DÜDEN ÇAYI’NDA YAŞANAN KİRLİLİK İLE İLGİLİ ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU AÇIKLAMASI

29.07.2021

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Düden Çayı'nda yaşanan kirliliğe ilişkin 29 Temmuz 2021 tarihinde bir basın açıuklaması yaptı.

Antalya’nın en önemli tarihi ve kültürel kaynaklarından olan Düden Çayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eski tanımı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı, yeni tanımı ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilmiştir.

Statüsü Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenen Düden Çayında 2020 Aralık Ayının sonlarında köpük ve koku gözlenmeye başlanmış olup, 2021 Ocak ayında kirlilik konsantrasyonu yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu sebeple binlerce balık ölmüş ve ekosistem tahribatı yaşanmıştır. Bugün halen Düden Çayında ve Düden Şelalesinin denize döküldüğü bölgede köpüklenme, yosunlaşma gibi kirlilik unsurları gözlenmektedir.

İklim değişikliği, kuraklık ve yanlış politikalar nedeniyle tehdit altında olan su kaynaklarımız, neden olduğumuz kirliliklerle tahrip olmaktadır. Düden’de yaşanan kirlilik ilgili kurum ve kuruluşlar için kırmızı alarm olarak değerlendirilmelidir. Düden Çayı ve diğer tüm akarsularımızın Antalya körfezine kirlilik yükü taşımaları halinde yakın gelecekte Müsilaj Antalya için çok uzak bir çevre felaketi değildir.

Düden Çayında 2020 Aralık ayından itibaren gözlenen kirlilik, ne yazık ki günümüze kadar devam etmektedir. Birçok defa yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kirliliğin nedenlerinin araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunmamıza rağmen gerekli tedbirlerin kararlılıkla alınmadığını üzülerek belirtmek zorundayız. TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak tüm yetkili kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz.

  • Kirliliğin nedenlerinin tespit edilerek, kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
  • Yeni bir kirlilik oluşmaması için kısa, orta ve uzun vadede bütüncül önlemler alınmalıdır.
  • Kirliliğin kaynağını somut olarak belirleyebilmek için traverten platosu üzerinde mevcut açılan su sondajlarından farklı yerlerde karelajlar yapılarak numuneler alınmalıdır.
  • Sürekli izleme sistemleri kurularak su kalitesinin takip edilmesi ve herhangi bir kirlilik anında müdahalenin ivedilikle yapılması için uygulanabilir, güncel acil eylem planı oluşturulmalıdır.
  • Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilen Düden Çayına olumsuz etkileri olan sanayi tesislerinin belirlenerek, alt yapısı tamamlanan sanayi sitelerine taşınmalıdır.
  • Ruhsatı, Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri sonlandırılmalıdır.

Su kaynakları, dünyamız ve canlılar için her geçen gün daha da hayati önem taşımaktadır.

Antalya; deniziyle, akarsularıyla, yeşiliyle ve tüm doğal güzellikleri ile bizlere verilmiş bir armağandır.

Bu armağanı korumak kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın görevidir.

TMMOB Antalya il Koordinasyon Kurulu olarak doğal varlıklarımızı korumanın önemini bir kez daha vurguluyoruz.

Düden Kirliliğine katılıcı çözüm istiyoruz; Akdeniz’de müsilaj istemiyoruz.

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU