GIDAMO: OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA SATILAN GIDALAR VE O GIDALARIN BULUNDUĞU GIDA AMBALAJLARI

01.12.2020

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası okul çağındaki çocuklara satılan gıdalar ve gıda ambalajlarına ilişkin 1 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA SATILAN GIDALAR VE O GIDALARIN BULUNDUĞU GIDA AMBALAJLARI

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında farklı illerdeki iki çocuğumuzu şırınga şeklindeki ambalaj içinde piyasaya arz edilen sıvı çikolata ürünü sebebiyle kaybettik. Şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamlarını yitiren çocuklarımızı rahmetle anıyor ve bu acı durumun bir daha yaşanmamasını umut ederek konu ile ilgili tüm kurumları göreve çağırıyoruz.

Gıda güvenliği sadece gıdayı değil gıda ile temas eden madde ve malzemelerin de güvenilir olmasını gerektirir. Gıda ambalajları hem gıda ile temas açısından hem de tüketici grupları ve bu grupların tüketim sırasında ambalajlardan kaynaklı zarar görme risklerini önleyecek şekilde mevzuata uygun olmalıdır. Gıda ambalajı üreticilerinden bu ambalajı ve bu tür ambalajlı gıdaları kabul eden gıda işletmelerine, kantin işletmecisinden okul idarecilerine kadar herkes yasal olarak sorumludur.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu Genelge gereği 2016 yılından itibaren tüm çikolata türleri eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecek grubunda yer almaktadır. Geçen süre zarfında yaklaşık bir yıl arayla yayımlanan "Okul Gıdası" ile ilgili tebliğler umut verse de okul gıdası onayı alınması zorunluluğu ve Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamayacağına ilişkin hükümlerin 6 Eylül 2021`de yürürlüğe girecek olması tehlikenin ortadan kalkmayacağını göstermektedir.

Diğer taraftan, tüketiciye arz edilen ürünlerin etiket bilgileri arasında uyarıcı bilgilerin bulunması, hassas tüketici gruplarına uygun ambalaj kullanılması doğru ve anlaşılır etiket bilgilerinin gıda etiketlerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu uygulamalar sadece Okul Gıdası kapsamındaki ürünlerde değil piyasadaki tüm satış yerlerinde uygulanmalıdır. Etiket okuma alışkanlığı kazandırılmadan ve özellikle çocukları cezbeden ambalaj, reklam ve sunumlarla sağlık riski olan ürünlerle ilgili gerekli yasal düzenlemelere uygunluk denetimi etkin bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle çocuklara sunulan ambalajların özenle seçilmesi ve denetlenmesi gerektiği, gıdalar kadar gıda ambalajları yönünden de denetimlerin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Bunca yıldır yapılan çalışmalarda denetlemelerin etkin yapılamadığı, Yayınlanan Genelge ve Tebliğlere rağmen kamu kurumlarının mevzuatının ve uygulamalarının yetersiz kaldığı ve bunun sonucunda ülkemize iki küçük cana mal olduğu halkımızca bilinen bir gerçektir.

Bir daha bu acı olayların yaşanmaması için ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, yapıldıktan sonra denetimlerin sayısının artırılmasının yanı sıra "etkin ve kaliteli izleme, risk odaklı anlayış" politikaları üretilmelidir. Gıda denetimlerinin etkin ve düzenli olabilmesinin koşulu söz konusu resmi kurumlarda gıda mühendisi istihdamının acilen artırılmasıdır.

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğumuz "Gıda Danışmanlığı Sistemi" ile denetimler daha da etkin hale getirilebilir. Gıda Mühendisleri Odası olarak yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU