DANIŞTAY, TMMOB YÖNETMELİĞİNİN YAYIMLANMAMASINI UYGUN BULAN İDARE MAHKEME KARARINI BOZDU

31.07.2015

Danıştay Onuncu Daire, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün “TMMOB Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yayımlanmaması yönündeki kararını uygun bulan Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

TMMOB tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi yönetmelik değişikliğinin yayımlanmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı TMMOB aleyhine reddetmişti.

Temyize götürülen davada, Danıştay Onuncu Daire kararı bozarak dava dosyasının yeniden karar verilmek üzere İdare Mahkemesine gönderilmesi yönünde karar verdi.