ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANINDAN YANIT BEKLİYORUZ: PUTİN’E JEST, ANAYASA VE YASALARA DOLAYISIYLA TOPLUMA REST ÇEKMEK HUKUK DEVLETİNDE OLAĞAN MIDIR?

12.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin, Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporu’ndaki sahte imzalarla ilgili “Bunlar lüzumsuzlukla iştigaldir" sözleri üzerine 12 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANINDAN YANIT BEKLİYORUZ: PUTİN’E JEST, ANAYASA VE YASALARA DOLAYISIYLA TOPLUMA REST ÇEKMEK HUKUK DEVLETİNDE OLAĞAN MIDIR?

12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 15/7/2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16/8/2010 tarihli ve HUMŞ/182338 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı bugün itibarı ile aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

1.) Akkuyu nükleer santral yapımını uluslararası antlaşmaya konu eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu santralin her bir projesini bilimsel, teknik, sosyal, çevre yönünden ve iç hukuk ve uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmak zorunda değil midir?

2.) Çevresel Etki Değerlendirilmesi raporunu hazırlamakla görevlendirilen şirketin yeterliliği hangi ölçütlere göre değerlendirilmiştir?

3.) Yapılan işin riski ülke ve uluslararası ölçekte ise bu riske paralel yetkinlikte uzman çalıştırılmış mıdır?

4.) Raporda görev alan mühendislerin yeterliliği ve yetkinliği var mıdır?

5.) Rapor hazırlamakla görevlendirilen teknik personelin sicilleri Odalarından istenmiş midir? Bu teknik personellerin mesleki deneyimleri var mıdır?

6.) ÇED raporunu inceleyen Bakanlık, yalnızca imza tamamlama için istihdam edilen personeli tespit edememiş midir?

7.) Bir kısım teknik personelin iş akdi ÇED raporunu hazırlayan şirketçe feshedildiği halde revize rapora nasıl aynı kişiler imza koyabilmektedir?  

8.) Bakanlıkta yapılan toplantıya katılmayan firma teknik personeli yerine nasıl imza konulabilmektedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı yanıtlamak durumundadır:

Bakanlığın ve Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar açısından; üstlenilen işin prestiji ile yapılan işlerdeki ciddiyet ters orantılıdır. Daha başlangıçta dahi bu kadar sorunlu işler yapılabiliyorsa bu projeye toplumun güveninin kalması nasıl beklenebilir?

Bizler ve toplum bu soruların yanıtını Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan beklemektedir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı