MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ESKİ BAŞKANINA YAYINLAR NEDENİYLE VERİLEN CEZA TAMAMIYLA SİYASİDİR…

12.06.2015

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayın deposuna 2013 yılında baskın yapılarak bilimsel yayınların bandrolsüz olduğu gerekçesiyle dönemin Şube Başkanı Ali Hakkan hakkında fikri ve sınaî haklar mahkemesince 10 ay hapis cezası ve mesleğini 5 yıl yapamayacağına, seçme ve seçilme hakkını kullanamayacağına  dair karar verilmiş ve ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ilkesince 5 yıl ertelenmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubemizin eski başkanı hakkında verilen bu ceza tamamıyla siyasi bir karardır.

Bilimsel birikimimizi topluma aktarmak için yaptığımız yayınlar üzerinden ceza kesilerek Örgütümüze verilmeye çalışılan gözdağı, bizi toplum yararına mücadelemizden geri koymayacaktır.

TMMOB, bağlı 24 odasıyla birlikte mesleki birikimini toplumla buluşturmaya ve emekten, özgürlüklerden yana mücadelesine yılmadan devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı