ANA SAYFA

ANA SAYFA

BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN

SİTE HARİTASI

SİTE HARİTASI

RSS

RSS

23 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA   

ENGLISH
Kütüphane

SİTE İÇİ ARAMA: 

Loading

BASIN
AÇIKLAMALARI

ODA
HABERLERİ

İKK
HABERLERİ

ETKİNLİK
AÇILIŞ
KONUŞMALARI

GÖRÜŞLER

BELGELER

SONUÇ
BİLDİRGELERİ

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

MMO: TORBA YASA İLE TMMOB‘YE YAPILAN SALDIRI, ÜLKEMİZE VE HALKIMIZA YAPILAN BİR SALDIRIDIR...

    Yayına Giriş Tarihi: 28.11.2012  
Güncellenme Zamanı: 28.11.2012 13:41:20  

 

Makina Mühendisleri Odası şubeleri, TMMOB Yasası değişikliğine karşı 27 Kasım 2012 tarihinde yaptıkları basın açıklamalarıyla TMMOB`nin tasfiyesine izin vermeyeceklerini dile getirdiler.

Torba Yasa ile TMMOB‘ye Yapılan Saldırı, Ülkemize ve Halkımıza Yapılan Bir Saldırıdır...

AKP iktidarı döneminde başlayan Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği-TMMOB`nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa`nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir.

Bizler TMMOB Makina Mühendisleri Odasının 18 Şubesi onbinlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan Şube Yönetim Kurulu Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB`ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız. Bunu dost düşman herkes bilmelidir.

Bugün TMMOB`ye Yönelik yapılan Yasa Değişikliği Ne Anlama Gelmektedir?

29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır.  Gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır.

Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar şekli yapılara dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye tarafından sürdürülen talan politikalarının önünde engel olmaktan çıkarılmaktadır. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB`ye yönelik tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Şubelerimiz üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır, onbinlerce üyemizle birlikte TMMOB yasasına karşı da direneceğimiz bilinmelidir.

Hazırlanan torba yasada; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.

Torba yasanın bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP`ye göre bu alanlarda gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda anlayışından arındırılması gerekiyor. Bu nedenle sürece ayak direyen, izin vermeyen TMMOB`nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. Sonuç olarak TMMOB`nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması hedeflenmektedir.

Bu nedenle TMMOB Yasasında yapılan değişiklik, TMMOB ve bağlı Odaların demokratik kurullarında yani genel kurullarında ortaya çıkmadığından bir oldu-bitti yasa değişikliği ile yapılıyor.

TMMOB`nin, AKP`nin istediği şekilde biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulması demektir.

Bir kez daha söylüyoruz, Önümüzdeki temel görev, bu saldırıya geçit vermemektir. Bizler TMMOB Makina Mühendisleri Odasının 18 Şubesi, onbinlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan Şube Yönetim Kurulu Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB`ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız. TMMOB Yasasını TMMOB`ye sormadan değiştirmeye karşı biz tüm Makina Mühendisleri Odası Şubeleri olarak, birlik ve beraberlik bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine dur demenin kamusal bir görev olduğunu;  iktidarın söz konusu girişimleri askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

Hüseyin ATICI                     Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı      

Müfit GÜLGEÇ                      Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı     

Hüseyin BARUT                   Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı                

İbrahim MART                     Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı                   

Ferhat Bolat ARIKAN          Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı                 

Mesut ÇELİK                        Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı            

Yaver TETİK                        Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı                 

Hakan ÜNAL                        Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı 

Başar KÜÇÜKPARMAK        Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı

Zeki ARSLAN                       Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Mehmet ÖZSAKARYA         Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı                    

Hakan ÖZCAN                     Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı                

Nedim KARA                        Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı    

Alper TURNA                       Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı                 

Kadir GÜRKAN                    Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı               

Şaban BÜLBÜL                   Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı

Birhan ŞAHİN                     Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı 

 

 

Tüm TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ »

28.11.2012 tarihinden itibaren 1068 defa okunmuştur.

Etkinlikler

Nisan 2014

Pts

Sl

Çrş

Prş

Cum

Cts

Paz

15

14

15

16

17

18

19

20

16>

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

01

02

03

04

18

05

06

07

08

09

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

20

19

20

21

22

23

24

25

21

26

27

28

29

30

31

01

22

02

03

04

05

06

07

08

25.04.2014

TMMOB DENETLEME KURULU TOPLANTISI

26.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

27.04.2014

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

İÇ MİMARLAR ODASI ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURULU

TMMOB Etkinlikleri

 
Kent Sempozyumları

COPYRIGHT © 2009-2014 TMMOB

SAYFAYI YAZDIR

YAZDIR

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi No:19/1 06650 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 418 12 75 Faks: 0 312 417 48 24

eposta00.gif, 498B

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İÇ MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI PEYZAJ MİMARLARI ODASI ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.