ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

21 NİSAN 2014 PAZARTESİ   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

TÜRKİYE SOSYAL FORUMU TOPLANIYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 27.09.2006  
Güncellenme Zamanı: 10.04.2009 11:24:59  

 

Türkiye Sosyal Forumu 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde, İstanbul'da Darphane-i Amire, İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplanıyor. Forumda yapılacak 40 toplantıda 100'ün üzerinde konuşmacı yer alıyor.

Başka Bir Dünya, Başka Bir Avrupa, Başka Bir Türkiye Mümkün!

30 Eylül Cumartesi, 09:00
Açılış

Yabancı konuklar ve TSF Kurucusu olan emek ve meslek örgütleri başkanları Türkiye Sosyal Forumu hakkında basını ve katılımcıları kısaca bilgilendirecekler.

30 Eylül Cumartesi, 10:15 - 12:15
SEMİNERLER


S1-
Seminer başlığı: Türkiye‘nin Enerji Sorunları-Nükleer enerji santralleri, küresel ısınmanın yarattığı sorunlar ve nedenleri

Toplantının içeriği: Nükleer lobi Türkiye‘de faaliyette. Sinop‘ta kurulmak istenen nükleer santral bizlere "çevreci" bir alternatif olarak sunuluyor. Bu toplantıda küresel ısınma olgusunu, Türkiye‘de yapılmak istenen nükleer santralleri ve nükleer enerjinin yol açabileceği felaketleri tartışacağız.

Organize eden kurumlar: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Müh. Odası, Küresel Eylem Grubu (KEG), BEKSAV

Moderatör:
Hüseyin Yeşil - TMMOB Yön. Kurulu İkinci Başkanı

Konuşmacılar:
Kemal Ulusaler - EMO Yön. Kurulu Başkanı,
Nejat Tamzok - Maden Müh. Odası,
Özgür Gürbüz - Küresel Eylem Grubu,
Hacı Orman - BEKSAV

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S2-
Seminer başlığı: Tekellerin Birliği AB, devrimci alternatif

Toplantının içeriği:
- AB‘nin niteliği
- AB‘den demokrasi mi bekliyoruz?
- Türkiye AB‘ye girmeli midir?

Organize eden kurumlar: Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC), Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP)

Konuşmacılar:
Veysel Şahin (HÖC),
Tufan Ata Türkyılmaz (EHP),
Alp Altınörs (ESP),
Mert Büyükkarabacak (SODAP),
Pavlos Aytonopoulos (Yunan sendikacı),
Rudi Rinaldi (Yunanistan Sosyal Forumu)

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

ATÖLYELER

A1-
Atölye başlığı: Karşılıklı Silahsızlanma Mümkün mü? Ege’nin İki Yakasında Barış Hareketlerinin İşbirliği

Toplantının içeriği: Türk-Yunan ilişkilerinde aşağıdan barış hareketlerinin rollerini arttırmak ve bu hareketlerin barış önerilerini tartışmak.

Organize eden kurumlar: Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)

Konuşmacılar:
Yunanistan‘dan ve Türkiye‘den barış aktivistleri

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

A2-
Atölyenin başlığı: Özgür Yazılım‘da Başka olan Ne?

Toplantının içeriği: Özgür Yazılım hareketi birlikte üretim ve herkesle paylaşım olarak kamusal üretim ve kamusal mülkiyeti, hem de mülkiyete hiçbir sınırlama getirmeden gerçekleştirdi. Bu gerçekleşme bir hiyerarşi ya da yeni bir tanrısallık olgusu geliştirilmeden oldu. Bu nedenle özgür yazılımın, otoritenin olmadığı bir alanda birlikte öğrenen, üreten, tüketen ve bu evrelere ticareti ve ekonomik önermeleri büyük ölçüde dahil etmeyen bir olgu olarak izlenmesi gerekir. Çıkardığı ürünlerden çok öğrenme, üretme ve paylaşma mantığı ile ortak aklın önemini bilenlerin incelemesi gereken bir konu.

Konuşmacı: Abdullah Anar

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

A3-
Atölyenin başlığı: CEDAW‘ la Güçlenmek

Toplantının içeriği:
a. CEDAW ve İhtiyari Protokol hakkında kısa bilgi,
b. GÖLGE RAPOR:
b.1. Gölge raporun hazırlanma süreci
b.2. Belirtilen alanda Türkiye’de kadına dair yapılan ayrımcılıklar: eğitim, medya, şiddet, ekonomi, çalışma yaşamı yoksulluk, sağlık, kanun önünde eşitlik, geleneksel roller
b.3. Bölge Toplantıları: 2007 Gölge raporunun hazırlanması sürecinde yerel ayrımcılıkları izlemek için yapılan gölge toplantıları hakkında bilgi paylaşımı
c. CEDAW‘la kadınlar için güç kazanmak, uluslararası, ulusal ve yerel boyutta kadınlar için güç kazanma stratejileri

Organize eden kurumlar: CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu

Konuşmacılar: Av. Sema Kendirci, Nazik Işık, Dr. Av. Demet Işık, Av. Meral Özaygen, Saadet Günay, Nevşin Karabulut, Dr. Yasemin Alptekin, Zeynep Piyade, Reyhan Atasü Topçuoğlu, Ayça Akpek, Yıldız Tokman

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon
30 Eylül Cumartesi, 13:00 - 15:00
SEMİNERLER

S3
Seminer başlığı: Kürt Sorunu - Hak ve Özgürlükler Mücadelesi

Toplantının içeriği: Kürt sorunu bağlamında haklar ve özgürlükler mücadelesinin tartışılması, Kürt sorununun adil, demokratik, onurlu barışla çözümü, sorunun tarihçesi, bugün geldiği nokta,

Organize eden kurumlar: Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC), Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Mihri Belli 90 (MB90), Demokratik Toplum Partisi (DTP), Emekçi Hareket Partisi (EHP)

Moderatör:
Şadi Özpolat - HÖC

Konuşmacılar:
Şadi Özpolat - HÖC,
Hacı Orman - ESP,
Mehmet Çevik - MB 90,
Hakan Öztürk - EHP,
Şamil Altan - DTP,
Ragıp Zarakolu,
Hasan Basri Karabey

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S4
Seminer başlığı: Kadın kurtuluş mücadelesi, sorunları ve örgütlenme deneyimleri

Toplantının içeriği: Toplumsal cinsiyet kadın ve erkek rollerini nasıl belirliyor? -kadın hareketinin durumu (etkinlikler, kampanyalar, örgütlülük düzeyi) -Kadın hareketi neyin mücadelesini veriyor? (kadın katliamları, eşitsizlik, ekonomi, barış, ötekiler vb.), -Ortak bir kadın hareketinden bahsetmek mümkün mü? Siyasi hayata katılım kadınlar için neden önemlidir? Kadınların önünü açacak çözüm önerileri.

Organize eden kurumlar: Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH), Emekçi Kadınlar Derneği (EKD), ÖDP‘li Kadınlar, EHP‘li Kadınlar, İMECE Kadın Kooperatifi

Konuşmacılar:
Fatma Kurtalan - Demokratik Özgür Kadın Hareketi
Nahide Kılıç - Emekçi Kadınlar Derneği
Funda Ekin - ÖDP’li Kadınlar
Neslihan Türkan - EHP’li Kadınlar
Züleyha Gülüm – İMECE kadın Kooperatifi

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

S5
Seminer başlığı: 21. yüzyılda sosyalizm

Toplantının içeriği: Alternatif bir toplum projesi olarak sosyalizmin 150 yıllık evrimi, 21. yüzyıl programatiği üzerine pratik-kuramsal bir tartışma. Başka bir dünya sosyalizm ile mümkün. Sosyalizmin deneyimleri.

Organize eden kurumlar: Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Odak Dergisi

Konuşmacılar:
Seyfi Öngider - Sosyalist Demokrasi Partisi
Alp Altınörs - Ezilenlerin Sosyalist Platformu
Çetin Ali Nergis - Odak Dergisi
Ayhan Işık - Demokratik Toplum Partisi

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

S6
Seminer başlığı: Toprak İnsan İlişkileri ve Yabancılara Toprak Satışı

Toplantının içeriği: Yabancılara toprak satışı, 2B ve kadastro konuları

Organize eden kurumlar: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)

Moderatör: A.Fahri ÖZTEN – HKMO Yön. Kur. Bşk.

Konuşmacılar:
Orhan SÜR -CHP Balıkesir Milletvekili
Hüseyin ÜLKÜ - HKMO Eski Yön. Kur. Bşk.
Doç.Dr. Hülya DEMİR - Yıldız Teknik Üniversitesi
Mehmet Ali CANDAŞ - HKMO İstanbul Şb. Yön. Kur. Bşk.

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

ATÖLYELER
A4
Atölyenin başlığı: F tipi cezaevleri: Nereden nereye?

Toplantının içeriği: Toplumsal mücadelenin her bastırılmak istendiği dönemde, saldırganlık ilk cezaevlerinden başlamıştır. Devrimci tutsakların kitlesel ölüm orucu ve fiili direnişle karşı koyduğu F tipi cezaevi ve tecrit planı da bunun bir parçasıdır. IMF programını geçirmek için F tiplerinin gerektiği söylenmiştir yetkili ağızlardan. Bugün hücre tipi cezaevleri ve tecrit, sadece devrimci tutsaklara dayatılan bir saldırı değil, örgütlenme olanakları, örgütlülükleri elinden alınmaya çalışılan işçi ve emekçilerin de yaşamındaki sorundur. Bu nedenle halen köklü bir sorun olarak yaşanan F tipi cezaevleri ve tecritin kaldırılması, siyasal mücadelenin de bir talebi olmalıdır ve çözümü de zaten buradan geçmektedir.

Organize eden kurum: Özgürlükler İçin Mücadele Platformu, ÖMP,

Konuşmacı:
İsmail Sadic - Özgürlükler İçin Mücadele Platformu, ÖMP

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon

30 Eylül Cumartesi, 15:15 - 17:15

SEMİNERLER

S7
Seminer başlığı: Alternatif Küreselleşme ve Yeni Sol

Toplantının içeriği: Küresel adalet hareketinin son on yıl içerisinde katettiği mesafe ve deneyimlerinden çıkarılabilecek dersler

Organize eden kurumlar: Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP)

Konuşmacılar:
Hayri Kozanoğlu - ÖDP Genel Başkanı
Doğan Tarkan - DSİP Genel Başkanı
Alex Callinicos - Socialist Workers Party (SWP), İngiltere
Zeynep Gambetti - Boğaziçi Üniversitesi, öğretim üyesi

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S8
Seminer başlığı: Yerel Yönetimler ve Demokrasi

Toplantının içeriği: Demokrasinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü, katılımcılık, kentsel ve kırsal yerellerde halkın ve özellikle yoksullar, özürlüler, kadınlar, çocuklar vb. dezavantajlı grupların katılımının artırılması için modeller, projeler. Ütopik/ekotopik doğrudan demokrasi projeleri

Organize eden kurumlar: Diyarbakır Sur Belediyesi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Yeşiller

Moderatör: Hasan Hayır, KESK MYK Üyesi

Konuşmacılar:
Abdullah Demirbaş - Sur Belediye Başkanı
Yılmaz Topaloğlu - Hopa Belediye Başkanı
Hasan Hayır - KESK MYK Üyesi
Gökçen Özdemir - Yeşiller

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

S9
Seminer başlığı: Gecekondular, barınma hakkı ve kentsel dönüşüm

Toplantının içeriği: Başta İstanbul‘da olmak üzere Türkiye‘nin büyük illerinde milyonlarca emekçiyi ilgilendiren gecekondu yıkımları yaşanmaya başlandı. İstanbul‘da onlarca ilçeyi kapsayan proje, yalnızca gecekondu yıkımlarını değil, tarihi binaları, semtleri, turistik değeri olabilecek her yeri kapsamaktadır. Haydarpaşa Garı, Karaköy Limanı bu proje kapsamındadır. Çeşitli demokratik kitle örgütleri tarafından "rantsal dönüşüm projesi" olarak da adlandırılan proje aslında, emekçileri semtlerinden kovarak yeni rant alanları yaratma, gökdelenleriyle bir çeşit Manhattan yaratma peşindedir.
Barınma hakki için mücadele, tarihçe, tanıklar, çalışmalar. Gecekondu... Varoş" Zorunlu göç... Kent yoksulları ve sol"

Organize eden kurumlar: Emekçi Hareket Partisi (EHP), Yıkımlara Karşı Emekçi Halk Koordinasyonu, Özgürlükler İçin Mücadele Platformu (ÖMP), Göç-Der, Temel Haklar Federasyonu

Moderatör:
Zühre Kordon - EHP

Konuşmacılar:
Zühre Kordon - EHP
Köksal Doğan - Yıkımlara Karşı Emekçi Halk Koordinasyonu
Ali Şaner Filizler - Özgürlükler İçin Mücadele Platformu, ÖMP
Şefika Gürbüz - GÖÇ-DER
Cengiz Karakaş - Temel Haklar Federasyonu

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

ATÖLYELER

A5
Atölyenin başlığı: BOP!a karşı HOP

Toplantının içeriği: Seminerde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından uygulanmaya çalışılan büyük Ortadoğu projesinin deşifresi ve buna karşı geliştirilmesi gereken halkların Ortadoğu projesinin dinamiklerinin tartışılması hedefleniyor.

Organize eden kurum: Mihri Belli 90 (MB90)

Konuşmacılar:
Mihri Belli

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

A6
Atölyenin başlığı: Kadın Hareketi ve Sosyal Forum Süreçleri

Toplantının içeriği: Kadınlar sosyal forum süreçlerini, bu süreçlerden beklentilerini ve sürecin feminizasyonunu tartışıyor. (Yalnız kadın katılımına açıktır)

Organize eden kurumlar: ÖDP‘li Kadınlar

Konuşmacılar: Konuşmacı yok, kısa bir açılışın ardından serbest tartışma.

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon

30 Eylül Cumartesi, 17:30 - 19:30

ATÖLYE

A7
Atölyenin başlığı: Savaş karşıtı hareketin geleceği

Toplantının içeriği: 15 Şubat 2003‘te Dünya‘nın iki süper gücünden biri olduğunu kanıtlayan savaş karşıtı hareketin deneyimlerinin paylaşılması ve geleceğe dönük kampanyaların tartışılması hedefleniyor.
ABD‘nin hegemonya mücadelesi,
Ortadoğu‘daki işgale karşı mücadele
İran‘a dönük savaş tehditleri

Organize eden kurumlar: Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK)

Moderatör:Yıldız Önen

Konuşmacılar:
Tayfun Mater (açılış)
Tarık Ali - yazar, İngiltere

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

SEMİNERLER

S10
Seminer başlığı: Hukuk ve Adalet

Toplantının içeriği:
Anti terör yasaları,
Kara listeler,
TMY,
"Terörist" kim, Terör ne?

Organize eden kurumlar: Mihri Belli 90 (MB90), Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC), Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), TEKSTİL-SEN, Halk Kültür Merkezleri

Moderatör: Av. Barkın Timtik - Halkın Hukuk Bürosu

Konuşmacılar:
Sevim Belli - MB90
Halil İbrahim Şahin - HÖC
Ersin Sedefoğlu - ESP
Kamber Saygılı - TEKSTİL-SEN
Ümit Efe - HKM
Av. Barkın Timtik - Halkın Hukuk Bürosu

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

S11
Seminer başlığı: AB Uyum Sürecinde Gıda ve Tarım Politikaları

Toplantının içeriği: Tarımsal üretici ve tüketicilerin tarımın neoliberal tahribatı karşısındaki mücadelesi

Organize eden kurumlar: TMMOB-Ziraat Müh. Odası, TMMOB-Gıda Müh. Odası, Çiftçi Sendikaları, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)

Moderatör: Alper Taş - ÖDP Genel Başkan Yardımcısı

Konuşmacılar:
Gökhan Günaydın - ZMO Yön. Kurulu Bşk.
Doç. Dr. Ümran Uygun - Gıda Müh. Odası Yön. Kurulu Üyesi
Abdullah Aysu - Çiftçi Sendikaları

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

ATÖLYELER

A8
Atölyenin başlığı: Ev-Eksenli Çalışma, Küreselleşme ve Örgütlenme

Toplantının içeriği: Ev-eksenli çalışma küreselleşme ile dünyanın her yanında en çok yaygınlaşan çalışma türlerinden biri. Ev-eksenli çalışanların örgütlenmesi, doğrudan doğruya küreselleşmeye bir cevap, ya da olumlu küreselleşmenin bir örneği. Örgütlenmesi en zor görülen kesimlerden biri olan bu çalışanların örgütlenme örneklerinin varlığı özellikle önemli.

Organize eden kurumlar: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Avcılar Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Küçük Sanat Kooperatifi, Muğla Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Grubu

Konuşmacılar: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Avcılar Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Küçük Sanat Kooperatifi, Muğla Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Grubu

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

A9
Atölyenin başlığı: Sosyal davayı yeniden kazanmak

Toplantının içeriği: Üç alt başlık ile yapılması planlanıyor;
1. Sosyal Haklar Derneğine neden ihtiyaç var
2. Sosyal Bütçe
3. Temel Yurttaşlık Geliri Projesi

Organize eden kurum: Sosyal Haklar Derneği

Konuşmacılar:
Hakan Güneş,
Ulaş Karan,
Eylem Tuna Turunç

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon
1 Ekim Pazar, 10:15 - 12:15

SEMİNERLER

S12
Seminer başlığı: Neoliberal politikaların sendikal harekete etkileri ve alternatif çözüm önerileri

Toplantının içeriği: Toplantıda neoliberal politikaların sendikal hareket üzerinde yarattığı etkiler tartışılacak ve neoliberal saldırılara karşı geliştirilebilecek alternatifler ele alınacak

Organize eden kurumlar: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Moderatör: Adnan Serdaroğlu - Disk Genel Bşk. Yardımcısı

Konuşmacılar:
Abdurrahman Daşdemir - KESK Genel Sekreteri
Enzo Bernardo - İtalya Kamu Sendikaları Federasyonu (CGIL) Uluslar arası Büro Başkanı
Tarık Ali - Yazar, İngiltere
Yrd. Doç. Dr. Metin Özuğurlu - AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S13
Seminer başlığı: Savaşa ve militarizme karşı kadın mücadelesi

Toplantının içeriği: Bölgesel konumundan dolayı Türkiyeli ve diğer kadınların Savaştan ve militarizmden yoğun olarak etkilenmesi ve karşı mücadeler bağlamında dayanışmanın gerekliliği

Organize eden kurumlar: Barış Anneleri İnisiyatifi, Sosyalist Demokrasi Partili Kadınlar, Emekçi Kadınlar Derneği (EKD), EHP‘li Kadınlar

Konuşmacılar:
Cemile Akgün - Barış Anneleri İnisiyatifi
Sema Kılıç - Sosyalist Demokrasi Partili Kadınlar
Medine Adıgüzel - Emekçi Kadınlar Derneği
Pınar Özdal - EHP‘li Kadınlar

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

S14
Seminer başlığı: Elli yıl yeter!!! Emperyalizm ve Bağımlılık veya Bağımsızlık

Toplantının içeriği: Seminerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin elli yıllık ilişkisi ve bunun Türkiye siyaseti üzerine etkilerinin tartışılması hedefleniyor. Emperyalizmle Bağımlılık İlişkileri nasıl gelişti?
Askeri, siyasi ve ekonomik alanda bağımlılık ilişkileri,
Türkiye bağımsız mıdır?
Tam bağımsız Türkiye nasıl kurulur?

Organize eden kurumlar: Mihri Belli 90 (MB90), Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC)

Moderatör:
Halil İbrahim Şahin - Haklar ve Özgürlükler Cephesi

Konuşmacılar:
Sevim Belli - MB90
Şadi Özpolat - Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Halil İbrahim Şahin - Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Vedat Türkali - yazar

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

ATÖLYELER

A10
Atölyenin başlığı: Sanayileşme Politikaları

Organize eden kurum: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Konuşmacılar:
Emin Koramaz - TMMOB MMO Yön. Kurulu Başkanı
Yavuz Bayülgen - Makine Mühendisi, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

A11
Atölyenin başlığı: Gençliğin çok yönlü ifade kanalları ve Üreti-Yorum Gençlik Günleri deneyimi

Toplantının içeriği: 1-4 Haziran 2006 tarihlerinde birçok üniversite ve liseden gençler, bilim-sanat- felsefe ve bilişim alanlarındaki üretimlerini Üreti-Yorum Gençlik Günleri‘nde paylaştılar.

Organize eden kurumlar: Üreti-Yorum Kolektifi

Konuşmacılar: Öncü AKGÜL

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon
1 Ekim Pazar, 13:00 - 15:00

SEMİNERLER

S15
Seminer başlığı: Tecrit

Toplantının içeriği: Emperyalizmin halkları teslim almak için kullandığı bir silah olarak tecrit.
F tipi hapishaneler,
Ölüm oruçları,
Tecrite karşı mücadele,
Tecrit ve inkar politikaları

Organize eden kurumlar: TAYAD, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), TUAD, Erol Zavar‘a Yaşama Hakkı Koordinasyonu - Mihri Belli 90 (MB90)

Moderatör: Ahmet Kulaksız

Konuşmacılar:
Ahmet Kulaksız - TAYAD
Yusuf Demir - ESP
Av. Şinasi Tur - TUAD
Alp Ayan - MB90
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - İstanbul Tabip Odası
Eşber Yağmurdereli - yazar

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S16
Seminer başlığı: Piyasa ve Devlet Kıskacında Eğitim

Toplantının içeriği: Eğitimin piyasalaştırılması karşısında toplumsal hareketlerin yanıtı ne olmalı?

Organize eden kurumlar: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Gelecek Dergisi, Karakedi Kültür Merkezi

Konuşmacılar:
Sevgi Göyçe - KESK MYK Üyesi
Sezai Temelli - Gelecek Dergisi
Ersin Tek - Karakedi Kültür Merkezi
İrfan Alayvar - Sosyalist Gençlik Derneği

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

S17
Seminer başlığı: Yozlaştırmaya Karşı Alternatif Kültür Politikaları ve Tehdit Altındaki Kültürler

Toplantının içeriği: Halkların kültürleri nasıl yok ediliyor? Mezopotamya‘ da kaybolmaya yüz tutmuş kültürler (Asuriler, Keldaniler, Yezidiler, Kürtler), "Tek ulus, tek kültür" yaratma amacıyla diğer kültürler üzerindeki politikaların oluşumu

Organize eden kurumlar: İdil Kültür Merkezi (İDİL), BEKSAV, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)

Konuşmacılar:
Veysel Şahin - İdil Kültür Merkezi
Muharrem Demircioğlu - BEKSAV
Elif Kaya - Mezopotamya Kültür Merkezi

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

S18
Seminer başlığı: Kadın Emeği, İstihdam politikaları, ayrımcılık ve mücadele yöntemleri

Toplantının içeriği: Toplumsal cinsiyet iş yaşamına nasıl yansıyor? (Kadın istihdamının geçmişi ve bugünü)
- İş yaşamındaki Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla nasıl mücadele edebiliriz? (Talepler ve örgütlenme)

Organize eden kurumlar: Emekçi Kadınlar Derneği (EKD), Kadın mühendisler mimarlar şehir plancılar ve fen bilimciler e-grubundan kadınlar, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Konuşmacılar:
Çiçek Otlu - Emekçi Kadınlar Derneği
Özdeş Bodur
Dilek Adsan - KESK MYK Üyesi

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

ATÖLYELER

A12
Atölyenin başlığı: Kürt sorununun ekonomi politiği: Türkiye‘nin Çin‘ini yaratmak

Toplantının içeriği: Kürt sorunu, zaten kirli savaşla iyice yoksullaşan Kürt köylülerinin zorla göç ettirilmesiyle kentlerde, GAP projesi, büyük tarımsal çiftliklerin ve fabrikaların açılmasıyla Kürt topraklarında da ucuz işgücü olarak sömürülmesiyle sınıfsal boyutlar kazanarak devam etmektedir. Artık sorunun çözümü yalnızca ulusal, değil sınıfsal boyutlarıyla düşünülmeli ve bu çerçevede tartışılmalıdır.

Organize eden kurum: Özgürlükler İçin Mücadele Platformu (ÖMP)

Konuşmacılar: Emir Şimşek - Özgürlükler İçin Mücadele Platformu, ÖMP

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon
1 Ekim Pazar, 15:15 - 17:15

SEMİNERLER

S19
Seminer başlığı: Kürt Sorunu ve Barış Mücadelesi

Toplantının içeriği: Kürt sorununun adil, demokratik ve barışçı çözümüne nasıl ulaşılabilir?

Organize eden kurumlar: Demokratik Toplum Partisi (DTP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)

Konuşmacılar:
Hatip Dicle -eski DEP milletvekili
Şenol Karakaş -DSİP Genel Bşk Yardımcısı
Mustafa Kahya - SDP Genel Bşk Yardımcısı
Hakan Tahmaz - ÖDP Genel Bşk Yardımcısı

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S20
Seminer başlığı: Gençliğin sorunları ve gençlik hareketinin geleceği

Toplantının içeriği: Öğrenci, işçi, işsiz gençliğin sorunları,
Yozlaşmanın boyutları,
Gençliğin mücadelesinde bugünkü durum,
Neoliberal eğitim,
Gençlik hareketinin durumu

Organize eden kurumlar: Gençlik Dernekleri Federasyonu, Devrimci Proleter Gençlik Dergisi, Devrimci Öğrenci Sendikası Girişimi, Avukatlık Sınavına Karşı İnisiyatif, Sosyalist Gençlik Derneği, Boğaziçi Öğrencileri, Kaldıraç Dergisi, EHP Gençliği

Moderatör: Hasan Selim Gönen - Gençlik Federasyonu

Konuşmacılar:
Hasan Selim Gönen - Gençlik Federasyonu,
Şükran Tuncer - DPG
Deniz Yapıca - DÖS Girişimi
Saliha Şahin - Avukatlık Sınavına Karşı İnisiyatif
Göksen Çal - SGD
İlker Görüt - Boğaziçi Öğrencileri
Meryem Ekin Çiftçi - Kaldıraç Dergisi
Gözde Mutlucan - EHP Gençliği
Pavlos Aytonopoulos - Yunan sendikacı

Yer: Darphane-i Amire (Küçük Salon)

S21
Seminer başlığı: Sendikal Haklar

Toplantının içeriği: Seminerde neoliberal politikaların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ve işçi sınıfına yansımaları ve karşı mücadeleler

Organize eden kurumlar: Mihri Belli 90 (MB90), Konfeksiyon İşçileri Derneği, TEKSTİL-SEN, Temel Haklar Dernekleri Federasyonu

Konuşmacılar:
Hayrettin Belli - MB90
Nursel Türüç - Konfeksiyon İşçileri Derneği
Ayşe Yumli Yeter - Tekstil-Sen
Kenan Akbaba - Temel Haklar Federasyonu

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

ATÖLYELER

A13
Atölyenin başlığı: Emperyalizmin Kontrol Politikası Olarak Emekçi Semtlerde Çeteleşme ve Yozlaştırma

Organize eden kurumlar: BEKSAV

Konuşmacılar:
Rahşan Köse - BEKSAV
Sel Yoldaş Akar - 1 Mayıs Mahallesi Güzelleştirme Derneği Başkanı
Birsen Kaya - Gülsuyu Sanat ve Hayat Kültür Merkezi

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

A14
Seminer başlığı: Türkiye‘de Maden Kazaları ve Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Organize eden kurumlar: TMMOB - Maden Mühendisleri Odası

Konuşmacılar: H. Can Doğan

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon
1 Ekim Pazar, 17:30 - 19:30


SEMİNERLER

S22
Seminer başlığı: Ortadoğu‘da emperyalist saldırganlık ve direniş

Toplantının içeriği: Ortadoğu‘daki emperyalist müdahalelerin gelecek planları ve bugün açısından işgal karşıtı muhalefetin anlamı.

Organize eden kurumlar: Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Mihri Belli 90 (MB90), Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Özgürlükler İçin Mücadele Platformu (ÖMP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Kaldıraç Dergisi, Halk Kültür Merkezleri (HKM)

Moderatör: Cihan Kaplan (HKM)

Konuşmacılar:
Figen Yüksekdağ - ESP
Sungur Savran - MB90
Eyüp Baş - HÖC
Kadir Akın - SDP
Emir Şimşek - ÖMP
Alev Çevik - HKM
Özgür Sevgi Göral - EHP
Hakan Dilmeç - Kaldıraç Dergisi
Meryem Ebu Dagga - Filistin

Yer: Darphane-i Amire (Büyük Salon)

S23
Seminer başlığı: Kayıp yakınları konuşuyor - Katilin izini sürmek
Toplantının içeriği: Faili meçhul cinayetler, derin devlet, kontrgerilla - Faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin yakınları konuşuyor.
Organize eden kurumlar: Mihri Belli 90 (MB90), YAKAY-DER, ICAD
Konuşmacılar:
Ünzile Aras - TAYAD
Pervin Buldan - YAKAY-DER
Özlem Gümüştaş - ICAD
Kayıp yakınları

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

S24
Seminer başlığı: Sağlık Hakkı - Sağlık ve Sosyal Güvenlikte Özelleştirmeler

Toplantının içeriği: SSGSS süreciyle birlikte sağlıkta ve sosyal güvenlikte önemli bir liberal adım atılmaya çalışılıyor. IMF ve AB‘nin de dayatmalarıyla geçirilen bu yasa milyonlarca insanı sağlık sigortasının dışına itecek ve mezarda emekliliğe mahkum edecek. Özelde bu yasaya karşı, genelde de sağlıkta özelleştirme sürecini tartışmak bu yasaların geri çektirilmesi açısından bir gereklilik

Organize eden kurumlar: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), Küresel Eylem Grubu (KEG)

Moderatör: Veli Baysüren - Emekli-Sen Başkanı

Konuşmacılar:
Fatih Artvinli - İNSEV
Köksal Aydın - SES Başkanı
Erkan Kapaklı - Küresel Eylem Grubu

Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Toplantı Salonu

ATÖLYELER

A15
Atölyenin başlığı: Ataerkilliğe Karşı Farklı bir Erkeklik Mümkün

Toplantının içeriği: Kadınların kapitalist toplumdaki ikincil konumu, maruz bırakıldıkları sömürü ve baskı, şimdiye kadar sol politikalarda hep "kadın sorunu" olarak kavramsallaştı rıldı. Oysa içinde yaşadığımız toplum sadece kapitalist değil, aynı zamanda ataerkil. Kapitalizm ataerkillikten beslenmekle kalmıyor, onu çeşitli şekillerde de yeniden üretiyor. Tek tek erkekler ise bireysel yaşamlarında ve toplumsal edimlerinde ataerkilliğin temel aktörleri ve taşıyıcıları. Bu anlamda "kadın sorunu" tabir edilen kadına yönelik şiddet, kadınların toplumsal, ekonomik ve sosyal hayattaki ikincil konumu, maruz kaldıkları ekonomik ve cinsel sömürü, sadece kapitalist toplumsal ilişkilerden değil, ataerkilliğin dayandığı eşitsiz kadın-erkek ilişkilerinden ve belli bir erkeklik kurgusundan da kaynaklanıyor. Bir başka deyişle, "kadın sorunu" aslında "erkek(lik) sorunu" ve bu haliyle tüm erkeklerin sorunu.

Konuşmacılar:
Selda Tuncer
Ayşe Sargın
Yasemin Akis

Yer: İstanbul Tabip Odası, 1. Salon

A16
Atölyenin başlığı: Escinsel, Biseksuel, Travesti ve Transseksuellerin Sorunları

Toplantının içeriği: Lambda İstanbul’un yaptığı anket çalışması sonucu ortaya çıkan istatistiki veriler ışığında eşcinsel düşmanlığının (heteroseksizmin) boyutları ve eşcinsel hareketinin gündeminin diğer toplumsal hareketlerle olan bağı.

Organize eden kurumlar: Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği / Lambda İstanbul

Moderatör: M. Bawer Çakır

Konuşmacılar:
Yeşim Başaran
İzlem Aybastı

Yer: İstanbul Tabip Odası, 2. Salon

Tüm Haberler »

27.09.2006 tarihinden itibaren 227 defa okunmuştur.

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

15

14

15

16

17

18

19

20

16>

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

22

02

03

04

05

06

07

08

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

26.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

27.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.