7. KADIN KURULTAYI KARARLARI YAYINLANDI

01.12.2021

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda "Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz!” temasıyla gerçekleştirilen TMMOB 7. Kadın Kurultayı`nda alınan kararlar yayımlandı.

7. KADIN KURULTAYI KARARLARI

1- İSİG uygulamaları, risk analizleri, araştırmaları ağırlıklı olarak belli beden ölçülerindeki erkek işçiye göre düzenlenmektedir. Bu durum kadınların, LGBTİ+ ‘ların, engelli işçilerin ve belli beden normlarına uymayan erkek işçilerin de risklere açık olmasına sebep olmaktadır. TMMOB’nin İSG uzmanı üyeleri ve örgütüyle bu alana yönelik her türlü etkinlik ve çalışmalarında toplumsal cinsiyet temelli bakış açısını gözetmesine,

2- TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesine; “Dijital şiddet: Dijital iletişim araçları aracılığıyla uygulanan flört şiddeti, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ile zarar vermeyi amaçlayan saldırıların tamamı” tanımının eklenmesine,

3- TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesine; “Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının çalışma alanı olan konulara ilişkin TMMOB’ye bağlı odalara yapılan bütün başvuruların Odalar tarafından; başvurucunun ayrıca cinsiyet ayrımcılığı takip sekretaryasına bildirmesine gerek kalmaksızın TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasına bildirilmesi zorunludur.” maddesinin eklenmesine,

4- Kadın üyelerimizin hem kendi düzeylerini yükselten hem de kolektif üretime katkı koymalarını sağlayan bir sosyal platforma ihtiyacı vardır.

  • Geliştirici,
  • Katılım ve katkıya teşvik edici,
  • Sorumluluğu da içeren bir özgürlük alanı yaratan,
  • Katılımcılarına hem sanal ortamda hem de reel dünyada gerçekleştirmesi gereken ödevler ve görevler veren,
  • Sanal ortamda oluşturulan örgütlülüğün mümkün olduğunca gerçek hayata taşınıp kalıcı bir birikime dönüşmesine katkı sağlayan,
  • Hem TMMOB, hem de TMMOB içinde kadın örgütlenmesinin temelini oluşturan öğrencilere yer veren,

bir dijital program kurulmasına yönelik çalışmaları yapmak üzere TMMOB Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,

5- TMMOB Kadın Çalışma Grubuna, İstanbul Sözleşmesi maddelerini inceleyerek, ilgili hükümlerinin TMMOB ve bağlı odaları tarafından uygulanması için çalışma başlatmak üzere görev verilmesine,

6- Kadın çalışmalardan tüm TMMOB’li kadın üyelerin haberdar olmasını sağlamak ve kadın örgütlülüğünü artırmak amacıyla, Odalar tarafından TMMOB Kadın Çalışma Grubuna gönderilen temsilcilerin sorumluluklarını da kapsayan, kadın çalışmalarının usul ve esaslarını içeren bir Yönerge hazırlanmasına,

7- TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mücella Yapıcı ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Büyükkent şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cansu Yapıcı’nın Gezi direnişi sürecindeki göz altılarında çıplak arama dayatmasına karşı açtıkları davanın TMMOB YK, Kadın Çalışma Grubu ve tüm TMMOB’li kadınlar tarafından sahip çıkılması, duyurulması, gündemleştirilmesi ve duruşmaların fiziksel katılımla takip edilmesi önerilmektedir.

Çıplak arama cinsel şiddettir. Kolluk güçleri, direnen kadınlara kaşı bunu bir silah olarak kullanmakta ve direnişlerinden, isyanlarından vazgeçmelerini sağlamak için uğraşmaktadır. Birçok kadın, LGBTİ+ birey ve çocuk bu uygulamaya maruz kalmakta, çoğu dillendirememektedir.

Bu dava devletin bunu bir işkence olarak tanımlayabilmesi için emsal bir davadır.

TMMOB’nin Yönetim Kurulu üyeleri ve kadın mücadelesine gönül veren tüm kadın üyeleriyle, Mücella Yapıcı’nın ve Cansu Yapıcı’nın davasını yakından talep etmesine,

Karar verilmiştir.