ÇÜRÜMÜŞ, KÖHNE DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEZİ RUHUYLA 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!

29.04.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 29 Nisan 2022 tarihinde basın açıklaması yapılarak TMMOB üyeleri ve tüm halkımız emeğin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta alanlara çağrıldı.

ÇÜRÜMÜŞ, KÖHNE DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEZİ RUHUYLA 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!

Tek adam rejimi lime lime dökülüyor…

Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz gündelik hayatlarımızı sürdürülemez hale getirdi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının sonucu olarak başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere her ürüne art arda zamlar geliyor.

Yağ, şeker, un, içme suyu gibi en temel gıda ürünleri erişilemez fiyatlara yükselmiş durumda. Milyonlarca yoksul, ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Artan tarımsal maliyetler ve nakliye bedelleri nedeniyle mevsim sebzeleri bile alınamaz oldu.

İnsanlar ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle ay sonunu getiremez oldu. Milyonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklenerek adeta bankalar için çalışır hale geldi.

Tek adam rejimi yoksulluğu halkın yaşam tarzı haline getirdi…

İktidar sahipleri, kendilerini ve çevrelerini zenginleştirmek için ülkemizin bütün zenginliklerini tükettiler. Genç cumhuriyetin kalkındırılması için tüm halkın katkısı ve özverisiyle kurulmuş bütün kamu kurumları ve işletmeleri yok pahasına özelleştirildi. Enerjiden tarıma, madenlerden sanayiye kadar her alanda paha biçilemez tesislerimiz halkın elinden birer birer koparıldı. Özelleştirmeler, devlet ihaleleri ve ödeme garantili projeler eliyle bir avuç iktidar yandaşının servetine servet katıldı.

“Varlık Fonu” aracılığıyla tüm kamusal varlıklarımıza el koyan tek adam rejimi, birbiri ardına çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle ormanlarımızdan kıyılarımıza, madenlerimizden zeytinliklerimize kadar tüm doğal zenginliklerimizi de yağmalamak istiyor.

Tek adam rejimi talanı ve yağmacılığı devletin yönetim tarzı haline getirdi…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında tüm devlet tümüyle parti devleti olarak düzenlenmiş, kamu kurumları parti organı gibi çalışmaya başlamış, parti üyeliği kamu kurumlarında yükselmenin temel koşulu haline getirilmiş durumdadır. Bu çürümeye, tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarına, emek düşmanı politikalarına, ülkeyi yıkıma sürükleyen adımlarına karşı çıkan tüm kesimler, iktidar şiddetinin hedefi olmaktadır.

İtirazlarını ve taleplerini yükseltmek için sokağa çıkan tüm kesimler sınırsız ve orantısız bir polis şiddetiyle bastırılıyor. Son örneğini Gezi Davası’nda gördüğümüz gibi mahkemeler iktidar sopası olarak görev yapıp, iktidar politikaları doğrultusunda kararlar veriyorlar.

Bugüne kadar defalarca yargılanan, her defasında beraat eden arkadaşlarımız, uydurma deliller ve deli saçması iddialarla mahkum edilerek cezaevine gönderildiler. Gezi Davası’nda mahkum edilen arkadaşlarımızın nezdinde siyasi iktidarın cezalandırmak istediği tüm Gezi Direnişi ve o direnişin parçası olmuş milyonlarca kişidir. Çünkü Gezi Direnişi, AKP’nin 20 yılda yarattığı çürümüş, köhne düzenin tam karşısında yer alan aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.

Tek adam rejiminin yoksulluğu, yağmacılığı ve hukuksuzluğu bu ülkenin kaderi haline getirmesine izin vermeyeceğiz!

Emek ve emekçi düşmanı politikalara, ülkenin tüm zenginliklerini yağmalayan anlayışa, toplumsal muhalefeti sindirmeyi hedefleyen baskı ve şiddete, dostlarımızı cezaevlerine gönderen adaletsizliğe, bize bu dünyada cehennemi yaşatmak isteyen tek adam rejimine karşı tüm halkımızı emeğin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz. Bu çürümüş, köhne düzeni hep birlikte değiştireceğiz!

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, barış ve demokrasi mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı