verilen sosyal hakların uygulanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 312 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 14 Nisan 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan Günay(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER Feyyaz ATAÇ Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(306, 307 ve 309 no.lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
13 04.03.2007 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 04 Mart 2007
TOPLANTI NO : 13
TOPLANTI YERİ : TMMOB


KARAR NO 259 : İç Mimarlar Odası‘nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren B.Burak Kaptan‘ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Levent Tümer‘in asıl üye olarak katılması için kendisine yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 260 : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak etkinliklerde yer almaya, bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 261 : Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, KESK/Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve DİSK/Dev.Sağlık-İş tarafından 11 Mart 2007 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilecek “Sağlık Hakkı İçin; Beyaz Miting”e katılınmasına ve 14 Mart 2007 tarihinde illerde gerçekleştirilecek etkinliklerinin desteklenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 262 : ABD‘nin Irak‘a saldırısının 4.yılı dolayısıyla dünyada yapılacak savaş karşıtı gösterilere paralel olarak 17 Mart 2007 tarihinde İstanbul‘da Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu tarafından yapılacak mitinge katılarak destek verilmesine ve bu konuda TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu‘nun görevlendirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün çekimser oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 263 : DİSK‘in önerisi doğrultusunda 1977 1 Mayıs katliamının 30.yılı nedeniyle, İstanbul Taksim Meydanında yapılacak 1 Mayıs Mitinginin desteklenmesine ve bu konu ile ilgili yapılacak hazırlık toplantılarına katılınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 264 : Orman Mühendisleri Odası‘nın TMMOB‘nin oluru alınmaksızın 27 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan 4 Yönetmeliğin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 265 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Hindistan uyruklu İnşaat Mühendisi Suresh Parameswaran, Yunanistan uyruklu Mimar Necdet Habip, Bayaz Rusya Cumhuriyeti uyruklu Mimar Raman Kalesnikau, Beyaz Rusya Cumhuriyeti uyruklu Mimar Iryna Bylym, İran uyruklu Fizik Mühendisi Farzad Basharat Rezai, Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mergen Amanov, Moğolistan uyruklu Makina Mühendisi Enkhtsetseg Otgonbayar,

KARAR NO 266 : TMMOB Muğla İKK Sekreterinin, 15.02.2007 tarih ve 48.00278 sayılı yazısı ile ilgili görüşmede bulunmak üzere bir sonraki TMMOB Yönetim Kurulu toplantısına çağırılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 267 : TMMOB Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda özelleştirmelerle ilgili 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde 2 günlük Özelleştirme Sempozyumu düzenlenmesine ve bunun için gerekli harcamalar yapılması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 268 : 13.Uluslararası Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferansı kapsamında yapılacak “Enerji Sektörünün Problemleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı panele konuşmacı olarak Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 269 : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu‘nda 2007 yılı içerisinde Birliğimizi Selçuk Uluata‘nın asıl, Ayşegül Bildirici‘nin yedek olarak temsil etmelerine oybirliğiyle,

KARAR NO 270 : Devlet Planlama Teşkilatı tarafından düzenlenecek Konut Talep Analizi konulu toplantıya Birliğimizi temsilen Sabri Orcan ve Fikret Zorlu‘nun katılmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 271 : TMMOB Su Politikaları Kongresi‘nin 20-21-22 Mart 2008 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Jeotermal Kongresi‘nin 21-22-23-24 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 272 : Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda TMMOB İstanbul Kent Sorunları Sempozyumu‘nun adının TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu olarak değiştirilmesine ve Sempozyum‘un 13-14-15 Eylül 2007 tarihlerinde yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 273 : Erzurum İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M.Ünal Kıraç‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 274 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Karaman İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Karaman İli, Sekiçeşme Mahallesi, 518 Ada, 64 Parsel‘de kayıtlı, 1/148 arsa paylı, 1.Kat 55 nolu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Karaman İl Temsilcisi Mustafa Çolakoğlu ve Temsilci Yardımcısı Yakup Şahin‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 275 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın, Konya Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılan Tapuda Konya İli, Selçuklu/1 İlçesi, 10. Mahalle, 125 Pafta, 15430 Ada, 8 Parsel‘de kayıtlı, 533 m² yüzölçümlü, 4/56 arsa paylı 3.Kat 12 No‘lu bağımsız bölümün (36/533 hisse) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Yıldız ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Şahin‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 276 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın, Konya Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Konya İli, Selçuklu/1 İlçesi, 10. Mahalle, 125 Pafta, 943 Ada, 42 Parsel‘de kayıtlı, 2476 m² yüzölçümlü, 2/181 arsa paylı Zemin Kat 10 No‘lu bağımsız bölümün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Yıldız ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Şahin‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 277 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın, Kayseri İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kayseri İli, Dilaverpaşa Mahallesi, 1114 Ada, 18 Pafta, 401 Parsel‘de kayıtlı, 108 m², 30/180 arsa paylı, 3.Kat 8 nolu bağımsız bölümün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Yıldız ile Temsilci Yardımcısı Hami Yıldırmış‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 278 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şubesi‘ne mülk alımı ile ilgili 09 Aralık 2006 tarih ve 183 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, Samsun Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Samsun İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesi, 15 Pafta, 377 Ada, 15 Parsel‘de kayıtlı, 10 No‘lu binadaki 26 No‘lu bağımsız bölümün Jeoloji Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Öztekeşin, Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serkan Çam‘ın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 279 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 29 Eylül 2006 tarih ve 138 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Antalya 4.İcra Müdürlüğünün 2004/1708 sayılı dosyası ile ilgili Av.M.Mesut Özderin‘in verilen talimat doğrultusunda işlem yapıldığı ve Şubece talep edilen miktarın tahsil edilerek hesaplara intikalinin sağlandığı anlaşıldığından, gerek işlemler ve tahsilat yönünden Av.M.Mesut Özderin‘in gerekse borçlu Ferhat Çelik‘in ibra edilmesinin ve Oda lehine alınan teminat ipoteğinin (mülkiyeti Ertaş Tanal‘a ait Antalya Merkez 2.Bölge Bahçelievler 3409 Ada, 2 Parsel‘de bulunan 7 numaralı bağımsız bölüm üzerinde bulunan 11/07/2003 tarihli 9769 yevmiye numaralı) fekkine, tapuda ipoteğin fekki işlemi için Eyup Saydam‘ın yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 280 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Bolu İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mevkii, 279 Ada, 15 Pafta, 21 Parsel‘de kayıtlı, Atatürk Bulvarı Bahçelievler Mahallesi Aksoy Apartmanı No:13 Kat:1 adresindeki bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Ulusoy ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Naci Deveci‘nin münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 281 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, İstanbul Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 458 Ada, 20 Pafta, 26 Parsel‘de kayıtlı, Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:13 adresindeki bodrum, zemin ve 1.katlarının Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Peker, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dinçer Mete, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Gafur Onur ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Battal Kılıç‘tan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 282 : Mersin Tarsus‘ta kurulması planlanan Doğu Akdeniz Endüstriyel Atık ve Bertaraf Tesisi‘nin yapılmasına karşı gerekli hukuki girişimlerin yapılması konusunda TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 283 : Yönetim Kurulumuzun 09 Aralık 2006 tarih ve 180 no.lu kararı doğrultusunda Tez-Koop-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini yürüten Komisyonun 13 Aralık 2006, 18 Ocak 2007 ve 12 Şubat 2007 tarihli görüşme tutanakları çerçevesinde TİS kapsamındaki personelin brüt ücretlerine 1 Ocak 2007-30 Haziran 2007 tarihleri arasında %11, 1 Temmuz 2007-31 Aralık 2007, 1 Ocak 2008-30 Haziran 2008 ve 1 Temmuz 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki altı aylık dönemlerde, bir önceki dönemin brüt ücretlerine, bir önceki altı aylık (TEFE+TÜFE)/2*1.2 oranında zam yapılmasına, diğer hakların görüşme tutanaklarındaki şekliyle kabulüne ve Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 284 : TMMOB Mali Müşaviri Vehbi Turhan‘ın 2007 yılı ücretinin belirlenmesi ve sözleşmesinin imzalanması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 285 : Birliğimizin ihtiyacı için antivirüs programı alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 286 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Mart 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı-Mazeretli) Bora ÖZMEN Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER B.Burak KAPTAN(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(274, 276, 277, 278, 280 ve 281 no.lu kararlara karşı oy, 262 no.lu karara çekimser oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı-Mazeretli) Müfit HATAT Fikret ZORLU Ahmet GÜZEL Baki Remzi SUİÇMEZ

262 nolu kararda çekimser kalma gerekçem

Yapılan bilgilendirme çerçevesinde, savaş karşıtı etkinliklerin, bir bütünlük içerisinde yapılması konusunda ortak bir oluşum görülmemektedir. Yapılacak her türlü etkinliğe destek verilmesi kararı daha önceki dönem ve bu dönemki kararlarımızda söz konusudur. Ancak yalnızca bir oluşumun adı altında yapılacak etkinliğe yönelik alınan karar diğer yapılacak etkinlikleri desteksiz bırakmış gibi görüneceğinden, İstanbul Kadıköy‘de yapılacak 17 Mart 2007 tarihli (Kuruluşunda imzam olan) Küresel Barış Ve Adalet Koalisyonu‘nun düzenlediği miting için yalnız başına genel karar yerine, özellikle isim belirtilerek destek kararı alma konusunda çekimser kalma zorunluluğum doğmuştur.

Cemalettin KÜÇÜK

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
12 10.02.2007 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 10 Şubat 2007
TOPLANTI NO : 12
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 238 : Tekstil Mühendisleri Odası‘nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Ahmet Hulusi Dinçer‘in Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacağını bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Ahmet Güzel‘in asıl üye olarak katılması için kendisine yazı yazılmasına, diğer TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılım durumunun TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 23.Maddesine göre yapılan değerlendirilmesi sonucunda, mazeretler göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyeliklerinin devam ettiğine (İbrahim Vardal, Cemalettin Küçük, İsmail Küçük ve Baki Remzi Suiçmez‘in karşı oylarıyla, Ekrem Poyraz ve Tuncay Şenyurt‘un çekimser oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 239 : TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelemdirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esasları‘nın kabulüne (Cemalettin Küçük‘ün çekimser oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 240 :Gazeteci Hrant Dink‘in cenaze törenine katılımla ilgili Ankara‘daki organizasyonda yaşanan olaylar ve gelişmeler esnasında Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri‘nin sergilediği tavır, TMMOB ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanını diğer örgütler ve toplum karşısında zor durumda bırakmıştır. Ayrıca, Ankara kentinin sorunları ile ilgili Odalar arası koordinasyonun sağlanmasında sorunlar yaşandığı ve TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin uygulanmasında ortaya çıkan eksiklikler TMMOB Yönetim Kurulu‘nda tartışılmış ve Ankara İKK Sekreterinin görevini yürütmesi konusunda güvensizlik oluşmuştur. Ankara İl Koordinasyon Kurulu‘nun bu durumu değerlendirip gerekli işlemleri yapmasına ve sonucunu bir sonraki TMMOB Yönetim Kurulu toplantısına kadar Birliğimize bildirmesine (İbrahim Vardal, Cemalettin Küçük ve İsmail Küçük‘ün karşı oylarıyla, Berrin Şenöz ve Tuncay Şenyurt‘un çekimser oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 241 : Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çelik‘in, Gazeteci Hrant Dink‘in cenazesine katılacaklar için organize edilen otobüslerin kalkış saatinde yaşanan gecikmenin nedeni olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanını göstermesi ile ilgili otobüslerde yaptığı konuşmalar hakkında gerekli işlemin yapılması için Elektrik Mühendisleri Odası‘na yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 242 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 17 Eylül 2006 tarih ve 124 sayılı kararı doğrultusunda, ülke genelinde kurulan Kalkınma Ajanslarına birimlerimizin katılımlarının araştırılması ve toplantılara katılan birim yöneticileri hakkında gerekli işlemin yapılması için Odalarımıza yazı yazılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 243 : TMMOB adına Sekreteryası Odalarca yürütülecek TMMOB Afet Sempozyumu ve TMMOB AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu Düzenleme Kurullarının aşağıdaki isimlerden oluşmasına oybirliğiyle,

TMMOB AFET SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Selçuk Uluata TMMOB
İbrahim Vardal TMMOB
Ferhat Özçep TMMOB
İlker Ertem TMMOB
Mutlu Öztürk İnşaat Mühendisleri Odası
H.Serdar Harp İnşaat Mühendisleri Odası
Alaettin Duran İnşaat Mühendisleri Odası
Nejat Bayülke İnşaat Mühendisleri Odası
Sadi Şentürk İnşaat Mühendisleri Odası
Özgür Bostancı İnşaat Mühendisleri Odası
Oktay Bozkurt İnşaat Mühendisleri Odası
Erdoğan Karaca Çevre Mühendisleri Odası
Gökhan Hüzmeli Elektrik Mühendisleri Odası
Özgür Karataş Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ali Zeynel A.Denizlioğlu Jeofizik Mühendisleri Odası
Tuğba Kılıç Jeofizik Mühendisleri Odası
Ramazan Bulut Jeofizik Mühendisleri Odası
Sami Ercan Jeoloji Mühendisleri Odası
Muharrem Toralıoğlu Maden Mühendisleri Odası
Haydar Şahin Makina Mühendisleri Odası
A.Erhan Angı Meteoroloji Mühendisleri Odası
Talat Memiş Orman Mühendisleri Odası
Aslı Akay Peyzaj Mimarları Odası
Ömer Kıral Şehir Plancıları Odası
Nüvit Yetkin Ziraat Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Mustafa Aytekin KTÜ
Bülent Özmen GAZİ Üniversitesi Deprem Araş. Ve Uygulama Merkezi
Yrd.Doç.Dr.Alp Caner ODTÜ
Prof.Dr.Hasan Arman Sakarya Üniversitesi
M.Alper Şengül BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Demir Akın BİB Afet İşl.Gn.Müd.Dep.Arş.Dai.
Feyzullah Aydın BİB Teknik Arş. Ve Uyg.Gn.Md.
Attila Erenler BİB Yapı İşleri Gn.Md.
Özgü Kaşmer BİB Teknik Arş. Ve Uyg. Gn.Md.
Ümit Arslan Sağlık Bakanlığı
Tekik Hakimi Hasan Şahin Adalet Bakanlığı
Alper Uluca Türkiye Kızılay Derneği
Murat Şahin Devlet Meteoroloji İşl.Gn.Md.
H.Ercüment Odabaşı Çevre ve Orman Bakanlığı
Ersan Bilgiç Çevre ve Orman Bakanlığı
Eyyüp Hancı Çevre ve Orman Bakanlığı
Özdemir Çakacak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Gn.Md.
Armağan Koç Esen DASK Koordinatörü
Gülerman Özgür Temelsu Uluslararası Müh.
M.Semih Yücemen Türkiye Deprem Vakfı
Av.Özcan Çine Türkiye Barolar Birliği
A.Murat Mete Türkiye Müteahhitler Birliği
Alper H.Uçar Türkiye Prefabrik Birliği
K.Bora Yılmazyiğit Türkiye Yapısal Çelik Derneği
Sabit Uslu Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Nail Değirmenci Türkiye Taş Kömürü Kurumu
Firuz Çam Milli Reasürans

TMMOB AB SÜRECİ KARŞISINDA EMEK SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Alaeddin Aras TMMOB
Baki Remzi Suiçmez TMMOB
Erdoğan Karaca Çevre Mühendisleri Odası
Mehmet Atay Elektrik Mühendisleri Odası
Güher Çeltek Gıda Mühendisleri Odası
Ertuğrul Candaş Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Veysel Urkan Jeoloji Mühendisleri Odası
İbrahim Akyürek Kimya Mühendisleri Odası
Bedri Tekin Makina Mühendisleri Odası
Baki Çınar Makina Mühendisleri Odası
Ayşegül Oruçkaptan Peyzaj Mimarları Odası
İbrahim Gündoğdu Şehir Plancıları Odası
Özgür Korkmaz Şehir Plancıları Odası
Gökhan Günaydın Ziraat Mühendisleri Odası

KARAR NO 244 : TMMOB Enerji Sempozyumu‘nun 22-23-24 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu‘nun 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul‘da, TMMOB Afet Sempozyumu‘nun 5-6-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Çevre Sempozyumu‘nun 8-9 Haziran 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu‘nun 17-18-19 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu‘nun 13-14 Mart 2008 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu‘nun 6-7-8 Eylül 2007 tarihlerinde Ankara‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 245 : TMMOB Enerji Sempozyumu, TMMOB Jeotermal Kongresi ve TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu Düzenleme Kurullarına aşağıdaki isimlerin eklenmesine oybirliğiyle,

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Cengiz Göltaş Elektrik Mühendisleri Odası Cem Kükey Elektrik Mühendisleri Odası Mahir Ulutaş Elektrik Mühendisleri Odası M.Asım Rasan Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Nevzat Uğurel Şehir Plancıları Odası

TMMOB ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Baran Bozoğlu Çevre Mühendisleri Odası Mehmet Ali Kıran Elektrik Mühendisleri Odası Çetin Kurtoğlu Jeoloji Mühendisleri Odası Esin Pekpak Maden Mühendisleri Odası Zeynep Delibaş Mimarlar Odası Necdet Çubuk Kimya Mühendisleri Odası Serdar Karaduman Şehir Plancıları Odası

KARAR NO 246 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Finlandiya uyruklu Elektrik Mühendisi Jaakko Petri Johannes Laitinen, Arnavutluk uyruklu Mimar Euglena Skenderaj, Moritanya uyruklu Endüstri Mühendisi Yero Dem, Japonya uyruklu Makina Mühendisi Hiroyuki Kondo, Myanmar uyruklu Makina Mühendisi Mohammed Zaw Naing Anwar,

KARAR NO 247 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 20 Ocak 2007 tarih ve 216 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 248 :TMMOB İç Mimarlar Odası‘nın talebi üzerine “İç Mimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği‘nin Yönetim Kurulu gündeminden çıkarılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 249 : TMMOB İç Mimarlar Odası‘nın 10-11 Mart 2007 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu‘na TMMOB Gözlemcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Nail Güler‘in atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 250 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 251 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın 23 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu‘nda görüşülerek kabul edilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği, Yayın Yönetmeliği ve Mali İşler Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 252 : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası‘nın, Kimya Mühendisleri Odası 40.Genel Kurulu‘nda Bursa Şubesi‘nin Bursa Akademik Odalar Birliği‘ne üye olunması kararına istinaden, Bursa Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullandığı, Tapuda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 296 Pafta, 2000 Ada, 5 Parsel‘de kayıtlı, Altıparmak‘taki Çömlekçi Tahir Sokak No:9-1 Bursa adresindeki bağımsız bölümün Kimya Mühendisleri Odası adına satılması, satış bedelinin tamamının Kooperatife aktarılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Sınmaz ile Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Dolar‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 253 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1085 Ada, 7 Parsel‘de kayıtlı, Karanfil Sokak No: 28/20 adresindeki bağımsız bölümün Ziraat Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özden Güngör ve Genel Sekreter Ural Ersoy‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 254 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Antalya Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Antalya İli, Merkez İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 4428 Ada, 19 Parsel, 21 K III.B Pafta‘da kayıtlı ve Antalya-Muratpaşa Belediyesi tarafından Veteriner Hekimler Odası ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na tahsis edilen 650 m²‘lik arsa üzerinde yaptırılacak 5,5 katlı binaya dahil olmak, bu kapsamda Ziraat Mühendisleri Odası‘na ait olacak 275 m²‘lik bağımsız bölüm ile diğer iki Oda ile müştereken kullanılacak çatı, bodrum ve giriş katından oluşacak ortak mekanların inşa edilmesi kapsamında işbirliği yapmak, tahsis, ruhsat, proje, inşaat, noter, tapu işlemlerini yürütmek üzere TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Tuncer ile Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Ali Kaynak‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğu‘na oybirliğiyle,

KARAR NO 255 : Ülkemizde şeker kotasının artırılmasına yönelik 27.01.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açılmasına, açılan davalara müdahil olunmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 256 : TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu‘nun 8-9 Haziran 2007 tarihlerinde Van‘da düzenleyeceği "Geri Dönüşüm ve Uygulamaları ile İnsan Hakları İhlalleri" konulu etkinliğe katılınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 257 : Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Bodrum‘da "Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu" düzenlenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 258 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 04 Mart 2007 Pazar günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ(238 no.lu karara çekimser oy) Tuncay ŞENYURT(238 ve 240 no.lu kararlara çekimser oy) Hakan GÜNAY Berrin ŞENÖZ(240 no.lu karara çekimser oy) Nail GÜLER B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL(238 ve 240 no.lu kararlara karşı oy) Alaeddin ARAS Cemalettin KÜÇÜK (238, 240, 246 ve 253 no.lu kararlara karşı oy, 239 no.lu karara çekimser oy) İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK İsmail KÜÇÜK (238 ve 240 no.lu kararlara karşı oy) M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ(238 no.lu karara karşı oy)

Karar No 238; Karşı Oy Gerekçem;

Kurumsallığın korunması ve sürdürülebilmesi için yasa ve yönetmenliklerin uygulanmasına özen gösterilmelidir. Uygulamada sorun ve eksiklikler varsa bunlar da giderilmelidir. Yönetmenlik gereği Tekstil Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Ahmet Hulusi Dinçer ve Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu üyesi Fikret Zorlu‘nun yönetim kurulu üyeliklerinin düştüğü kanısındayım. Her iki yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri çağrılmalıdır.

Karar No 240; Karşı Oy Gerekçem;

TMMOB ile İKK ilişkilerini, kurumsallık çerçevesinde örgütsel bütünlüğü koruyarak yürütmeliyiz. Gazeteci Hırant Dink‘in cenaze törenine katılım ve son gelişen diğer olaylara ilişkin.bilgilendirme, yorum ve değerlendirmeler daha çok kişiler üzerinden yapıldığı izlenimi vermektedir. İKK Sekreterliği ve İKK‘ nın eleştirel değerlendirilmesi örgütsel bütünlük içersinde demokratik eğilimler de gözetilerek yapılmalıdır.

İbrahim VARDAL

Karar No 238; Karşı Oy Gerekçem;

205 nolu kararda belirtmiş olduğum gerekçe nedeniyle, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil Mühendisi Sn Ahmet Hulusi Dinçer‘in yönetim kurulu toplantılarına yeterince katılımı gerçekleştirmediği nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden düşmüştür. Sn Ahmet Hulusi Dinçer için herhangi bir şekilde Yönetim Kurulu üyesi olarak işlem yapılması söz konusu değildir. Bu nedenle istifa etmiş gibi işlem yapmak, katılımın bu denli ciddiye alınmaması gibi bir durum doğurur. Yine aynı şekilde 205 nolu karara karşı belirttiğimiz gerekçede Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren Sn. Fikret ZORLU‘nun Yönetim Kurulu üyeliği düşmüştür. Bu nedenle yedeğinin çağrılması zorunluluktur.

Karar No 240; Karşı Oy Gerekçem;

Kararda söz konusu edilen "Ankara İKK Sekreteri‘ne güvensizliğin oluşması" Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı‘nca verilen tek taraflı bilgiler üzerinden söz konusu edilmiştir. İl koordinasyon Kurulu çalışmalarıyla ilgili bir sorun olduğu bilgisi geldiğinde, bu konuda bir komisyon oluşturularak İKK toplantılarına katılarak ve İKK birimlerine bilgi verilerek, sorun varsa çözümlenmeye çalışılır. Söz konusu olan İKK Ankara olduğunda bu daha da kolay olabilecek bir organizasyondur. Bu nedenle Yönetim Kurulunda tek yönlü bilgilendirmelerle "İKK Sekreterine güvensizlik oluşmuştur" ifadesi yer veren bir karar Ankara İKK‘yı oluşturan birimlerimizi de üzecektir. Bu tür yaklaşımlar ve çalışma anlayışı TMMOB‘nin yıllarca oluşmuş bilgi birikimi ve anlayışına uymamaktadır. İKK bileşenleriyle, TMMOB Yönetim Kurulundan oluşacak bir heyetin İKK toplantısına katılarak varsa sorunların önünü açacak biçimde çalışmaları yönetime getirmelidir. Alınan bu karar bu açıdan birlikte çalışma ve demokratik işleyiş açısından doğru olmadığından kararın ifadesi ve alınış biçimine karşıyım.

Cemalettin KÜÇÜK

Karar No 238; Karşı Oy Gerekçem;

Ana Yönetmeliğin 22. maddesine göre 39. dönem Yönetim Kuruluna seçilmiş olan Tekstil Mühendisleri Odasından Ahmet Hulusi Dinçer ve Şehir Plancıları Odasından Fikret Zorlu‘nun yönetim kurulu üyelikleri ilk toplantının dördüncü ayından sonra sona ermiştir. Bu nedenle her iki yönetim kurulu üyesinin yerine de yedek yönetim kurulu üyelerinin çağrılması gerekmektedir.

Karar No 240; Karşı Oy Gerekçem;

Kurullar arasındaki ilişkilerin kurumsal olarak örgütsel işleyişle yürütülmesi gerekir. Karara gerekçe oluşturmak amacıyla bilgi verilen olaylar hakkında, anlatılış tarzıyla bile kişisel veya benzeri bir çekişme olduğu izlenimini edinmiş durumdayım. Bu çekişmelerin öne çıkarılmasının kurumsal işleyişe zarar verdiği kanısındayım. Bütün İKK‘ların yaptıkları çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekirken, sadece bir İKK‘nın veya İKK Sekreteri‘nin bir olaydan yola çıkarak güvensizlik oluşturmuştur diye gündeme getirilmesi anlaşılamamaktadır. Örgütsel işleyiş sürecinde, öncelikle her kurulun sorunlarını kendi içerisinde tartışmasının ve tamamlanmasının önünü açmak gerekmektedir.

İsmail KÜÇÜK

Karar No 238: Karşı Oy Gerekçem;

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 20.01.2007 tarihli 11. toplantısında alınan 205 nolu kararda,"TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı ve TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 23.Maddesi ile ilgili değerlendirmenin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine (Cemalettin Küçük ve İsmail Küçük‘ün karşı oylarıyla) oyçokluğuyla," denilmektedir. TMMOB Ana Yönetmeliğinin "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi" başlıklı 23. maddesi, "Kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, 3 (üç) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da bir yıl içinde olağan toplantıların 1/4‘üne (dörtte birine) katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve 22 nci madde hükmü uygulanır."; "Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma" başlıklı 22. maddesi ise, "Yönetim Kurulundan ayrılan üye hangi Odaya bağlı ise, onun yerine aynı Odadan yedek üye alınır ve bu üye Yönetim Kurulunun asıl üyesi olur." şeklindedir.

Tekstil Mühendisleri Odamız adına TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Ahmet H. DİNÇER ile Şehir Plancıları Odamız adına TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Fikret ZORLU, 10.06.2006 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı dışında, diğer toplantılara katılmamışlardır. Ana Yönetmelik gereği, kabul edilebilir özürü olan Yönetim Kurulu üyesinin ancak üç ay süreyle sürekli olarak toplantılara katılamayacağı, üç ayı aştığında ise özrün de geçerli olmayacağı ve üyeliğin düşmüş olacağı açıktır. Bu durumda, her iki üyenin yönetim kurulu üyelikleri, üç aylık süre bağlamında düşmüş durumdadır. Gerçekleşmiş bir fiili durum karşısında, 20.01.2007 ya da 10.02.2007 tarihli toplantılarda karar alınması aynı sonucu doğuracağı ve genel eğilim olarak 23. madde hakkında hukuk görüşünün beklenilmesi gündeme geldiği için, 205 nolu karara karşı oy kullanmadım.

205 nolu karar sonrası Sn. Ahmet H. DİNÇER istifa etmiştir. Ana Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliği düşen bir üyenin, ayrıca istifa mektubu göndermesi, nezaket ölçüleri dışında, bir anlam ifade etmemektedir. TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 10.02.2007 tarihli 12. toplantısında alınan 238 nolu kararda, düşme işlemine dayanak olarak istifa mektubu gösterilmiştir. Oysa, Sn. Ahmet H. DİNÇER‘in Yönetim Kurulu Üyeliğinin düşmesi, istifa mektubu gereği değil, Ana Yönetmelik gereğidir.

Sn. Ahmet H. DİNÇER ile toplantılara katılım konusunda aynı konumda olan Sn. Fikret ZORLU‘nun 12. toplantıya gelmesi, gerçekleşmiş fiili durum nedeniyle, hukuken başka bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle, Sn. Fikret ZORLU‘nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin, Yönetim Kurulu‘nda yapılan oylama sonucuna göre devam etmesi, sorun doğurabilecektir.

Gerek TMMOB Yasası, gerekse TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB Yönetim Kurulu‘nda "Oda Temsiliyeti" ilkesini benimsemiştir. Odasını temsil edecek üyenin gerekli koşulları sağlamaması durumunda düşmesi/düşürülmesi ve yerine yedek üyenin asıl olarak göreve çağrılması ya da asıl üyenin mazeret bildirmesi/bildirmemesi üzerine toplantıya yedek üyenin çağrılması, bu ilke gereğidir. Bu nedenle, gerek Tekstil Mühendisleri Odamız, gerekse Şehir Plancıları Odamızın sırasıyla yedek üyelerinin çağrılarak "Oda Temsiliyeti"nin devam etmesi, Birlik çalışmalarında aksamaya neden olmayacaktır. Aksine, Odalarımızın daha etkin katılımlarına zemin hazırlayacaktır. Bu bağlamda, Tekstil Mühendisleri Odamız ile Şehir Plancıları Odamızın bu karşı oyu doğru değerlendireceklerine inanıyorum.

Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
11 20.01.2007 TMMOB

TOPLANTI TARİHİ : 20 Ocak 2007

TOPLANTI NO : 11

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 201 : ABD‘nin Irak‘ı işgalinin dördüncü yılında dünyada yapılacak eylem ve etkinliklere paralel olarak ülkemizde de 20 Şubat-20 Mart 2007 tarihleri arasında bir aylık bir kampanyanın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte yürütülmesine, bu doğrultudaki benzer kampanyalara destek verilmesine ve bu çalışmaları yürütmek üzere II.Başkan Hüseyin Yeşil ile Yürütme Kurulu Üyeleri Nail Güler, Sabri Orcan ve İstanbul İl Koordinasyon Kurulu‘nun görevlendirilmesine ve bu amaç için yapılacak harcamalar konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 202 : TMMOB adına Sekreteryası Odalarca yürütülecek TMMOB Sanayi Kongresi, TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu, TMMOB Enerji Sempozyumu, TMMOB Su Politikaları Kongresi, TMMOB Çevre Sempozyumu, TMMOB Jeotermal Kongresi, TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu, TMMOB İstanbul Kent Sorunları Sempozyumu, TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, TMMOB Bursa Kent Sorunları Sempozyumu Düzenleme Kurullarının aşağıdaki isimlerden oluşmasına oybirliğiyle,

TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Mehmet Soğancı - TMMOB
Hakan Günay - TMMOB
Emin Koramaz - Makina Mühendisleri Odası
Nergis Bilgin - Makina Mühendisleri Odası
Ali Ekber Çakar - Makina Mühendisleri Odası
Ahmet Eniş - Makina Mühendisleri Odası
Tahsin Akbaba - Makina Mühendisleri Odası
Baki Çınar - Makina Mühendisleri Odası
Hünkar Kahraman - Makina Mühendisleri Odası
Mustafa Yazıcı - Makina Mühendisleri Odası
Bünyamin Aydın - Makina Mühendisleri Odası
Osman Tezgiden - Makina Mühendisleri Odası
Barış Levent - Makina Mühendisleri Odası
Şuayip Yalman - Makina Mühendisleri Odası
Varlık Erciyes - Makina Mühendisleri Odası
Bedri Tekin - Makina Mühendisleri Odası
M.Selçuk Göndermez - Makina Mühendisleri Odası
S.Melih Şahin - Makina Mühendisleri Odası
Nedret Yayla - Makina Mühendisleri Odası
Hakan Subaşı - Makina Mühendisleri Odası
Ahmet Dereli - Makina Mühendisleri Odası
R.Erhan Kutlu - Makina Mühendisleri Odası
Ali Peri - Makina Mühendisleri Odası
Tevfik Peker - Makina Mühendisleri Odası
Mehmet Özsakarya - Makina Mühendisleri Odası
Mustafa İlbaş - Makina Mühendisleri Odası
Çınar Ulusoy - Makina Mühendisleri Odası
İsmail Özkarakaya - Makina Mühendisleri Odası
Serdar Erkan - Makina Mühendisleri Odası
Kadir Gürkan - Makina Mühendisleri Odası
Ayhan Sürmen - Makina Mühendisleri Odası
Atıf Mete - Makina Mühendisleri Odası
Burçak Karaman Uysal - Çevre Mühendisleri Odası
Kemal Ulusaler - Elektrik Mühendisleri Odası
Abdi Kükner - Gemi Mühendisleri Odası
Fikret Okant - Gıda Mühendisleri Odası
Birol Güner - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
D.Galip Kılınç - İnşaat Mühendisleri Odası
A.Uğur Gönülalan - Jeofizik Mühendisleri Odası
Ersin Gırbalar - Jeoloji Mühendisleri Odası
Hasan Küçük - Kimya Mühendisleri Odası
Nadir Avşaroğlu - Maden Mühendisleri Odası
Ayşen Erten - Maden Mühendisleri Odası
Utkan Güneş - Metalurji Mühendisleri Odası
Reyhan Ekici - Peyzaj Mimarları Odası
Mihriban Akyol - Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB MÜHENDİSLİK, İSTİHDAM VE ÜCRETLENDİRME SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Hüseyin Yeşil - TMMOB
Selçuk Uluata - TMMOB
Nail Güler - TMMOB
Baki Remzi Suiçmez - TMMOB
Ali Ekber Çakar - Makina Mühendisleri Odası
Bedri Tekin - Makina Mühendisleri Odası
A.Seçuk Soylu - Makina Mühendisleri Odası
Ali Özdemir - Makina Mühendisleri Odası
İmdat Çetiner - Makina Mühendisleri Odası
Selçuk Göndermez - Makina Mühendisleri Odası
Erdoğan Gül - Makina Mühendisleri Odası
Şenol Karaca - Makina Mühendisleri Odası
Ahmet Korkmaz - Makina Mühendisleri Odası
Cengiz Gülebay - Makina Mühendisleri Odası
Hakan Yılmaz - Makina Mühendisleri Odası
Nedret Yayla - Makina Mühendisleri Odası
Umut Onur Şahin - Makina Mühendisleri Odası
Gurbet Örçen - Makina Mühendisleri Odası
Ahmet Dereli - Makina Mühendisleri Odası
Fatih Çimen - Makina Mühendisleri Odası
Gürcan Karamanlı - Makina Mühendisleri Odası
Ali Peri - Makina Mühendisleri Odası
Battal Kılıç - Makina Mühendisleri Odası
Bekir Birol Özdemir - Makina Mühendisleri Odası
Dinçer Mete - Makina Mühendisleri Odası
Gürel Çelikel - Makina Mühendisleri Odası
Metin Şen - Makina Mühendisleri Odası
Mustafa Şimşek - Makina Mühendisleri Odası
Doğan Albayrak - Makina Mühendisleri Odası
Sinem Çalışkanlar - Makina Mühendisleri Odası
Ramazan Bıyıklı - Makina Mühendisleri Odası
Sedat Durak - Makina Mühendisleri Odası
Fatma Koçak - Makina Mühendisleri Odası
Gültekin Keskin - Makina Mühendisleri Odası
Fatih Avder - Makina Mühendisleri Odası
Mustafa Yanartaş - Makina Mühendisleri Odası
Özlem Doğan - Makina Mühendisleri Odası
Remzi Aslan - Makina Mühendisleri Odası
Bayram Karasu - Makina Mühendisleri Odası
M.Bülent Değerli - Makina Mühendisleri Odası
Yusuf Üçüncü - Makina Mühendisleri Odası
Atıf Mete - Makina Mühendisleri Odası
Birhan Şahin - Makina Mühendisleri Odası
Önder Öner - Makina Mühendisleri Odası
Erdoğan Karaca - Çevre Mühendisleri Odası
Semra Ocak - Çevre Mühendisleri Odası
Ahmet Hamza - Elektrik Mühendisleri Odası
Seyit Çankaya - Elektrik Mühendisleri Odası
Yücel Erdem - Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Ali Haydar Süslü - Gıda Mühendisleri Odası
Aydın Demirel - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Murat İşbiliroğlu - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Savaş Karabulut - Jeofizik Mühendisleri Odası
Nejdet Çubuk - Kimya Mühendisleri Odası
Halil Kavak - Kimya Mühendisleri Odası
Baran Eroğlu - Maden Mühendisleri Odası
Burak Çeker - Tekstil Mühendisleri Odası
Cem Egemen Erçetin - Tekstil Mühendisleri Odası
Erkan Ört - Ziraat Mühendisleri Odası
Hamdi Arpa - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Hüseyin Yeşil - TMMOB
İlker Ertem - TMMOB
Tuncay Şenyurt - TMMOB
Olgun Sakarya - Elektrik Mühendisleri Odası
Necati İpek - Elektrik Mühendisleri Odası
Abdullah Zararsız - Fizik Mühendisleri Odası
Göksan Gül - Fizik Mühendisleri Odası
N.Özlem Ergenler - Çevre Mühendisleri Odası
Ayla Tutuş - İnşaat Mühendisleri Odası
A.Uğur Gönülalan - Jeofizik Mühendisleri Odası
Altan İçerler - Jeofizik Mühendisleri Odası
Aytekin Zihni - Jeoloji Mühendisleri Odası
Nilgün Ercan - Kimya Mühendisleri Odası
Berna F.Vatan - Maden Mühendisleri Odası
Oğuz Türkyılmaz - Makina Mühendisleri Odası
Ahmet Eniş - Makina Mühendisleri Odası
Kaya Özeren - Metalurji Mühendisleri Odası
Ertan Göral - Şehir Plancıları Odası
Mehmet Akyürek - Şehir Plancıları Odası
Caner Koç - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB SU POLİTİKALARI KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Selçuk Uluata - TMMOB
Alaeddin Aras - TMMOB
İsmail Küçük - TMMOB
Halil Gezer - TMMOB
Baki Remzi Suiçmez - TMMOB
Hakan Günay - TMMOB
Ahmet Göksoy - İnşaat Mühendisleri Odası
Gülay Özdemir - İnşaat Mühendisleri Odası
Jale Alel - İnşaat Mühendisleri Odası
Şuayip Yalman - Makina Mühendisleri Odası
Özlem Ergenler - Çevre Mühendisleri Odası
Mehmet Akyürek - Şehir Plancıları Odası
Prof.Dr. İlhan Avcı - İTÜ
Prof.Dr. Bihrat Önöz - İTÜ
Prof.Dr. İbrahim Gürer - Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Tülay Özbek - Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Orhan Baykan - Pamukkale Üniversitesi
Prof.Dr. Halil Önder - ODTÜ
Prof.Dr. Ünal Şorman - ODTÜ

TMMOB ÇEVRE SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Halil Gezer - TMMOB
İsmail Küçük - TMMOB
Ertuğrul Ünlütürk - Çevre Mühendisleri Odası
Sevinç Karakaya - Çevre Mühendisleri Odası
Burçak Karaman Uysal - Çevre Mühendisleri Odası
Özlem Ergenler - Çevre Mühendisleri Odası
Yılmaz Kilim - Çevre Mühendisleri Odası
Ethem Torunoğlu - Çevre Mühendisleri Odası
Canan Esin Uysal - Çevre Mühendisleri Odası
Hasan Seçgin - Çevre Mühendisleri Odası
Ö.Eylem Tuncaelli - Çevre Mühendisleri Odası
Gülsüm Oyman - Çevre Mühendisleri Odası
Kenan Doğan - Çevre Mühendisleri Odası
Mehmet Gök - Çevre Mühendisleri Odası
Sibel Yıldız - Çevre Mühendisleri Odası
Ümit Yaşar Aydın - Çevre Mühendisleri Odası
Nilüfer Ülgüdür - Çevre Mühendisleri Odası
Bülent Halisdemir - Çevre Mühendisleri Odası
Gülfem Bakan - Çevre Mühendisleri Odası
Cengiz Göltaş - Elektrik Mühendisleri Odası
Murat Acar - Fizik Mühendisleri Odası
Timur Bilinç Batur - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Murat Gökdemir - İnşaat Mühendisleri Odası
Bahadır Ekizer - Jeofizik Mühendisleri Odası
Ali Rıza Tanas - Jeoloji Mühendisleri Odası
Hasan Küçük - Kimya Mühendisleri Odası
A.Çağatay Dikmen - Maden Mühendisleri Odası
Haydar Şahin - Makina Mühendisleri Odası
Hüseyin Savaş - Metalurji Mühendisleri Odası
A.Deniz Özdemir - Meteoroloji Mühendisleri Odası
Oğuz Yılmaz - Peyzaj Mimarları Odası
Kadriye Kalınbacak - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Alaeddin Aras - TMMOB
İlker Ertem - TMMOB
Ferhat Özçep - TMMOB
İbrahim Vardal - TMMOB
Ali Rıza Tanrıverdi - TMMOB
Melih Şahin - TMMOB
Heval Sarıtaş - Çevre Mühendisleri Odası
Fatih Kaymakçıoğlu - Elektrik Mühendisleri Odası
Alaettin Duran - İnşaat Mühendisleri Odası
Şevket Demirbaş - Jeofizik Mühendisleri Odası
Ersin Gırbalar - Jeoloji Mühendisleri Odası
İsmail Türkseven - Kimya Mühendisleri Odası
Mehmet Torun - Maden Mühendisleri Odası
Nahit Arı - Maden Mühendisleri Odası
Bülent Toka - Maden Mühendisleri Odası
Ahmet Eniş - Makina Mühendisleri Odası
Nazile Öztürk - Petrol Mühendisleri Odası

TMMOB YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Sabri Orcan - TMMOB
Müfit Hatat - TMMOB
Hakan Günay - TMMOB
Nuray Bayraktar - Mimarlar Odası
Aslı Akay - Peyzaj Mimarları Odası
Redife Kolçak - Peyzaj Mimarları Odası
Ayşegül Oruçkaptan - Peyzaj Mimarları Odası
Hayriye Çelik - Şehir Plancıları Odası
Gülçin Tunç - Şehir Plancıları Odası
Haydar Şahin - Makina Mühendisleri Odası
Uğur Şirin - Meteoroloji Mühendisleri Odası

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Nail Güler - TMMOB
Ferhat Özçep - TMMOB
Ali Fahri Özten - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ertuğrul Candaş - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ali Akdamar - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Celil Çolak - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Çetin Cömert - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ertuğrul Çöl - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Fazıl Uzun - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Fazlı Yaşar Çetintaş - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr. Ferruh Yıldız - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Fikri Haşal - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Hakan Güngör - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Hasan Zengin - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Hüseyin Gül - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İlhan Ekincioğlu - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İlyas Osmanağaoğlu - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
M.Ali Candaş - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Muhittin Selvitopu - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ömer Döndürür - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
S.Savaş Durduran - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Timur Bilinç Batur - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Yusuf Şentürk - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Zeynep Özege - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ahmet Hamza - Elektrik Mühendisleri Odası
Canan Çivici - Meteoroloji Mühendisleri Odası
Erdinç Güner - Mimarlar Odası
İlhami Bayramin - Ziraat Mühendisleri Odası
Serkan Kemeç - Şehir Plancıları Odası
Sevinç Karakaya - Çevre Mühendisleri Odası
Tunç Şirinyıldız - Jeofizik Mühendisleri Odası
Prof.Dr. D.Zafer Şeker - İTÜ
Doç.Dr. N.Necla Uluğtekin - İTÜ
Doç.Dr. Fatmagül Batuk - YTÜ
Prof.Dr. Haluk Konak - Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. Haluk Özener - Boğaziçi Üniversitesi
Doç.Dr. Onur Karslıoğlu - ODTÜ
Prof.Dr. Tahsin Yomralıoğlu - KTÜ
Derya Öztürk - DSİ
Mehmet Fakıoğlu - DSİ
Nesim Gültekin - DSİ
Nihat Şahin - TKGM
Dr. Orhan Ercan - TKGM
Volkan Canalioğlu - Trabzon belediye Başkanı

TMMOB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Alaeddin Aras - TMMOB
İsmail Küçük - TMMOB
N.Özlem Ergenler - Çevre Mühendisleri Odası
Cengiz Göltaş - Elektrik Mühendisleri Odası
Göksel Erkan - Fizik Mühendisleri Odası
Ufuk Serdar İnce - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Gönül Kılıç - Jeofizik Mühendisleri Odası
Mehmet Ekmekçi - Jeoloji Mühendisleri Odası
Barış Levent - Makina Mühendisleri Odası
Osman Tezgiden - Makina Mühendisleri Odası
Işıl Çakçı - Peyzaj Mimarları Odası
Saadet Gökçen Kunter - Şehir Plancıları Odası
A.İhsan İlhan - Ziraat Mühendisleri Odası
Mustafa Diren - Meteoroloji Mühendisleri Odası
A.Deniz Özdemir - Meteoroloji Mühendisleri Odası
A.Erhan Angı - Meteoroloji Mühendisleri Odası
Ö.Taner Akman - Meteoroloji Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu - Meteoroloji Mühendisleri Odası
Miktat Yavuz - Meteoroloji Mühendisleri Odası
Uğur Şirin - Meteoroloji Mühendisleri Odası

TMMOB İSTANBUL KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Hüseyin Yeşil - TMMOB
Sabri Orcan - TMMOB
Nail Güler - TMMOB
Tuncay Şenyurt - TMMOB
Cemalettin Küçük - TMMOB
Ferhat Özçep - TMMOB
Tores Dinçöz - İstanbul İKK Sekreteri
Derya Koçoğlu - Çevre Mühendisleri Odası
Tülin Civan - Elektrik Mühendisleri Odası
Ali Haydar Süslü - Gıda Mühendisleri Odası
Mahir Kaplan - Gıda Mühendisleri Odası
Hüseyin Çiçek - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mehmet Yıldırım - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Murat Gökdemir - İnşaat Mühendisleri Odası
Oğuz Gündoğdu - Jeofizik Mühendisleri Odası
Murat Fırat - Jeofizik Mühendisleri Odası
Savaş Karabulut - Jeofizik Mühendisleri Odası
Dinçer Mete - Makina Mühendisleri Odası
Kubilay Bilir - Metalurji Mühendisleri Odası
Mücella Yapıcı - Mimarlar Odası
Gülay Özdabağ - Peyzaj Mimarları Odası
Tayfun Kahraman - Şehir Plancıları Odası
Yıldırım Derya - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Alaeddin Aras - TMMOB
Nevzat Can - TMMOB
Heval Sarıtaş - Çevre Mühendisleri Odası
Ramazan Pektaş - Elektrik Mühendisleri Odası
İlyas Osmanağaoğlu - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Murat Karacaoğlu - İnşaat Mühendisleri Odası
Serap Durmaz - Jeoloji Mühendisleri Odası
Adil Aytekin - Maden Mühendisleri Odası
Yusuf Şahin - Makina Mühendisleri Odası
Yeşim Uysal - Mimarlar Odası
Belgin Durgun - Peyzaj Mimarları Odası
Çiğdem Ünal - Şehir Plancıları Odası
Hasan Küçük - Kimya Mühendisleri Odası

TMMOB BURSA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Sabri Orcan - TMMOB
Nevzat Can - TMMOB
Ahmet Atalay - Bursa İKK Sekreteri
Erhan Solmaz - Elektrik Mühendisleri Odası
Güngör Armutlu - Jeofizik Mühendisleri Odası
Mustafa Arık - Jeoloji Mühendisleri Odası
Vahap Sınmaz - Kimya Mühendisleri Odası
Ayşe Dolar - Kimya Mühendisleri Odası
Atlıhan Öge - Maden Mühendisleri Odası
Doğan Ustaer - Makina Mühendisleri Odası
Melih Türa - Mimarlar Odası
İmdat Demir - Orman Mühendisleri Odası
Gül Sayan Atanur - Peyzaj Mimarları Odası
Raşit Tuna - Şehir Plancıları Odası
Çağrı D. Arabacı - Şehir Plancıları Odası
Serkan Durmuş - Gıda Mühendisleri Odası
İlhan Demiröz - Ziraat Mühendisleri Odası
Ali Yavuz Kaya - Ziraat Mühendisleri Odası

KARAR NO 203 : TMMOB Sanayi Kongresi‘nin 14-15 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara‘da, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi‘nin 30 Ekim-2 Kasım 2007 tarihleri arasında Trabzon‘da, TMMOB İstanbul Kent Sorunları Sempozyumu‘nun 14-15-16 Haziran 2007 tarihlerinde İstanbul‘da, TMMOB Bursa Kent Sorunları Sempozyumu‘nun 5-6-7 Nisan 2007 tarihlerinde Bursa‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 204 : TMMOB Yanlış Yatırımlar Sempozyumu Düzenleme Kurulu‘na Meteoroloji Mühendisleri Odası‘ndan Atilla Aydoğan ile Maden Mühendisleri Odası‘ndan Berna Vatan yerine Nahit Arı‘nın isimlerinin eklenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 205 : TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı ve TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 23.Maddesi ile ilgili değerlendirmenin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine (Cemalettin Küçük ve İsmail Küçük‘ün karşı oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 206 : TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘nun 24 Kasım 2006 tarihli toplantısında aldığı 50 No‘lu kararın, TMMOB Mevzuatındaki gerekçesinin açıklamasının ve kararın düzeltilmesinin TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘ndan istenmesine (İsmail Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 207 : EPDK tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanan LPG Eğitim Yönetmeliği kapsamında; a) Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel "Eğitim" ve "Belge" için belirlenen 2006 ücretlerinin 2007 yılı için de geçerli olmasına, b) 2007 yılı için; Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürlerin asgari ücretinin brüt 1.150 YTL, Otogaz İstasyonunda çalışacak sorumlu müdürlerin asgari ücretinin brüt 575 YTL olarak belirlenmesine, c) Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin uygunluğuna,

oybirliğiyle,

KARAR NO 208 : İller Bankası Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda İller Bankası A.Ş. Hakkındaki Kanun Tasarısı ile ilgili panel yapılmasına, konu ile ilgili gerekli organizasyonun yapılması ve harcamalar konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 209 : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun 14.12.2006 tarih ve 1019/5 sayılı kararının iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 210 : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun "Aydın Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi"nin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 211 : 24 Kasım 2006 tarih ve 26356 sayılı "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 5.Maddesinin (d) bendinde düzenlenen "affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunma ve devlet sırlarına" biçiminde sıralanan suçların açık ve sınırları çizilmemiş olduğundan, sözkonusu yönetmeliğin 5.maddesinin (d) bendinin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 212 : 2.Türkiye Sosyal Forumu ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak üzere "Türkiye Sosyal Forumu Çalışma Grubu" oluşturulmasına, Çalışma Grubu‘ndan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeşil, Nail Güler, Sabri Orcan ve Alaeddin Aras‘ın sorumlu olmasına, Çalışma Grubu‘nda görev alacak üyelerin isimlerinin Odalardan istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 213 : "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Mühendisliği Hakkında Kanuna İlişkin Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü" ile ilgili görüş oluşturmak üzere Çalışma Grubu oluşturulmasına, Çalışma Grubu‘ndan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Soğancı ve Müfit Hatat‘ın sorumlu olmasına, Çalışma Grubu‘nda görev alacak üyelerin isimlerinin Odalardan istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 214 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

İtalya uyruklu Elektronik Mühendisi Marco Paccagnella, İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Farzad Ghadirifard, Almanya uyruklu Endüstri Mühendisi Roman Pach, Azerbaycan uyruklu Endüstri Mühendisi Museyib Dashdamirov, Kenya uyruklu Makina Mühendisi Yaasen Mohammed, Finlandiya uyruklu Endüstri Mühendisi Matti Tuomas Pakkanen, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Alexander Jürgen Fritsch,

KARAR NO 215 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Makedonya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Fuat Zumberovski, Kıgızistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Azat Shananaov,

KARAR NO 216 : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere Peyzaj Mimarları, Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 217 : TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmet Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere Fizik Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 218 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 219 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın 23-24 Aralık 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen 1.Olağanüstü Genel Kurulu‘nda görüşülerek kabul edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu Yönetmeliği, Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği ve Mali İşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 220 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odas LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Yönetmeliği‘nin kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 221 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın 23 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu‘nda görüşülerek kabul edilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği, Bilim Danışma Kurulu Yönetmeliği, Kongre, Kurultay, Sempozyum Çalıştay Düzenleme Yönetmeliği, İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği, Öğrenci Üye Yönetmeliği ve Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 222 : TMMOB Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 223 : Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen "Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Dönüşüm Projesi" Fikir Yarışması kapsamında jüri tarafından belirlenecek projelerden birine TMMOB Özel Ödülü verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 224 : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26.Enerji Verimliliği Haftası‘nı destekleyen kurumlar arasında yer alınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 225 : Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçı‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 226 : İnegöl İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası İnegöl İlçe Temsilcisi Mehmet Parlar‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası İnegöl İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 227 : Erzurum‘da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 228 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Elektrik Mühendisleri Odası‘nın Mersin İKK‘nın ortak hizmet binası yapımı ve arsa alımı ile ilgili 10 Haziran 2006 tarih ve 11 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Mersin İKK‘nın ortak hizmet binası yapımı ve arsa alımı ile ilgili sözleşme taslağının birinci maddesi gereği, Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bahçe Mahallesi, 20 KIII Pafta, 9623 Ada, 2 Parsel‘de kayıtlı, 717 m² arsanın TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erdal Çapar‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 229 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın, İzmir Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılan Tapuda İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 206 Pafta, 1204 Ada, 3 Parsel‘de kayıtlı, 20/200 arsa paylı 3.Kat 5 No‘lu bağımsız bölümün satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Selvitopu ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Okan Özege‘nin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 230 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın, İzmir Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda İzmir İli, Konak İlçesi, İsmetkaptan Mahallesi, 1048 Ada, 8 Parsel‘de kayıtlı, arsa nitelikli taşınmaz malda kurulu kat irtifakına göre 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu bağımsız bölümlerden oluşan (toplam 350 m²) 2 katın TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Selvitopu ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Okan Özege‘nin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 231 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Eskişehir Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Eskişehir İli, Merkez İlçesi, Akarbaşı Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, 192 Ada, 8 Pafta, 7 Parsel‘de kayıtlı, zemin kattaki bağımsız bölümün TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kızıldağ ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M.İzzet Erol‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 232 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Mersin Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Mersin İli, Merkez İlçesi, Bahçe Mahallesi, 20K3 ve 2014 Pafta, 9623 Ada, 3 Parsel‘de kayıtlı, Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde Carrefoursa Hiper Market alt mevkiinde Belediye tarafından TMMOB‘ye bağlı Odalar ve temsilciliklerine tahsis edilen 700 m² Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube, 1903 m² Mimarlar Odası Mersin Şube tarafından satın alınmış olan 2 ayrı arsanın Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Makina Mühendisleri Odası‘na ait olması planlanan ve tevhidi yapılan arsanın kura çekimi sonucunda yaklaşık 661 m² alanın Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu‘nun yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 233 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Kastamonu İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kastamonu İli, İsmailbey Mahallesi, Kışla Caddesi, 1029 Ada, 111 Parsel‘de kayıtlı, Çağlayan Sitesi No:49/1 adresindeki bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Mete ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Birhan Şahin‘in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 234 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın talebi üzerine, İnşaat Mühendisleri Odasına ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, Mansuroğlu Mevkiinde kain ve İzmir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü‘nün Pafta 65, Ada 357, Parsel 84‘te kayıtlı Avlulu Kargir ev ve arsanın, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Vatan Bilgisayar San. ve A.Ş. arasında yapılan 21.03.2006 tarihli sözleşme gereğince kira süresinin 5 yıl olduğunun tapuya şerhinin uygunluğuna, konu ile ilgili İzmir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü‘ndeki işlemlerin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özel Zafer Alku, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Jale Alel ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Fuat Günak‘tan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmelerinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 235 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,

TMMOB Onur Kurulları ve İşleyişi Eğitim Semineri Kitabı : 1500 adet,
Ülkemizde Meslek Örgütlerinin Toplumsal Sorumlulukları Kitabı : 1500 adet
Birlik Haberleri 113, 114, 115. Sayıları: 5000‘er adet

KARAR NO 236 : Birliğimizin bilgisayar altyapısı için Sistem Destek Hizmeti alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 237 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Şubat 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da, TMMOB 39. Dönem ikinci Danışma Kurulu toplantısının 03 Mart 2007 Cumartesi günü Saat: 10.00‘da yapılmasına (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Selçuk ULUATA Halil GEZER(katılmadı) M.Sıtkı ÇİĞDEM Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan GÜNAY Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(205, 214, 229, 230, 231, 233 ve 237 no.lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK(205 ve 206 no.lu kararlara karşı oy) M.Sabri ORCAN Hakan ACAR Selami DEMİRALP Fikret ZORLU(katılmadı) A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı)

205 Nolu Karara Karsi Oy Gerekçesi:

Sehir Plancilar Odasindan Yönetim Kurulu Üyesi sayin Fikret ZORLU ile Tekstil Mühendisleri Odasindan Yönetim Kurulu Üyesi sayin A.Hulisi DINÇER sadece 10 Haziran 2006 tarihinde yapilmis olan ilk Yönetim Kurulu toplantisina katilmislardir. Bu toplantidan sonra ise hiçbir toplantiya katilmamislardir.

Ana yönetmeligin 23. maddesi, kabul edilebilir bir özürü olmaksizin, 3 (üç) ay süre ile toplantilara sürekli olarak katilmayan üyenin istifa etmis olacagini açikça belirtmektedir.

Kabul edilebilir özürü olan Yönetim Kurulu üyesinin ancak üç ay süreyle sürekli olarak toplantilara katilamayacagi üç ayi astiginda ise özüründe geçerli olmayacagi ve istifa etmis olacagi açiktir. Bu nedenle Sayin Fikret ZORLU ile Sayin A.Hulisi DINÇER‘in Yönetim Kurulu üyelikleri çoktan düstügünden daha fazla gecikmeden Yönetim Kurulu karariyla yedek üyelerin kurula çagrilmalari gerekmektedir. Ayrica bu arkadaslarimiz Yönetim Kurulu üyesi olmadigindan toplanti tutanaklarinda toplantiya katilmadi diye belirtilmemeli, isimleri toplanti tutanaklarindan tamamen çikarilmalidir. Bu islemin yapilmasi için çok fazla gecikildiginden görüsmeyi bir sonraki toplantiya ertelemeye gerek yoktur.

Yönetim Kurulunun isleyisi bakimindan daha sonra toplanmada (toplanma yeter sayisinin saglanmasi bakimindan) sikintiya düsülmemesi amaciyla toplantilara katilmayan ve üyeligi düsen üyenin yerine yedek üyeninin çagrilmasinda gecikilmemelidir. Toplantilara Ana Yönetmeligin 22. maddesine göre Oda‘dan katilacak hiç bir yönetim kurulu üyesi yok ise karar yeter sayisi katilanlara/katilabileceklere göre belirlenmelidir.

206 Nolu Karara Karsi Oy Gerekçesi:

Yüksek Onur Kurulunun 24 Kasim 2006 tarihli toplantisinda aldigi 50 No‘lu karar, 13 Ekim 2006 tarihli toplantida alinan 35 No‘lu kararin açiklamasidir. 35 No‘lu kararin açiklamasi için alinan 50 No‘lu karar 35 No‘lu kararin özünün anlasildigi sekilde olmadigini göstermektedir. Bu nedenle, 35 No‘lu karar için gerekçe ve düzeltme istenmelidir. 50 No‘lu karar için yapilacak düzeltme yoktur. 50 No‘lu karar sadece bir açiklamadir.

İsmail KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Üyesi

205 nolu Karara Karşı Oy Gerekçesi:

TMMOB yönetim kurulu toplantılarına katılımla ilgili olarak yönetmeliğin ilgili maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen Tekstil Mühendisleri Odamız adına TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn.Ahmet H.DİNÇER VE Şehir Plancıları Odamız adına TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Fikret ZORLU Ayda bir toplantı yapmış olmamıza rağmen 10 toplantıdan yalnızca bir (ilk toplantıya) katılmışlar ve bunun dışında kalan üst üste 9 toplantıda yer almamışlardır. Yönetmelik gereği bu Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşürülüp, yerlerine çalışmalara katkı koyabilecek yedek üyelerin çağrılması TMMOB’nin çalışma disiplini açısından da önemlidir. Bu konunun gecikmesi, haziran 2006 tarihinden bu yana ilk toplantıya katılıp yalnızca seçimlerde etkin olup, sonrasında toplantılarda olmayan Yönetim Kurulu Üyesi görünümü TMMOB’nin çalışma anlayışına uymadığı gibi yedek Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalarda ve karar alama süreçlerinde yer alımını engellemektedir. Bu kararın alınmasının geciktirilmesi çalışmalarda katkı koyacak arkadaşların katılımının da geciktirilmesine neden olur. Yönetmeliğin ilgili maddesinin uygulanmaması nedeniyle bu karara karşıyım.

237 nolu Karara Karşı Oy Gerekçesi:

Karar altına alınan bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantı tarihi içinde bulunduğumuz konum gereği çok geç olan bir tarihtir. Bir haftayı geçirmemek üzere son gelişmeleri değerlendirerek gerekli çalışmaları gündeme almak gerekmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu Toplantıları’nın bir aylık periyotlarda yapılması, yoğun gündemde gelişmelerin izlenememesine neden olmakla birlikte, toplantılarda çok sayıda gündemin oluşmasına, görüşülecek konularla ilgili olarak yeteri kadar bilgilendirme ve değerlendirme olanağının olmasına fiziki engel olmaktadır. Bu nedenle toplantıların sıklıkla yapılarak sağlıklı kararların oluşturulması gerekmektedir. Karar altına alınan 10 şubat 2007 tarihli toplantı günü yaşanan son gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda geç bir tarih olduğundan bu karara karşıyım.

Cemalettin KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Üyesi

 

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
10 22.12.2006 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 22 Aralık 2006
TOPLANTI NO : 10
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 187 : Türkiye‘deki 2007 yılında gerçekleşecek seçim sürecinde "Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz" başlığında TMMOB görüşlerinin kamuoyuna aktarılması için toplantılar yapılmasına, bu süreçle ilgili olarak emek ve meslek örgütleriyle görüşmelerde bulunulmasına, ortaklaşa etkinlikler düzenlenmesine ve bu çalışmaların yürütülmesine yönelik olarak Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 188 : TMMOB Afet Kongresi‘nin İnşaat Mühendisleri Odası‘nın sekreteryalığında yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 189 : TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu‘nun Ankara İl Koordinasyon Kurulu sekreteryalığında yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 190 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

İran uyruklu Elektronik Mühendisi Ali Mohebbani, Azerbaycan uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Taghi Taghizade, Finlandiya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Petteri Rasilla, Sırbistan-Karadağ uyruklu Bilgisayar Mühendisi Serdar Kaçka, Ürdün uyruklu Tekstil Mühendisi Muhannad M.M.Misto,

KARAR NO 191 : TMMOB İç Mimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği üzerine çalışma yapmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile İç Mimarlar Odası ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanları ve bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 192 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 193 : TMMOB 2006 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2007 yılı için de geçerli olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 194 : Amasya‘da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 195 : Rize‘de İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 196 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Manavgat Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hisar Mahallesi, 2 Ada, 89 Parsel‘de kayıtlı, Hisar Mah. Hastane Cad. Kopmaz İş Merkezi Kat:4 No:26 Manavgat/Antalya adresindeki taşınmazın İnşaat Mühendisleri Odası adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Durmuş Nar ve Manavgat Temsilcisi Etem İzzet Günaydın‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 197 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Tarsus İlçe Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Mersin İli, Tarsus İlçesi, 1510 Ada, 5 Parsel‘de kayıtlı, Yeşilyurt Mahallesi 4407 Sokak İlker Babayoğlu Apt. (A Blok) Zemin Kat No:1 adresindeki bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına tescil edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erkan ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Naci Erçolak‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 198 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın 23 Aralık 2006 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu‘na TMMOB Gözlemcisi olarak İsmail Küçük‘ün atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 199 : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 200 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Ocak 2007 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan GÜNAY Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER(Katılmadı) B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Müfit HATAT Hayriye ÇELİK A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Fatih TAŞDÖĞEN

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
9 09.12.2006 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 09 Aralık 2006
TOPLANTI NO : 09
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 164 : TMMOB İşsiz Mühendisler Sempozyumu ve TMMOB Ücretli Mühendislerin Sorunları Sempozyumu‘nun birleştirilerek TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu olarak düzenlenmesine, Sempozyumun Düzenleme Kuruluna Yönetim Kurulu üyelerinden Hüseyin Yeşil, Selçuk Uluata, Nail Güler ve Baki Remzi Suiçmez‘in sorumlu olarak katılmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 165 : Bursa Orhangazi İlçesinde kurulu Cargill Mısır İşleme Tesisi ile ilgili yer seçimi ve üretim iznine yönelik işlemler hakkında gerektiğinde dava açılmasına, açılan davalara müdahil olunmasına, bu konuda TMMOB Hukuk Danışmanlarına yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 166 : ABD‘nin Irak‘ı işgalinin dördüncü yılında bütün dünyada yapılacak savaş karşıtı gösterilere paralel olarak İstanbul‘da da 17 Mart 2007‘de gösteri yapılabilirliğinin araştırılması için diğer emek ve meslek örgütleri ile görüşmelerde bulunulmasına, bunun için II.Başkan Hüseyin Yeşil ile Yürütme Kurulu Üyeleri Nail Güler, Sabri Orcan ve İstanbul İl Koordinasyon Kurulu‘nun görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 167 : TMMOB Radyosu Kurulması Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda, Radyonun 15 Ocak 2007 tarihinde deneme yayınına başlamasına, yayın için bir prodüktörün istihdam edilmesi ve yayının başlayabilmesi için gerekli donanımın satınalınması konusunda 3.500 YTL+KDV‘ye kadar harcama yapmak üzere Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 168 : Ülkemizde mühendislik ünvanı vermeye yetkili olmayan Newport International University‘nin bu yöndeki duyuru ve reklam faaliyetlerinin men-i için Reklam Kurulu‘na şikayet edilmesine, 3458 Sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun ve Yükseköğretim Kanunu‘na muhalefet suçundan da Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 169 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

İran uyruklu Su Ürünleri Mühendisi Ahmad Abdollahi Hodari, Arnavutluk uyruklu Mimar Edmond Mahahasa, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Rachmi Emir, İngiltere uyruklu Elektrik Mühendisi Paul Charles Harwood, Hindistan uyruklu Elektronik Telekominikasyon Mühendisi Sanjay Sinha, İspanya uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Selim Funes Baruh, Makedonya uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Affan Abazi, Fransa uyruklu Kimya Mühendisi Marie Julie Şerbetçioğlu, Suriye uyruklu Jeoloji Mühendisi Abdurrahman Kowara, Irak uyruklu Makina Mühendisi Maher J.A.Al.Hamid, Almanya uyruklu Makina Mühendisi Michael Emil Heminnger,

KARAR NO 170 : Kent Konseyi Yönetmeliği‘ne göre Büyükşehirlerde oluşturulacak Kent Konseylerine Birliğimizi temsilen katılım konusunda o ildeki İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 171 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın 23 Aralık 2006 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu‘na TMMOB Gözlemcisi olarak Ali Rıza Tanrıverdi‘nin atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 172 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın 23-24 Aralık 2006 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu‘na TMMOB Gözlemcisi olarak TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ayhan Dolanay‘ın atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 173 : Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras, Baki Remzi Suiçmez, Berrin Şenöz, Ali Rıza Tanrıverdi‘nin katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 174 : Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu‘na Birliğimizi temsilen İbrahim Vardal‘ın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 175 : ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye‘nin Afet Yönetimi Dokuzuncu Yuvarlak Masa Toplantısı‘na Birliğimizi temsilen Ferhat Özçep ve İbrahim Vardal‘ın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 176 : MTA Genel Müdürlüğü‘nün 2006-E01 sayılı Jeotermal Saha ve Kuyuların Kullanım Haklarının Devrine İlişkin ihalesi hakkında iptal davası açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 177 : Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Ömer Ulusoy‘un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Kimya Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 178 : Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M.Yılmaz Odabaş‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 179 : İnegöl‘de İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İlçe Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 180 : Tez Koop İş Sendikası ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Yönetim Kurulunu temsil etmek üzere Selçuk Uluata, İlker Ertem ve N.Hakan Genç‘in görevlendirilmelerine oybirliğiyle,

KARAR NO 181 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Samsun Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Samsun İli, Merkez İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, F36B22B3E Pafta, 7922 Ada, 2 Parsel‘de kayıtlı, Ali Şafak (½ hisse) ve Yüksel Şafak (½ hisse)‘a ait bahçeli ahşap evin Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ebru Işıtan‘ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 182 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Kırıkkale İl Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kırıkkale İli, Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:15/5 Kırıkkale adresindeki, 20L4a Pafta, 449 Ada, 21 Parsel‘de kayıtlı, yaklaşık 60 m² olan taşınmazın alım satım masrafları hariç 10.000 (onbin) YTL bedelden Oda adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi İbrahim Saral ile Kırıkkale İl Temsilcisi Niyazi Çopur‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 183 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, Samsun Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Samsun İli, Merkez İlçesi, 36B22B4B Pafta, 522 Ada, 13 Parsel‘de kayıtlı, Çiftlik Caddesi 43 No‘lu binadaki 18 No‘lu bağımsız bölümün Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Öztekeşin, Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serkan Çam‘ın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 184 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,

TMMOB ve Mühendislik Eğitimi Kitabı : 1500 adet, Birlik Haberleri 112. Sayısı: 5000 adet

KARAR NO 185 : TMMOB Yıl Sonu Etkinliği olarak 22 Aralık 2006 tarihinde kokteyl düzenlenmesine ve bununla ilgili her türlü organizasyon ve harcamanın yapılması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 186 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 22 Aralık 2006 Cuma günü Saat 13:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT(Katılmadı) Hakan GÜNAY(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER B.Burak KAPTAN(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(165 No‘lu karardan sonra toplantıya katılmadı) İsmail KÜÇÜK (Katılmadı) M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU (Katılmadı) A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
8 11.11.2006 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 11 Kasım 2006
TOPLANTI NO : 08
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 151 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Suriye uyruklu Mimar Youssef Mounla, Irak uyruklu Elektrik Mühendisi Nejdet R.Ali,

KARAR NO 152 : Elektrik Mühendisleri Odası‘nın görüşleri doğrultusunda Sırbistan-Karadağ uyruklu Bilgisayar Mühendisi Serdar Kaçka‘nın ülkemizde çalışmasının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle

KARAR NO 153 : Ekteki TMMOB Hukuk Bürosu Çalışma Esasları‘nın uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 154 : Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 16.08.2006 tarihli yazısı ve ekleri ile Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 12.10.2006 tarihli yazısı ekinde iletilen Denetleme Kurulu Raporu hakkında TMMOB Mali Müşaviri ve TMMOB Hukuk Müşaviri‘nden yazılı görüş istenmesine, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 1.1.2006-31.5.2006 Dönemine ilişkin olarak Oda Denetleme Kurulu‘ndan Mali Denetleme Raporu istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 155 : TMMOB’ni temsilen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğine atanmak üzere İlker Ertem ve Alaeddin Aras‘ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesine (İbrahim Vardal ve İsmail Küçük‘ün karşı oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 156 : Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun Olağanüstü Genel Kurulu‘na Birliğimizi temsilen Alaeddin Aras‘ın katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 157 : Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın düzenlediği 1.Heyelan Sempozyumu kapsamında yapılacak panele Birliğimizi temsilen İsmail Küçük‘ün katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 158 : EİEİ Genel Müdürlüğü‘nün Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması için oluşturulacak Proje Değerlendirme Jürisinde Birliğimizi temsilen İbrahim Vardal‘ın yer almasına oybirliğiyle,

KARAR NO 159 : İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nün A.Ş.‘ye dönüştürülme girişimlerine karşı çalışmalar yapmak üzere "İller Bankası Çalışma Grubu" oluşturulmasına, Çalışma Grubu‘ndan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Nail Güler ve İbrahim Vardal‘ın sorumlu olmasına, Çalışma Grubu‘nda görev alacak üyelerin isimlerinin Odalardan istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 160 : Birliğimizin ihtiyacı için Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İçtihat Programı ile 2 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ve 1 adet mönitör alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 161 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen yayınların bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,

2004 Yılı Onur Kurulları ve İşleyişi Eğitim Semineri Notları : 500 adet, 11 Temmuz 2006 Teoman Öztürk Anma Etkinliği Kitabı: 1500 adet, Birlik Haberleri 14 Ekim TMMOB Mitingi Özel Sayısı: 5000 adet

KARAR NO 162 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Gaziantep Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılan Nail Bilen Caddesi 13 No‘lu Sokak Tahtacı İş Merkezi Kat:2 No:6 adresinde bulunan ve Tapuda Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 673 Ada, 16 Parsel‘de kayıtlı, 48/2400 arsa paylı taşınmazın satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serdar Uygur ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sungu Başkaya‘nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 163 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 09 Aralık 2006 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Mehmet SOĞANCI Selçuk ULUATA Halil GEZER M.Sıtkı ÇİĞDEM Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan GÜNAY(Katılmadı) R.Petek ATAMAN Nail GÜLER B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL(155no.lu karara karşı oy) Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı) İsmail KÜÇÜK (155 no.lu karara karşı oy) M.Sabri ORCAN(Katılmadı) Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Fikret ZORLU(Katılmadı) A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
7 13.10.2006 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 13 Ekim 2006
TOPLANTI NO : 07
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 141 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 17 Eylül 2006 tarih ve 129 sayılı kararının yeniden görüşülmesine gerek olmadığına (Tuncay Şenyurt‘un karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 142 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Yunanistan uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Seltouk Mustafa, Hollanda uyruklu Ziraat Mühendisi Carl David De Zoeten, Irak uyruklu Petrol Mühendisi Ahmed T.Ahmed, Arnavutluk uyruklu Makina Mühendisi Qamil Sylo Sylja, Fransa uyruklu Makina Mühendisi Vincent Frederic Libot, Fransa uyruklu Makina Mühendisi Laurent Jacques Dider Ruel, Fransa uyruklu Makina Mühendisi Remi Jean Hubert Tricart, Almanya uyruklu Endüstri Mühendisi Philipp Alexander Kipper, Arnavutluk uyruklu Makina Mühendisi Alqı Naçı,

KARAR NO 143 : TMMOB Isparta İl Koordinasyon Kurulu‘nun, TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nin 7.maddesine göre kapatılmasına (Baki Remzi Suiçmez‘in karşı oyuyla)oyçokluğuyla,

KARAR NO 144 : Trabzon‘da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 145 : MEB ve TPAO‘nun lisanüstü eğitim için yurtdışına göndereceği mühendislere uygulanan sınav koşulları hakkında açılan davanın uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 146 : TMMOB Aydın İKK Sekreterliğinde gerçekleştirilecek Jeotermal Enerji ve Aydın‘daki Geleceği Sempozyumu‘na Birliğimizi temsilen İlker Ertem‘in panelist olarak katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 147 : TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘nun önerisi doğrultusunda, Oda Onur Kurullarının kararlarının daha sağlıklı ve yönetmeliklere uygun bir işleyişle düzenlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ve Oda Onur Kurulları üyelerinin katılımıyla bir eğitim seminerinin yapılmasının uygunluğuna, hazırlık çalışmaları ve harcamalar için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 148 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1085 Ada, 7 Parsel‘de kayıtlı, Karanfil Sokak No: 28/18 adresindeki bağımsız bölümün Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özden Güngör ve Genel Sekreter Ural Ersoy‘un müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 149 : KESK‘in önerisi doğrultusunda, 2007 Yılı Bütçesine karşı düzenlenecek kampanyanın desteklenmesine, konu ile ilgili harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 150 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 11 Kasım 2006 Cumartesi günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER(Katılmadı) Tuncay ŞENYURT(141no.lu karara karşı oy) Ekrem POYRAZ Hakan GÜNAY Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER B.Burak KAPTAN(Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP(Katılmadı) İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK(142 ve 148 no. lu kararlara karşı oy) İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı) Ayşegül ORUÇKAPTAN Fikret ZORLU (Katılmadı) A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ (143 no.lu karara karşı oy)

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
6 29.09.2006 İSTANBUL
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 29 Eylül 2006
TOPLANTI NO : 06
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

KARAR NO 134 : Lübnan‘a asker gönderme tezkeresinin 5 Eylül‘de TBMM‘nde görüşülmesi sırasında tezkereye karşı Ankara‘da yapılan eylem sonrasında, 19 Eylül 2006 tarihinde sendika.org ve halkevleri.com sitelerinde Halkevleri Örgütlenme Sekreteri imzası ile TMMOB ve TMMOB Başkanına yönelik gerçek dışı, mesnetsiz ve hakaretlerle dolu bir yazı yayınlanmıştır. Bu çirkin ve provakatif yazıya ilişkin Halkevleri Yönetimince bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi Halkevleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmelerden de anlaşıldığı kadarıyla söz konusu yazı sahiplenilmektedir.

Yıllardır yan yana ve omuz omuza birçok mücadele süreçlerinde yer alan iki örgütün ilişkilerine bu yazı ile tamir edilemez darbe vurulmuştur.

Bu nedenle, sözkonusu yazıyı kaleme alan kişi ve onu sahiplenen Halkevleri yöneticilerinin bu tutumunun kınanmasına, TMMOB ve TMMOB Başkanı‘na karşı yapılan bu saldırı karşısında açık tutum alana kadar Halkevleri Yönetim Kurulu ile ilişkilerin geçmişte olduğu gibi sürdürülemeyeceğinin kendilerine bildirilmesine (Cemalettin Küçük ve İsmail Küçük‘ün karşı oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 135 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Yunanistan uyruklu Mimar İlchan Chousein, Yunanistan uyruklu Peyzaj Mimarı Chousein Aliosman, Filistin uyruklu Kimya Mühendisi Ayesh A.Abusafra,

KARAR NO 136 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Yönetmeliği‘nin Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle ve Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine (Selçuk Uluata ve İlker Ertem‘in karşı oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 137 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 138 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Antalya 4.İcra Müdürlüğünün 2004/1708 sayılı dosyası ile ilgili Av.M.Mesut Özderin‘in verilen talimat doğrultusunda işlem yapıldığı ve Şubece talep edilen miktarın tahsil edilerek hesaplara intikalinin sağlandığı anlaşıldığından, gerek işlemler ve tahsilat yönünden Av.M.Mesut Özderin‘in gerekse borçlu Ferhat Çelik‘in ibra edilmesinin ve Oda lehine alınan teminat ipoteğinin (mülkiyeti Ertaş Tanal‘a ait Antalya Merkez 2.Bölge Bahçelievler 3509 Ada, 2 Parsel‘de bulunan 7 numaralı bağımsız bölüm üzerinde bulunan 11/07/2006 tarihli 9769 yevmiye numaralı) fekkine, tapuda ipoteğin fekki işlemi için Eyüp Saydam‘ın yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 139 : TMMOB Maden Mühendisleri Odası‘nın, İstanbul Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mah., 308 Pafta, 1959 Ada, 26 Parsel‘de kayıtlı, Çınar Apt. No:95 Daire:31 Mecidiyeköy/İstanbul adresindeki taşınmazın Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ekrem Yüce ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Osman Tayfun Mater‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 140 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 13 Ekim 2006 Cuma günü Saat 15:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA(136 no.lu karara karşı oy) Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan GÜNAY(Katılmadı) Berrin ŞENÖZ(Katılmadı) Nail GÜLER B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM(136 no.lu karara karşı oy) Cemalettin KÜÇÜK(134 ve 136, 137 139 no.lu kararlara Karşı oy) İsmail KÜÇÜK (134 no.lu karara karşı oy) M.Sabri ORCAN Ali Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT(Katılmadı) Nevzat CAN A.Hulusi DİNÇER (Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
5 17.09.2006 TMMOB
TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 17 Eylül 2006
TOPLANTI NO : 05
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 116 : 19 Eylül 2006 günü olağanüstü toplanacak TBMM‘nin gündemindeki Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısı ile ilgili olarak kitlesel basın açıklaması yapılmasına oybirliğiyle ve basın açıklaması metninin hazırlanması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 117 : TMMOB Öğrenci Üye Kurultayı ve TMMOB Yanlış Yatırımlar Sempozyumu Düzenleme Kurullarına aşağıdaki isimlerin eklenmesine oybirliğiyle,

TMMOB ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI DÜZENLEME KURULU

Abdi Kükner - Gemi Mühendisleri Odası
Mehmet Kör - Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Ayşen Özkan - İç Mimarlar Odası
Çetin Kurtoğlu - Jeoloji Mühendisleri Odası
Hasan Küçük - Kimya Mühendisleri Odası
M.Kemal Başak - Metalurji Mühendisleri Odası
Erkan Karakaya - Mimarlar Odası
Güngör Durur - Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB YANLIŞ YATIRIMLAR SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Abdi Kükner - Gemi Mühendisleri Odası
Mehmet Kör - Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Ertuğrul Candaş - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Levent Minin Altınay - İç Mimarlar Odası
Hüseyin Alan - Jeoloji Mühendisleri Odası
Hasan Küçük - Kimya Mühendisleri Odası
Ercüment Alptekin - Metalurji Mühendisleri Odası
Kubilay Önal - Mimarlar Odası
Zeynel Doğan - Tekstil Mühendisleri Odası

KARAR NO 118 : Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi‘nin 28 Ağustos 2006 tarihinde Eskişehir‘de bir yerel gazeteye verdiği ilan ve 7 Eylül 2006 tarihli Cumhuriyet Gazetesi‘nde yayınlanan "Eskişehir‘de bir garip mimarlık" başlıklı yazıya konu olan gelişmelerle ilgili Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu‘ndan rapor, Mimarlar Odası‘ndan da bilgi istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 119 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Afganistan uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Süleyman Tahir, Filistin uyruklu Bilgisayar Mühendisi Asil Chehade, Yunanistan uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Serkan T.Impram, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mahammadiya Abdurahimov, Yunanistan uyruklu Endüstri Mühendisi Vilntan Salı,

KARAR NO 120 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Yunanistan uyruklu Peyzaj Mimarı Chousein Aliosman, Azerbaycan uyruklu Yazılım Mühendisi Fuad Malikov,

KARAR NO 121 : Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle, .

KARAR NO 122 : Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilcisi Semayi Yaman‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 123 : Mühendislik-Mimarlık Profili Araştırması Anketi ile ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu ile Veri Araştırma A.Ş. arasında yapılmış olan 30.09.2005 tarihli sözleşmenin 1 yıl süre ile uzatılmasına ve konu ile ilgili ek protokol yapılması ve çalışmaların yürütülmesi için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 124 : Kalkınma Ajansları ile ilgili kurulan komisyonun hazırladığı, 5499 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve işlevi göstermelik bir danışma organı olan "Kalkınma Kurulu‘na ve seçilme koşulları tümüyle idarenin keyfiyetine bırakılan karar organı niteliğindeki "Yönetim Kurulu"na katılımın uygun görülmemesi ve bu tür yapılanmalar içerisinde yer alınmaması yönündeki raporun uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 125 : Bursa İl Koordinasyon Kurulu‘nun Sekreterliğinde, Bursa‘da "Bursa Kentinin Çözümleri Sempozyumu" düzenlenmesine ve sempozyumdan Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Orcan ve Nevzat Can‘ın sorumlu olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 126 : Avrupa Sosyal Forumu‘nun hazırlık toplantılarına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil‘in katılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 127 : Türkiye Sosyal Forumu‘nda TMMOB‘nin, Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil tarafından temsiliyetinin devamına oybirliğiyle,

KARAR NO 128 : Mühendislik Mimarlık Öyküleri I ve II kitaplarından 2000‘şer adet bastırılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 129 : TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle ve Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine (Tuncay Şenyurt‘un karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 130 : TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Serbest Gemi Mühendisliği Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği‘nin Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle ve Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine (Hakan Günay‘ın karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 131 : Belkıs Özçolak‘ın asgari ücretle ve TİS kapsamındaki personele ödenen ulaşım, çocuk, yemek ve giyim yardımından yararlanması karşılığı hizmetli kadrosuna alınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 132 : Birliğimizin ihtiyacı için 2 adet masa takımı ve 1 adet sekreter koltuğu alımı konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 133 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 29 Eylül 2006 Cuma günü Saat 18:00‘da İstanbul‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ(Katılmadı) Tuncay ŞENYURT(129 no.lu karara karşı oy) Hakan GÜNAY(130 no.lu karara karşı oy) Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER B.Burak KAPTAN(katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim VARDAL Alaeddin ARAS İlker ERTEM Elif ÖZTÜRK Cemalettin KÜÇÜK(116,119 no. lu kararlarakarşı oy) Mustafa DİREN M.Sabri ORCAN(Katılmadı) Hakan ACAR Müfit HATAT Nevzat CAN A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
4 26.08.2006 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 26 Ağustos 2006
TOPLANTI NO : 04
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 95 : Lübnan‘a veya herhangi bir Ortadoğu ülkesine asker gönderilmesine karşı çıkılmasına ve Lübnan‘a asker gönderilmesi ile ilgili tezkere TBMM gündemine geldiğinde, ülke düzeyinde etkinlik ve eylemlilikler planlamaya ve gerçekleştirmeye, ayrıca, Emek Platformu ya da başka kuruluşlarla ortak etkinlikler yapmaya, bu tür etkinlikleri desteklemeye, TMMOB Bülteni‘nin özel sayılarını yayınlamaya ve tüm bu çalışmalarla ilgili, harcama yapmak da dahil olmak üzere Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 96 : TMMOB adına Sekreteryası Odalarca yürütülecek Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Kurularaına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin sorumlu olarak katılmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 97 : TMMOB Öğrenci Üye Kurultayı ve TMMOB Yanlış Yatırımlar Sempozyumu Düzenleme Kurullarının aşağıdaki isimlerden oluşmasına oybirliğiyle,

TMMOB ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI DÜZENLEME KURULU

Mehmet Soğancı - TMMOB
Selçuk Uluata - TMMOB
N.Özlem Ergenler - Çevre Mühendisleri Odası
Mahir Ulutaş - Elektrik Mühendisleri Odası
Gökhan Aydın - Fizik Mühendisleri Odası
Özge Çetinkaya Acar - Gıda Mühendisleri Odası
U.Serdar İnci - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Taner Yüzgeç - İnşaat Mühendisleri Odası
Salih Karakısa - Jeofizik Mühendisleri Odası
H.Can Doğan - Maden Mühendisleri Odası
Ahmet Eniş - Makina Mühendisleri Odası
Emre Özgür - Petrol Mühendisleri Odası
Ayşegül Oruçkaptan - Peyzaj Mimarları Odası
İbrahim Gündoğdu - Şehir Plancıları Odası
Mehtap Ercan - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YANLIŞ YATIRIMLAR SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

İsmail Küçük - TMMOB
Baki Remzi Suiçmez - TMMOB
Ertuğrul Ünlütürk - Çevre Mühendisleri Odası
M.Sıtkı Çiğdem - Elektrik Mühendisleri Odası
S.Çetin Tekin - Fizik Mühendisleri Odası
Yaşar Üzümcü - Gıda Mühendisleri Odası
Şevket Demirbaş - Jeofizik Mühendisleri Odası
Berna F.Vatan - Maden Mühendisleri Odası
Şuayip Yalman - Makina Mühendisleri Odası
Emre Özgür - Petrol Mühendisleri Odası
Selami Demiralp - Peyzaj Mimarları Odası
Ali Cenap Yoloğlu - Şehir Plancıları Odası
Mehtap Ercan - Ziraat Mühendisleri Odası

KARAR NO 98 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Belorusya uyruklu Mimar Ihar Rys, İspanya uyruklu İnşaat Mühendisi Andreas Weisse, İspanya uyruklu İnşaat Mühendisi Mariano Gaston Grisolia Peressini, Kanada uyruklu Maden Mühendisi Vern Walden Evans, ABD uyruklu Makina Mühendisi Michael Dean Hawks, Azerbaycan uyruklu Gıda Mühendisi Anar Musavi, Bosna Hersek uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Adnan Halilovic, Fransa uyruklu Bilişim Mühendisi Patrick Pierre Marie,

KARAR NO 99 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Hollanda uyruklu Ziraat Mühendisi William Jack Smits, İsrail uyruklu Ziraat Mühendisi Haim Rosenblum, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mahammadiya Abdurrahimov,

KARAR NO 100 : 1 Eylül Dünya Barış Günü ve 12 Eylül darbesinin 26. yıldönümünde yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklere destek vermeye, bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasına ve afiş, bildiri vb. yapılacak harcamalar için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 101 : TMMOB‘nin Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme Derneği kuruluşunda kurucu üye olarak yer almamasına oyçokluğuyla,

KARAR NO 102 : Ziraat Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu eski üyeleri Gülay Subaşı ve Emin Argun Baran‘ın yazıları ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası‘ndan bilgi istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 103 : Birliğimiz "Basın Danışmanı" kadrosuna Burcu Ceyhan‘ın 3 ay deneme süresiyle atanmasına, ücretinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 104 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat Mühendisliği Yönetmeliği‘nin kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 105 : TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Serbest Gemi Mühendisliği Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri, Gemi Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odalarının Yönetim Kurulu Başkanlarının görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 106 : TMMOB İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere İçmimarlar ve Mimarlar Odalarının temsilcileri ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 107 : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 108 : Bodrum‘da İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İlçe Koordinasyon Kurulu‘na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 109 : 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve örevleri Hakkında Kanun‘un iptali için dava açılmasına ve sözkonusu kanun ile ilgili rapor hazırlamak üzere Selçuk Uluata, Sabri Orcan, Alaeddin Aras, İlker Ertem, Baki Remzi Suiçmez ve Tuncay Şenyurt‘un katılımıyla komisyon kurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 110 : Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yaşar Balık‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 111 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 29 Temmuz 2006 tarih ve 67 No‘lu kararıyla TMMOB Demirbaş Defteri‘nde görülen ve atıl duruma düşmüş malzemelerin kayıttan çıkarılması ile ilgili kurulan komisyonun hazırladığı raporun uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 112 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Elektrik Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği‘ne mülk alımı ile ilgili 29 Temmuz 2006 tarih ve 91 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Gebze İlçe Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Hacı Halil Mah. Kutbiddin Sokağı, 176 Ada, 2 Pafta, 118 Parsel‘de kayıtlı, 35/235 arsa paylı 1.Kat 2 No‘lu bağımsız bölümün Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevil Bulutlar ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Çiğdem Gündoğan‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 113 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Tire Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda İzmir İli, Tire İlçesi, Kurtuluş Mah. Akyol Cad. adresindeki, 208 Ada, 4 Parsel‘de kayıtlı, bodrum + 2 kat şeklindeki 43.96 m² taban alanlı bina için açılan ihaleye Oda adına katılınması, sözkonusu ihalede en fazla 15.000 YTL (onbeşbin yenitürklirası)‘ye kadar fiyat artırımı yapılması, ihale Oda üzerinde kaldığı takdirde gerekli satınalma ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi D.Galip Kılınç ile Tire Temsilcisi Hüseyin Çapkınoğlu‘nun müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 114 : Denizli İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptaline yönelik dava açılması için Avukat Bekir Çapar ve Avukat Yıldız Hazar‘a yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 115 : VI.Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı‘na Enerji Raporu ile katılınmasına ve konu ile ilgili Enerji Çalışma Grubu‘na görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ. Mehmet SOĞANCI M.Sıtkı Çiğdem Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ (Katılmadı) Tuncay ŞENYURT Hakan GÜNAY Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER (Katılmadı) B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP Ö.Ersin GIRBALAR Alaeddin ARASİ lker ERTEM CemalettinK ÜÇÜK(Katılmadı)İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN A.Rıza TANRIVERDİ Müfit HATATNevzat CAN(Katılmadı)A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı)Baki Remzi Suiçmez

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
3 29.07.2006 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 29 Temmuz 2006

TOPLANTI NO : 03

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 60 : TMMOB 39.Dönem Çalışma Programı‘nın kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 61 : İnsanımıza, Üyemize, Yaşama, Mesleğimize ve Ülkemize sahip çıkmak amacıyla 14 Ekim 2006 tarihinde Ankara‘da "TMMOB Mitingi" yapılmasına, miting hazırlıkları ve örgütlenmesine yönelik olarak Odalarımızdan ve İl Koordinasyon Kurullarımızdan öneri ve görüş istenmesine, miting hazırlıklarına ve kampanya döneminde yapılacaklara yönelik olarak Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ile toplantı yapılmasına, miting ile ilgili harcamalar için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 62 : TMMOB 39.Dönem Çalışma Grupları‘na aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin sorumlu olarak katılmalarına oybirliğiyle,

Çalışma Grubu/Komisyonu -------------------- Sorumlu

Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu Baki Remzi Suiçmez-Selçuk Uluata

İnsan Hakları Komisyonu Alaeddin Aras-İlker Ertem- Cemalettin Küçük-Sabri Orcan

Enerji Çalışma Grubu İlker Ertem-Tuncay Şenyurt- Hakan Günay

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu Halil Gezer-Nevzat Can

Gıda Politikaları Çalışma Grubu Berrin Şenöz-Baki Remzi Suiçmez

TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu Ekrem Poyraz-Levent Tümer

BOREN Çalışma Grubu Alaeddin Aras-İbrahim Vardal

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Mehmet Soğancı-Alaeddin Aras

AB Müzakere Süreci Çalışma Grubu Baki Remzi Suiçmez-İsmail Küçük

Yabancılara Toprak Satışı Çalışma Grubu Baki Remzi Suiçmez-Nail Güler-İsmail Küçük

Mersin Karaduvar Komisyonu Selçuk Uluata-Baki Remzi Suiçmez-İsmail Küçük

Mühendislik Mimarlık Profili Araştırması Çalışma Grubu Hüseyin Yeşil-Nail Güler

Çevre Politikaları Çalışma grubu Hail Gezer-Müfit Hatat

Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu Cemalettin Küçük-Baki Remzi Suiçmez

Meslek Yasası Çalışma Grubu Mehmet Soğancı-Nevzat

Can Madencilik Çalışma Grubu İlker Ertem-İbrahim Vardal

TMMOB Radyosu Kurulması Çalışma Grubu Mehmet Soğancı-İsmail Küçük

LPG Çalışma Grubu Mehmet Soğancı-Alaeddin Aras

KARAR NO 63 : Kamulaştırma Bilirkişiliği Çalışma Grubu‘ndan Yönetim Kurulu üyeleri Nail Güler ve Baki Remzi Suiçmez‘in sorumlu olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 64 : 9.Kalkınma Planı Çalışma Grubu‘ndan Yönetim Kurulu üyeleri Baki Remzi Suiçmez, İsmail Küçük ve Nevzat Can‘ın sorumlu olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 65 : Yapı Denetimi Yasası Çalışma Grubu‘ndan Yönetim Kurulu üyeleri Selçuk Uluata ve Sabri Orcan‘ın sorumlu olmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 66 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hazırlık Çalışma Grubu‘nda Birliğimizi temsilen Nurten Çağlar Yakış‘ın, Risk Değerlendirmesi Çalışma Grubu‘nda Birliğimizi temsilen Orhan Örücü‘nün görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 67 : TMMOB Demirbaş Defteri‘nde görülen ve atıl duruma düşmüş malzemelerin kayıttan çıkarılması ile ilgili Hüseyin Yeşil, Selçuk Uluata ve Alaeddin Aras‘ın katılımıyla komisyon kurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 68 : Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Ali Ağır‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 69 : Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Batman İl Temsilcisi Ahmet Bülent Tekik‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 70 : Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Üyesi Ahmet Atalay‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 71 : Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Oktay‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 72 : Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gazioğlu‘nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 73 : Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilcisi Mehmet Sevmiş‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 74 : Hatay İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Adnan Orukoğlu‘nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 75 : Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Ergen‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 76 : Malatya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi A.Vahap Özvurmaz‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Malatya İl temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 77 : Manisa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Üyesi Abidin Yatkın‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 78 : Ş.Urfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Ş.Urfa Şubesi Üyesi Atilla Yazar‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Ş.Urfa Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 79 : Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Kimya Mühendisleri Odası Van İl Temsilcisi Cevat Boz‘un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Kimya Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 80 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Kırgızistan uyruklu Tekstil Mühendisi Cholponbai Jarmatov, Kırgızistan uyruklu Gıda Mühendisi Bakyt Akmatov, Senegal uyruklu Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisi Ndane Faye, İran uyruklu İnşaat Mühendisi Amir Mansour Bazzal, Kırgızistan uyruklu Tekstil Mühendisi Timur Sulaimanov, Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Maden Mühendisi Mohammad Naseem Mian, Finlandiya uyruklu Fizik Mühendisi Heikki Imelainen, Yugoslavya uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Sadık Makiç, Almanya uyruklu İnşaat Mühendisi Roswitha Zehentba,

KARAR NO 81 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

İran uyruklu Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisi Naser Shahin, Almanya uyruklu Ziraat Mühendisi Ina Lange, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abdullah Eshaq,

KARAR NO 82 : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği‘nin 100.Maddesinde yapılan değişikliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 83 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat Mühendisliği Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile İnşaat Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odalarının Yönetim Kurulu Başkanları ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 84 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın "İş Güvenliği İle İlgili Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği‘nin eğitimin üniversitelerce verilme tesbitinin düzeltilerek onanması isteminde bulunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 85 : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği‘nin iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 86 : LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 87 : Bakanlar Kurulu‘nun Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü‘ne bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulması ile ilgili kararının iptali için dava açılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 88 : Kastamonu Azdavay‘da meydana gelen maden kazasına ilişkin Birliğimizin yaptığı basın açıklamasına karşı Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı‘nın yaptığı açıklamaya karşı gerekli yasal işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 89 : Makina Mühendisi Ali Rıza Yazgan‘ın, Makina Mühendisleri Odası‘na gönderdiği e-posta‘nın hakaretlerle dolu ve gerçeklerle bağdaşmayan ifadeler içermesi nedeniyle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Onur Kurulu‘na verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 90 : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 9-10 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mektebi Kongresi"nin desteklenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 91 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Elektrik Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği‘ne mülk alımı ile ilgili 17 Mart 2006 tarih ve 503 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Gebze İlçe Temsilciliği‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Hacı Halil Mah. Kutbiddin Sokağı, 176 Ada, 2 Pafta, 118 Parsel‘de kayıtlı, 35/235 arsa paylı 2.Kat 1 No‘lu bağımsız bölümün Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevil Bulutlar ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Çiğdem Gündoğan‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 92 : TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi‘ne mülk alımı ile ilgili 18 Aralık 2005 tarih ve 444 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Antalya Muratpaşa Belediyesi‘ne ait Demircikara Mahallesi, 5637 Ada, 1 Parsel‘de kayıtlı, 2.375 m² arsanın Muratpaşa Belediyesi‘nden 350.000 (üçyüzelli bin yeni türk lirası) YTL bedelden, Antalya Muratpaşa Belediyesi Demircikara Mahallesi, 5637 Ada, 1 Parsel‘de kayıtlı olan Muratpaşa Belediyesi‘ne ait 2.375 m² Belediye hissesi dışında kalan hisselerin m²‘sini 147,30 (yüzkırkyedi yeni türk lirası otuz yeni kuruş) YTL‘ye kadar bedelden Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ümit Büyükeşmeli‘nin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 93 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, Denizli Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Denizli İli, Merkez İlçesi, Kuyupınar Mah., 18L-IV Pafta, 2352 Ada, 16 Parsel‘de kayıtlı, 1.Kat 1 No‘lu taşınmazın Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Tunçtürk, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Halil Karatay ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Şekerci‘nin çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 94 : TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın, Konya Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Konya İli, Meram İlçesi, 21 Mahalle, 17 L II Pafta, 16730 Ada, 22 Parsel‘de kayıtlı 159 m² büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde yer alan yapının Oda adına satınalınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dolular ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Halil Karabıçak‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI - Hüseyin YEŞİL - Selçuk ULUATA

Halil GEZER (Katılmadı) - Ekrem POYRAZ(Katılmadı) - Tuncay ŞENYURT

Hakan GÜNAY - Berrin ŞENÖZ(Katılmadı) - Nail GÜLER

B.Burak KAPTAN(Katılmadı) - Ferhat ÖZÇEP - İbrahim VARDAL

Alaeddin ARAS - İlker ERTEM - Cemalettin KÜÇÜK(80,91,92,93,94 no.lukararlara karşı oy)

İsmail KÜÇÜK - M.Sabri ORCAN - A.Rıza TANRIVERDİ(Katılmadı)

Müfit HATAT - Nevzat CAN - A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı)

Fatih TAŞDÖĞEN

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
2 01.07.2006 TMMOB

TMMOB 39. DÖNEM YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 01 Temmuz 2006

TOPLANTI NO : 02

TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 18 : 2 Temmuz 2006 tarihinde yapılacak TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısında ifade edilecek öneriler ve Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında "TMMOB 39. Dönem Çalışma Programı" Taslağına Yönetim Kurulu II.Başkanı Hüseyin Yeşil tarafından son şekli verilerek gelecek Yönetim Kurulu toplantısına sunulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 19 : TMMOB 38.Döneminde defalarca yapılan uyarılara rağmen Birlik borcunu ödemeyen Orman Mühendisleri Odası hakkında 38.Döneme ait borcunun tahsiline yönelik yasal takibatın başlatılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 20 : TMMOB‘nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk‘ün aramızdan ayrılışının 12.yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2006 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli organizasyonlar konusunda Ankara İl Koordinasyon Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 21 : 4708 Sayılı Yapı Denetimi Yasası‘nın uygulanmasının geldiği aşamada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın denetimleri sırasında ortaya çıkan sonuçlara ilişkin olarak uygulamada ortaklaşmanın sağlanması için ilgili Odalarımızdan Elektrik M.O., İnşaat M.O. Ve Makina M.O. temsilcilerinden oluşan bir Çalışma Grubu kurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 22 : Kamulaştırma Bilirkişiliği üzerine çalışma yapmak ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu‘na rapor sunmak üzere Çalışma Grubu oluşturulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 23 : Kök Çarşısı‘nda bulunan TMMOB mekanının satılması için gerekli çalışmaları yapmak ve sonucunu Yönetim Kurulu‘na getirmek üzere Selçuk Uluta, İsmail Küçük ve Baki Remzi Suiçmez‘in görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 24 : Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Atıcı‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 25 : Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Dolanay‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 26 : Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Zeki Dinçer‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 27 : Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Metin Albeyoğlu‘nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 28 : Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İ.Naci Bilgiç‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 29 : Bartın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliği Üyesi Ayşe Sevtap Uzun‘un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 30 : Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Doğancı‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 31 : Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Aydın Yücel‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası .Denizli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 32 : Edremit İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Edremit İlçe Temsilcisi Kemal Tura‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Edremit İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 33 : Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi M.Simavi Bakır‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 34 : Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Üyesi Karaca Bozgeyik‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 35 : İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tores Dinçöz‘ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 36 : İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Okyay Sındır‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 37 : Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Kimya Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Hüseyin Kahraman‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Kimya Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 38 : Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 39 : Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alifer Atasever‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 40 : Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nural Özcan‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 41 : Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi Üyesi Şevket Akdemir‘in atanmasının, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi olması nedeniyle uygun bulunmadığına oybirliğiyle,

KARAR NO 42 : Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaymakçı‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 43 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

Pakistan uyruklu Tekstil Mühendisi Ahmet Bilal Sıddıqı, İngiltere uyruklu Maden Mühendisi Michael William Oxley, İspanya uyruklu Harita ve Kadastro Mühendisi Francisco Javier Carcia Capella, Avusturya uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Neckam Matthias, İspanya uyruklu İnşaat Mühendisi Jose Maria Sedeno Guerrero, Yunanistan uyruklu Mimar Goulin Chodza, Romanya uyruklu Mekanik Mühendisi Liviu Calin Niciara, Lübnan uyruklu Makina Mühendisi Wissam Mohamad Riad Minkara, Tacikistan uyruklu Endüstri Mühendisi Abdurashid Jalilov, Romanya uyruklu Makina Mühendisi Amine Lahlou-Filali, Kore uyruklu Makina Mühendisi Sung Kie Min, Tunus uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Chihab İsmail, Azerbaycan uyruklu Gıda Mühendisi Dildora Aslanova, İran uyruklu Makina Mühendisi Ali Golresanzadeh, İspanya uyruklu Endüstri Mühendisi Fernando Rodriguez Garcia, Yunanistan uyruklu İşletme Mühendisi Binour Akif, İspanya uyruklu Endüstri Mühendisi Francisco Javier Tarin Martinez, Myanmar uyruklu Makina Mühendisi Mohammed Zaw Naing Anwar, Bosna-Hersek uyruklu Mimar Mugdim Caklovica,

KARAR NO 44 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine oybirliğiyle,

Afganistan uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Süleyman Tahir, Hindistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Syed Mohammad Khalid Tırmızı,

KARAR NO 45 : Orman Mühendisleri Odası‘nın TMMOB Genel Kurulu‘na katılamamaları ile ilgili yaptığı basın açıklamasına karşı Odaya yazı yazılmasına ve kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 46 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odalarının Yönetim Kurulu Başkanlarının çalışma yapmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 47 : TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile Gemi Mühendisleri, Gemi Makina İşletme Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 48 : Tunceli Hozat‘ta İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararına istinaden yapılacak keşif için bilirkişilik yapmak üzere İnşaat Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Orman Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalarından isim istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 49 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın, Sivas Şubesi‘nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Sivas İli, 33 Pafta, 336 Ada, 11 Parsel‘de kayıtlı, Örtülüpınar Mahallesi Şifaiye Sokak Koçkanat Apt. No: 8/2 adresindeki dairenin Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Akbulut, Şube Yönetim Kurulu 2.Başkanı Dursun Erik, Şube Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Fikri Cadoğlu ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Polat‘ın çift imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 50 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın, Mersin Şubesi‘nin hizmet binası yapımı amacıyla, Tapuda Mersin İli, Yenişehir Belediyesi sınırları içinde yer alan, Menteş Mahallesi, 19-K-II-20-K-III Pafta, 10297 Ada, 1 Parsel‘de kayıtlı, 862 m² arsanın Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hazar ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erdal Şenel‘in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Cemalettin Küçük‘ün karşı oyuyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 51 : 9.Kalkınma Planı hakkında TMMOB görüşü oluşturulmasına yönelik Odalardan görüş istenmesine, konu ile ilgili Oda temsilcilerinden Çalışma Grubu kurulması için isim istenmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 52 : Eşme‘deki zehirlenme olayının araştırılması için Halil Gezer, İbrahim Vardal, Alaeddin Aras, İlker Ertem, Cemalettin Küçük, İsmail Küçük ve Baki Remzi Suiçmez‘in katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanacak raporun kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 53 : Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesinin durdurulması ile ilgili yargı kararının uygulanması konusunda yapılacak etkinliklere katılınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 54 : Aşağıda adları ve baskı adetleri belirtilen kitapların bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,

TMMOB ve Oda Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri ve Çalışma Programları Kitabı: 1500 adet, TMMOB Kanunu ve Yönetmelikleri Kitabı: 1500 adet, 38.Dönem TMMOB Birlik Haberleri Cildi: 50 adet, Birlik Haberleri 109.sayı: 5000 adet

KARAR NO 55 : TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Teknik Görevli, Danışman ve Hukuk Müşaviri kadrolarında görev yapan personel için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 56 : Birliğimizin ihtiyacı için 2 adet sekreter koltuğu alınması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 57 : TMMOB Personeli Sakine Harmancı‘nın 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle istifasının kabulüne oybirliğiyle,

KARAR NO 58 : Birliğimizin TİS kapsamı dışındaki tüm kadrolu personelinin ücretlerine 01 Temmuz 2006 tarihinden geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmeli personele yapılan ücret artışının aynı dönemi içerecek şekilde aynen uygulanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 59 : TMMOB 39. Dönem birinci Danışma Kurulu toplantısının TMMOB Çalışma Programı gündemiyle 16 Eylül 2006 Cumartesi günü Saat: 10.00‘da, bundan sonraki Yönetim Kurulu toplantılarının 29 Temmuz 2006 Cumartesi günü, 26 Ağustos 2006 Cumartesi günü ve 17 Eylül 2006 Pazar günü Saat 10:00‘da yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ(Katılmadı) Tuncay ŞENYURT Bora Özmen Berrin ŞENÖZ(Katılmadı) Nail GÜLER B.Burak KAPTAN (Katılmadı) Ferhat ÖZÇEP İbrahim Vardal Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN A.Rıza TANRIVERDİ Müfit HATAT Nevzat Can A.Hulusi DİNÇER(Katılmadı) Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri:
1 10.06.2006 TMMOB

TOPLANTI TARİHİ : 10 Haziran 2006
TOPLANTI NO : 01
TOPLANTI YERİ : TMMOB

KARAR NO 1 : Görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda Mehmet Soğancı Başkanlığa (1. oylamada Mehmet Soğancı 15 oy, boş 5 oy), Hüseyin Yeşil 2. Başkanlığa (1. oylamada Hüseyin Yeşil 12 oy, Baki Remzi Suiçmez 3 oy, boş 5 oy), Selçuk Uluata Saymanlığa (1. oylamada 18 oy, boş 2 oy), Nail Güler, Alaeddin Aras, İlker Ertem, M.Sabri Orcan Yürütme Kurulu üyeliklerine (1. oylamada Nail Güler 16 oy, Alaeddin Aras 13 oy, İlker Ertem 13 oy, M.Sabri Orcan 13 oy, boş 4 oy) seçildiler.

KARAR NO 2 : TMMOB Genel Sekreteri kadrosu için Odalara 23 Haziran 2006 tarihine kadar aday bildirmeleri için yazı yazılmasına, adaylarla ön görüşmelerin Yürütme Kurulu tarafından yapılmasına ve bu göreve atamanın gelecek toplantının gündemine alınmasına, Genel Sekreter atamasının yapılmasına kadar, Genel Sekreterlik görevinin Genel Sekreter Yardımcısı N.Hakan Genç tarafından vekaleten yürütülmesinin devamının uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 3 : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Hüseyin Yeşil, Sayman Üye Selçuk Uluata ve Genel Sekreter Vekili Nebil Hakan Genç‘ten herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına oybirliğiyle,

KARAR NO 4 : TMMOB Bülteni‘nin ve Birlik Haberleri‘nin Sahibinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı‘nın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘nün TMMOB Genel Sekreter Vekili N.Hakan Genç‘in olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri‘nin, Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınarak, Yürütme Kurulunca hazırlanmasına ve yayınlanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 5 : TMMOB 39.Dönem Çalışma Programı Taslağı‘nın Yürütme Kurulu tarafından 15 gün içerisinde hazırlanmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine ve bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının gündemine alınmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 6 : TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu‘na Mehmet Soğancı, Selçuk Uluata, Alaeddin Aras, Hukuk Müşaviri Nurtan Çağlar Yakış ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş‘ın atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 7 : Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısına karşı yapılacak eylem programını belirlemek üzere Oda Sekreterlerinin toplantıya çağrılmasına, eylem programının yaşama geçirilmesi ve etkinliklere yönelik olası harcamaların yapılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 8 : Atatürk Orman Çiftliği‘nde imar yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne devredilmesi ile ilgili yasa tasarısı üzerine çalışma yapmak, etkinlikler düzenlemek ve AOÇ ile ilgili rapor oluşturmak üzere Ankara İl Koordinasyon Kurulu‘nun görevlendirilmesine, Ankara İl Koordinasyon Kurulu ile Ankara‘nın Sorunları başlıklı toplantı yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 9 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapmak ve sonucunu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına getirmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odalarınca belirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 10 : TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayınlanması için Yürütme Kurulu‘na yetki ve görev verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 11 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Mersin İKK‘nın ortak hizmet binası yapımı ve arsa alımı ile ilgili sözleşme taslağının birinci maddesi gereği, Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bahçe Mahallesi, 20 KIII-20 LIV Pafta, 9624 Ada, 2 Parsel‘de kayıtlı, 717 m² arsanın Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erdal Çapar‘ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 12 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Tapuda Konya İli, Selçuklu İlçesi, 20.1.III Pafta, 15114 Ada, 8 Parsel‘de kayıtlı, 1.058 m² arsanın toplam 400.000 (dörtyüzbin yeni türk lirası) YTL bedelden Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Kalyoncu ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Adnan Kuntoğlu‘nun müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna (Aytekin Zihni ve Cemalettin Küçük‘ün karşı oylarıyla) oyçokluğuyla,

KARAR NO 13 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın 24 Haziran 2006 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu‘na Birlik Gözlemcisi olarak Alaeddin Aras‘ın atanmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 14 : TMMOB Server‘ının kapasite artırımı için hard disk ve Dizüstü bilgisayarın internete erişimi özelliği olan bir adet cep telefonu alımının uygunluğuna oybirliğiyle,

KARAR NO 15 : Bağımsız Sosyal Bilimcilerin "IMF Gözetiminde On Uzun Yıl, Farklı Hükümetler, Tek Siyaset" konulu araştırmasının yayına dönüştürülmesi ve 2000 adet basılması için Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine oybirliğiyle,

KARAR NO 16 : 39. Olağan Genel Kurul hazırlıkları sırasında yoğun ve özverili çalışmaları ve katkıları nedeniyle tüm TMMOB çalışanlarına Mayıs ayı net ücretlerinin %50‘si kadar ek ödeme yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR NO 17 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 1 Temmuz 2006 Cumartesi günü saat 10:00‘da, TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 2 Temmuz 2006 Pazar günü Saat 10:00 yapılmasına oybirliğiyle,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI Hüseyin YEŞİL Selçuk ULUATA Halil GEZER Ekrem POYRAZ Tuncay ŞENYURT Hakan GÜNAY Berrin ŞENÖZ Nail GÜLER B.Burak KAPTAN Ferhat ÖZÇEP Aytekin ZİHNİ Alaeddin ARAS İlker ERTEM Cemalettin KÜÇÜK İsmail KÜÇÜK M.Sabri ORCAN(katılmadı) A.Rıza TANRIVERDİ(katılmadı) Müfit HATAT Fikret ZORLU A.Hulusi DİNÇER Baki Remzi SUİÇMEZ

 
 

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

15

14

15

16

17

18

19

20

16>

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

22

02

03

04

05

06

07

08

20.04.2014

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

26.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.