ÇŞB İMAR MEVZUATI REVİZYON ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN 2. KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

31.07.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar mevzuatının revize edilmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde Mayıs ayında gerçekleştirilen  çalıştay sonrası oluşturulan komisyon ikinci toplantısını 30-31 Temmuz 2015 tarihlerinde Ankara’da yaptı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in katıldığı toplantıda, konuyla ilgili Odalardan gelen görüşler komisyona aktarıldı.