İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN MİTİNGE ÇAĞRI

07.10.2015

10 Ekim’de Ankara’da gerçekleşecek Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın konuştu. Yalçın konuşmasında, 7 Haziran seçimleri sonrasında daha aydınlık günler beklendiğini, ancak yaratılan çatışma ortamı ile 90’lı yıllara benzer, hatta onu da aşan günlerin tekrar yaşanmaya başladığını ifade ederek, “7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olamayan AKP iktidarı, Suruç’ta 33 gencimizi yitirdiğimiz katliam ile başlayan süreçte savaşı, kendi iktidarının yeniden tesisi için bir araç olarak kullanmak istedi” dedi. Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu savaş;

Emperyalizmin taşeronluğu ile Ortadoğu’yu ölüm bataklığına çevirenlerin,

IŞİD’e tırlar ile silah yollayanların, ülkemizi cihatçı örgütlerin yatağı haline getirenlerin,

Laikliğe savaş açarak toplumu kuşatan gericilerin, kadına yönelik şiddeti, tacizi ve cinayetleri savunanların,

 Kentlerimizi ve doğamızı sermayenin dizginsiz rantı ile yağmalayanların,

Şantiyelerden madenlere kadar her yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömürüsü üzerinden saltanat sürenlerin,

Çökmek üzere olan baskı ve sömürü düzenlerini sürdürebilmeleri için savaş çıkarmak dışında başka hiçbir bir yolu kalmayanların savaşıdır.

Açık ve net biçimde ifade edebiliriz ki, bu savaş otoriter faşizan rejimini ilelebet sürdürmeyi planlayan AKP’nin ve 7 Haziran seçimlerinden umduğunu bulamayıp kaos için düğmeye basan Kaç-Ak Saray’ın savaşıdır.

Bu savaş, yeni, tekçi, otoriter, faşist bir rejimi tesis etme savaşıdır.

Savaşın en büyük mağduru ise yine emekçi yoksul halkımız olmaktadır. Başta Cizre, Nusaybin ve Silvan olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde, mahallelerde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile bu bölgelerde yaşayan yurttaşlarımız zaruri ihtiyaçlarını dahi gidermekten mahrum bırakıldı.  Çok sayıda vatandaşımız abluka altına alınan yerleşim bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Sarayın savaşı neticesinde yaşananların, halklar arasındaki kardeşlik ilişkisini yıpratması ise son dönemlerin en kaygı verici durumu. Bu gidişata “dur” demek, gençlerimizin, yalan ve talan iktidarının savaşına kurban gitmesinin önüne geçmeye çabalamak tüm yurttaşlarımızın birincil görevidir. Bu görevin gereği olarak harekete geçen TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da merkezi bir miting gerçekleştirilecek.

Bizler de İzmir’deki emek ve demokrasi güçleri olarak yurttaşlarımızla birlikte 10 Ekim’de Ankara’da olacağız.

AKP diktatörlüğüne, baskı ve zorbalığa, yolsuzluğa, hırsızlığa, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, doğa ve kentlerimizin yağmalanmasına, emperyalizmin savaş ve sömürü politikalarına, gericiliğe karşı olan İzmirlilere sesleniyoruz:

Savaşa karşı barışı savunmak için,

İktidarlarını koruma yolunda evlatlarımızı kurban etmekten, cenazelerini seçim malzemesi yapmaktan çekinmeyenlere karşı sesimizi yükseltmek için,

Keskin nişancılarla ablukaya aldıkları kentlerde yaşam savaşı veren kardeşlerimize “yalnız değilsiniz” demek için,

Emperyalist işgal ve savaş politikalarına karşı halkların kardeşliğini büyütmek için,

Emek-sermaye çelişkisinin çözümünde emeğin yanında saf tutmak için,

Eşit, özgür, demokratik, laik ve bağımsız bir Türkiye için,

10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluşalım. Barışa ve kardeşliğe sahip çıkalım. Savaş isteyen bir avuç azınlık karşısında milyonlar olduğumuzu haykıralım.”

Yalçın’ın ardından sırasıyla CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan söz alarak 10 Ekim’de gerçekleşecek olan mitinge destek verdiklerini ifade ettiler. Toplantıda son olarak, işten çıkarmalara karşı direnişte olan Kocaer Haddecilik işçileri adına iki işçi söz alarak emek ve demokrasi güçlerinden direnişe destek beklediklerini dile getirdiler.