EMO: AKP HÜKÜMETİ`NDEN KAMUDA REFORM ÖRNEĞİ… 2 MASA+4 SANDALYE+ELEKTRONİK MÜHENDİSİ=?

03.12.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın`ın İl Özel İdaresi`nin kapatılmasının ardından görevlendirildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi`nden Güdül Yol Asfalt İlçe Şefliği`ne sürgün edilmesi nedeniyle 3 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP Hükümeti`nden Kamuda Reform Örneği…

2 MASA+4 SANDALYE+ELEKTRONİK MÜHENDİSİ=?

AKP Hükümeti`nin kamuda reform adı altında kapattığı İl Özel İdaresi`nden Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne gönderilen EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın, bu kez de Güdül`e sürülmesine karşı İdare Mahkemesi`ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvurdu. Yalçın`ın dilekçesi, AKP Hükümeti`nin 12 yıllık "kamu reformu" ve "verimli çalışma", "adaletli yönetim" ve "kalkınma" anlayışını gözler önüne serdi. Hiçbir görevlendirme tanımı olmaksızın, zaten görevlendirildiği yerde yapacağı bir iş olmaksızın sürülen bir elektronik mühendisine layık görülen; 2 masalı 4 sandalyeli bir odada işsizlik…

2012 yılından bu yana EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Ankara`nın karşı karşıya kaldığı sorunlar başta olmak üzere pek çok konuda meslek örgütünün getirdiği sorumlulukla yerine getirmeye çalışan Ebru Akgün Yalçın, Ankara İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğü`ndeki Bilgi İşlem Müdür Vekili olarak çalışıyordu. Ancak İl Özel İdaresi`nin kapatılmasıyla 30 Mart 2014 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü`ne atandı. Belediyeden ise 15 Ağustos 2014 tarihinde görev tanımı dahi yapılmaksızın ve süre de konulmaksızın Güdül Yol Asfalt İlçe Şefliği`nde görevlendirildi. Bunun üzerine İdare Mahkemesi`ne başvuran Ebru Akgün Yalçın`ın dilekçesi, ülkemizde öğretmenler, doktorlar gibi mühendislerin de cezalandırma sisteminden nasibini aldığını gösteriyor.

Yapılan görevlendirmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`na ve Ebru Akgün Yalçın`ın kadrosuna aykırılığı ortaya konulurken, dilekçede kamuda reform ve liyakata değil cezalandırma anlayışına dayalı personel politikası özetle şöyle anlatıldı:

"…Hal böyleyken, daha ne gibi bir görev üstlenip, ne gibi bir hizmet verileceği dahi belli olmayan bir yere yapılan görevlendirmenin kamu yararı amacıyla gerçekleştirilmediği ortadadır. Ayrıca, Müvekkilin görevlendirildiği şefliğin mekânsal olarak hiçbir problemi çözülmeden, çalışma ortam ve amacına uygun hazırlık yapılmadan ve bölgesel olarak hiçbir ihtiyaç programı belirlenmeden yapılan görevlendirmeler belli kişilere yönelmiştir. Yapılan görevlendirmelerde sübjektif kriterler esas alınmış, kişilerin liyakatine, mesleki bilgilerine ve tecrübelerine önem verilmeksizin iş bu görevlendirmeler tesis edilmiştir.

Tüm bu nedenlerle henüz alt yapısı, çalışma koşulları, ulaşım ve yemek sorunları vs. çözülmeden ve kamu yararı ve hizmet gereği amaçlanmadan, görev tanımı, hizmetine neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gerekçe belirtilmeden fiilen cezalandırma mantığı ile yapılan bir görevlendirme söz konusudur."

Dilekçede, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanın temel insan haklarından olduğu vurgusu yapılırken, Mühendis Ebru Akgün Yalçın`ın görevlendirildiği 2 masa ve 4 sandalyenin olduğu bu büroda gerekli çalışma koşullarının sağlanmadığına da dikkat çekildi. Ayrıca yapılan işlemde geçici görevlendirme şartlarının da oluşmadığı, idarenin takdir yetkisinden söz edilemeyeceği, aile birliğinin yok sayıldığı, müvekkilin her gün Güdül`e ulaşmak için haftalık 1000 km yol kat ettiği bilgileri de dilekçede yer aldı.

EMO olarak Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru Akgün Yalçın`ın liyakatı göz önüne alınarak, mağduriyetinin giderilmesini, sürgün kararının geri alınmasını ve hak ettiği görevlendirmenin yapılmasını talep ediyoruz.  

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU