PEYZAJ MİMARLARININ ÖZLÜK HAKLARININ GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

22.01.2021

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin genelgede Peyzaj Mimarları'nın mühendislik-mimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

PEYZAJ MİMARLARININ ÖZLÜK HAKLARININ GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İçinde yaşadığımız doğal, kültürel ve fiziksel çevrenin bilimsel temeller ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesini içeren Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik-Mimarlık disiplinlerinden biridir.

3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’a tabi olan Peyzaj Mimarları, mesleki ve özlük haklar bakımında ülkemizdeki diğer mühendis, mimar ve şehir plancıları ile aynı haklara sahip bulunmaktadır.

Kanun, yönetmelik ve kurum kararlarında yer alan açık hükümlere rağmen, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin genelgede Peyzaj Mimarları Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarından ayrı bir kategoride sınıflandırılmıştır. Geçmiş yıllardaki genelgelerden farklı olan bu sınıflandırma ile Peyzaj Mimarları ciddi bir özlük hakkı gaspıyla yüz yüze bırakılmıştır.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre “mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak” ve “meslekle ilgili bütün mevzuatı inceleyerek görüşlerini bildirmek” TMMOB’nin temel amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB’ye bağlı 24 meslek odamızdan biri olan Peyzaj Mimarları Odamıza üye Peyzaj Mimarlarının haklarını korumak kamusal ve kanuni sorumluluğumuzdur.

Karşı karşıya olduğumuz bu sorunun çözülebilmesi için, Peyzaj Mimarı meslektaşlarımızın haklarını ve meslek disiplinimizi aşındırmaya yönelik bu genelge derhal değiştirilerek, Peyzaj Mimarları da Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ile aynı statüde değerlendirilmelidir.

Konunun her düzeyde takipçisi olacağımızı ve peyzaj mimarlarının özlük haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI