BURSA'DA "SOMA GERÇEĞİ VE İSG" PANELİ YAPILDI

04.12.2014

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin, 60. Kuruluş Yılı kapsamında 3 Aralık 2014 tarihinde düzenlediği “Soma Gerçeği ve İSG (İşçi Sağlığı ve Güvenliği) Paneli”nde iş kazaları ve meslek hastalıkları masaya yatırıldı. Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart tarafından yönetilen panelde; TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ve TMMOB İşçi Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin panelist olarak yer aldı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) İş Yeri Hekimliği Kolu Üyesi Dr. Bülent Aslanhan ve  Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Bursa Şube Başkanı Avukat Aslı Evke Yetkin'in de panelist olduğu toplantıya çeşitli sendika ve meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri katıldı.