KIYILARIMIZI VE DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ!

09.07.2020

2015 yılından bu yana hem idareler hem de ilgili şirket tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerle ekolojik dokusu ve bitki örtüsü yok edilen, canlı yaşamı zarar gören Bodrum Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenlemesi” Projesi için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle dava açtık.

Projeye ilişkin başvuru ilk olarak 2015 yılında yapılmış o günden bugüne değin geçen 5 yıllık süreçte gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetler ve alınan kamu yararına aykırı kararlarla bölgenin ekolojisi telafisi mümkün olmayacak biçimde tahrip edilmiş,deniz canlılarına zarar verilmiş,bitki örtüsü yok edilmiş,doğal dengesi bozulmuştur.

5 yıllık süreçte şirket tarafından izinsiz hafriyat ve dolgu faaliyetlerinde bulunulmuş, basına da yansıyan izinsiz,ruhsatsız, 3194 sayılı imar kanunu ve 2872 sayılı çevre kanunu başta olmak üzere mevzuata aykırı faaliyetler yürütülmüş; bu durum mahkumiyetle sonuçlanan ceza yargılamlarına konu olmuş, Şirket hakkında idari para cezaları uygulanmış ve yıkımlar söz konusu olmuştur.  

Beş yıllık süreçte gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler zinciri bugüne kadar gelmiş ve iptali istenen “ÇED Gerekli Değildir” kararı öncesinde proje büyük oranda tamamlanmıştır. Herkesin gözü önünde yaşanan doğa katliamına ve hukuki ihlallere rağmen, Muğla Valiliği proje hakkında 2 Nisan 2020 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı vermiştir.

TMMOB tarafından, hem kara hem de deniz coğrafyasında onlarca canlının yaşam sürdüğü yarımadanın, kara ve deniz ekosisteminin telafisi imkansız zararlara uğratılmasına, canlı yaşamının zarar görmesine, bitki örtüsünün yok edilmesine, tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisinin bütünüyle değiştirilmesine yol açan, 3194 Sayılı Yasa başta olmak üzere mevzuata aykırı süreçler yürütülen proje kapsamında verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.