KADINLAR BARIŞA ÇAĞIRIYOR!

05.10.2015

KESK-DİSK-TMMOB ve TTB’li kadınlar 5 Ekim 2015 Pazartesi günü KESK’te düzenledikleri basın toplantısı ile “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” sloganıyla 10 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne çağrı yaptılar.

Basın açıklamasına, DİSK Kadın Komisyonu üyesi Nevin Kızılöz, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'ndan Dr. Deniz Erdoğdu katıldı. Ortak açıklamayı KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy okudu.

SEVGİLİ KADINLARA ÇAĞRIMIZDIR….

Tehlikeli ve zor bir süreçten geçiyoruz. Savaşın, çatışmaların, şiddetin en ağır halini kadınlar olarak bizler yaşıyoruz. Çünkü savaş en çok biz kadınların canını yakıyor...

Suruç katliamı olduğunda, bu ülkenin genç kadın ve erkeklerinin yaşamını hunharca kaybetmelerine hep beraber tanık olduk. Varto’da, Silvan’da, Dersim’de, Cizre’de, Sur’da , Hakkari’de ve diğer tüm merkezlerde bir telefonla sıkıyönetim ilan eden mülki amirleri gördük. Çatışmalı ortamlarda ve savaşta dahi uluslararası  sözleşmelerde hastanelere, ambulanslara ve sağlık emekçilerine dokunulmaması garanti altına alınmış olunmasına rağmen, kafasına silah dayanan, öldürülen sağlık emekçilerine tanık olduk. Kışlaya  çevrilen hastanelere ve  okullara  şahit olduk. Ölü bedenlerin  dahi insanlık dışı, vicdanları kör eden işkencelere maruz bırakıldığına    tanıklık  ettik.

Buna karşılık çocuklarını buzdolabında saklayan, sabaha kadar ölü kızının bedenini koynunda saklayan anneler gördük. Onsekizbin lirası olmadığı için, oğlunun cenazesinde evladından af dileyen asker annelerine tanık olduk.

Kadınlar olarak şunu bir kez daha anladık;

Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollarla  çözülmeli.

Hakikati arayan biz kadınlar sözümüzü ve eylemimizi birleştirdik. Yaşadığımız bu Ortaçağ karanlığıyla mücadele etmek için birlik ve beraberliğimizin şart olduğunu  biliyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı hepimiz , demokrasi ve gerçek bir barış istiyoruz bu kadar açık ve yalın..

Sevgili kadınlar,

Bu güne kadar başka bir dünyanın mümkün olduğunu söyledik, her fikirden, anlayışlardan kadınlar olarak, gülüşü çalınmış kadınlar olarak, savaşın kimlerin işine yaradığını bundan beslenenlerin erkek egemen siyaset  olduğunu biliyoruz. Savaşın bedelini daha çok biz kadınlar ödüyorsak o halde barışın mücadelesini en çok bizim vermemiz gerekiyor. Gelin savaşa, sömürüye, gericiliğe ve militarizme karşı sesimize ses katalım.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB, TTB'li kadınlar  olarak akıtılan kardeş kanının son bulması, daha büyük acılar yaşanmasının önüne geçilmesi için dün olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluk almaya hazırız.

Bu bizim savaşımız değil,

Çünkü, biz  yaşamı savunuyoruz. Onurlu bir barışın inşası için mücadele ediyoruz.

Çünkü, biz, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve sağlık için ilk önce barışın sağlanması gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Çünkü, biz 400 vekil verseydiniz bunlar olmazdı diyenlerin , aslında tek adamla  ülkeyi yönetmek  için savaş senaryoları hazırladığını  çok iyi  biliyoruz. Bunun cevabını kadınlar olarak verdik yine vereceğiz.

Çünkü biz 90 'lı yılları aşan bu savaş ortamının son bulması için mücadele eden kadınlarız. AKP diktatörlüğüne, baskı ve zorbalığa, yolsuzluğa, hırsızlığa, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, doğa ve kentlerimizin yağmalanmasına, emperyalizmin savaş ve sömürü politikalarına, gericiliğe, erkek egemen siyasetin kadını dışlayan politikalarına karşı, rahatsızlığı olan milyonlara sesleniyoruz.

Bunun için 10 Ekim 2015 Cumartesi günü  “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” şiarı ile Ankara’da bu ülkenin bütün demokrasi güçleri ile birlikte, yüreği barıştan yana atan kadınlarla, Emek, Barış, Demokrasi Mitinginde siz sevgili kadınları aramızda görmek istiyoruz. Davetimiz herkese.

Ankara’da kadınlar olarak buluşup sözlerimizi ve yüreklerimizi bir edelim ve zalime karşı mücadelemizi dünyaya duyuralım.

Egemenin savaşına inat, Barış hemen şimdi diyoruz .

DİSK  KESK TMMOB TTB