MMO’DAN LPG’Lİ ARAÇLARLA İLGİLİ UYARI

09.09.2014

Makina Mühendisleri Odası, Konya'da meydana gelen LPG'li araç patlaması üzerine 9 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

KONYA’DAKİ LPG’Lİ ARAÇ PATLAMASINDAN HAREKETLE UYARIYORUZ: ARAÇLARINI LPG’YE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN VEYA DÖNÜŞTÜRMÜŞ YURTTAŞLARIMIZIN ARAÇ DÖNÜŞÜMLERİNİN SON KONTROLÜNÜ VE PERİYODİK GAZ SIZDIRMAZLIK TESTİNİ MMO’YA YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR

Bugün Konya’da bir arazi taşıtında LPG sisteminden kaynaklı patlama meydana gelmiş, araç sahibinin park halindeki aracı çalıştırdığı anda motor kısmında alev ve patlama meydana geldiği, hızlı bir şekilde yayılan alevden kendisini son anda kurtardığı, etrafta bazı araçların da zarar gördüğü anlaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede araç üzerinde sıralı LPG sisteminin bulunduğu, aracın ilk çalışması esnasında benzinle çalışıp sonrasında LPG’ye geçmesi esnasında bu olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu aracın 2010 yılından sonra LPG Gaz Sızdırmazlık Denetiminden geçmediği, aracın LPG kontrol merkezlerimize gelmediği tespit edilmiştir.

Toplumun can ve mal güvenliği açısından olası vahim olayları önlemek için LPG’li araç dönüşüm ve kontrolleriyle ilgili bazı hususları kamuoyu ile yeniden paylaşmak istiyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AİTM Yönetmeliği uyarınca, araçların muayene istasyonlarında fenni periyodik muayeneleri öncesinde istenmesi gereken LPG Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenleme çalışması 1999 yılından beri; araçların LPG’ye dönüşümlerinin son kontrolüyle ilgili Montaj Tespit Raporu onayı düzenlenmesi çalışması da Bakanlığın yaptığı yetki devri sonucu 2005 yılından bu yana, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından başarıyla yürütülmektedir.

Yetkili firmalarca LPG’li kullanıma dönüştürülen her araç, Odamız bünyesindeki uzman mühendislerce tek tek kontrol edilmekte, standartlara uygun olmayan dönüşümlerin düzeltilmesi sağlanmakta, araçların trafik tescilleri ve fenni muayeneleri Odamızın bu denetiminden sonra yapılabilmektedir. Ancak ilgili mevzuata ve standartlara uygun olmayan, yetkisiz firmalarca dönüştürülmüş, bu dönüşüme ilişkin son kontrollerini ve periyodik gaz sızdırmazlık kontrollerini Odamıza yaptırmayan araçların trafikte var olduğu bilinmektedir. Bu tür araçların trafikten men edilmesi gerektiği açıktır. Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 19.12.2011 tarihinde yayımlanan genelge ile 01.01.2012 tarihinden sonra Araç Muayene İstasyonları tarafından yapılan kontrollerde, LPG/CNG yakıt tadilatı yapılmış araçların vize/periyodik muayene işlemleri sırasında Gaz Sızdırmazlık Raporu istenmesi uygulamasına son verilmiştir. Araç muayenelerinde ilgili aracın Gaz Sızdırmazlık Raporu bulunmaması, artık “hafif kusur” olarak değerlendirilmekte, araçların bu yaşamsal eksik ile karayolunda dolaşımına izin verilmektedir. Bu noktada ülkemizde başarılı bir şekilde devam eden LPG/CNG uygulamaları büyük bir darbe almıştır. Böylece kamu ve toplumun can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren ticari araçlar için yılda bir kez, özel araçlar için iki yılda bir yapılması zorunlu olan sızdırmazlık kontrolleri yeterince yapılamamaktadır. Bu durum, 2012 yılına kadar tamamının Odamızca izlenebilirliği sağlanan LPG’li araçlarda zaman içerisinde yapılan veya yapılacak tadilatların da takip edilememesine yol açmıştır.

Odamızın görev ve yetki alanında giren hususlarla ilgili olarak, araçlarını LPG’li kullanıma dönüştürmek isteyen veya bu dönüşümü yaptırmış ama bu işlemi yapan firma/lar tarafından son kontrol için Odamıza yönlendirilmemiş araç sahiplerinin, can ve mal güvenlikleri için yasal gerekliliklere dikkat etmesi gerekmektedir. Dönüşüm yapan firmanın MMO’dan tescilli olup olmadığı, firmada MMO yetki belgeli bir mühendisin istihdam edilip edilmediği, dönüşümde kullanılan malzemelerin ilgili standartlara uygun olup olmadığı yurttaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususların başında gelmektedir. Yurttaşlarımızın yetkili firmalarda dönüşüm yaptırdıktan sonra MMO’nun düzenleyeceği Montaj Tespit Raporu onayını almaları ve özel araçların iki yılda bir, ticari araçların ise yılda bir kez gaz sızdırmazlık testlerini yine Odamıza yaptırmaları gerekmektedir. Bugün Konya’da can kaybı olmamıştır, ancak bu tür kazaların olmaması için mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini ilgililer ve kamuoyuna önemle duyururuz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu