BAŞBAKANLIK’IN HKMO YÖNETMELİĞİNİN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

25.05.2015

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmamasına dair işlemin yürütmesi durduruldu.