PEYZAJMO: AFETLERDE YİTİRDİKLERİMİZİ VE 17 AĞUSTOS`U UNUTMAYACAĞIZ

17.08.2021

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Afetlerde Yitirdiklerimizi Ve 17 Ağustos`u Unutmayacağız. 

 Yaşadığımız en büyük doğal afetlerden birisi olan, Gölcük merkez üslü ve resmi rakamlara göre 7.4 şiddetindeki 17 Ağustos 1999 Depremi`nin acısını hala ilk günkü gibi hissetmekteyiz. Yaşanılan depremde 18 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirirken binlerce insanımız yaralanmış, sakat kalmış, yaşamı alt üst olmuştur. Yıkılan on binlerce konut ve işyeri ile hayatın normale dönmesi çok uzun süre almıştır. 

Son bir yıldır yaşadığımız ve yüreğimizi yakan depremler, orman yangınları ve sel felaketleri; 17 Ağustos 1999`da yaşadığımız depremde ortaya çıkan ihmal ve risk/afet yönetimi eksiklikleri konusunda hala yeterli mesafeyi kat edemediğimizi açıkça göstermiştir. Depremin üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye rağmen afetlere karşı risk yönetimi ve sonrası için afet yönetim planı ulusal çapta hayata geçirilmemiştir. 

Risk ve afet yönetiminin olmadığı; deprem sonrası tekrar yapılaşma sürecinde yer seçimlerinin bilimsel verilere göre değil, ranta göre yapılması ve deprem gibi afetler sonrası toplanma alanı olarak kullanılması gereken açık ve yeşil kamusal alanların imara açılması ile açık bir şekilde görülmüştür. 

TMMOB`un Kasım 2018`de yayınladığı İmar Affı Raporu`na göre, yüzölçümünün %90`ı deprem riski altında olan ülkemizde, yapı stokunun yaklaşık yarısına denk gelen 13 milyon kaçak yapı bulunmaktadır. "İmar Barışı" adı altında kaçak ve ruhsatsız yapılara imar affı getirilerek çok sayıda konut, mühendislik hizmeti almadan ruhsatlı yapıya dönüşmüştür. 200 m²‘den küçük yapılar ile kamu binaları (TOKİ, KİPTAŞ, Emlak GYO vb.) denetim dışı bırakılmıştır. 

TMMOB`nin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim süreci dışında tutulmuştur. Oysa yapı denetim sistemi, güvenli geleceği bugünden kurmamızın tek yoludur. 

Ülkemizde peyzaj mimarlığı anabilim dallarında,  başta deprem temelinde olmak üzere, risk ve afet yönetimi konusunda 20 yılı aşkın süredir çok sayıda doktora ve yüksek lisans tezleri hazırlanmış, böylece bu konuda çok sayıda uzman yetişmiştir. Fakat risk ve afet yönetimi konusunda meslektaşlarımızın bilimsel bilgi birikimlerinden maalesef yararlanılamamaktadır.  

Açık ve yeşil alanlar; insanları afetten korumaya yönelik toplanma ve yaşatma alanları oldukları kadar, doğa ve doğa yaşamı için de destek alanlarıdır. Yangın, taşkın, deprem vb. sonrası olası afetler de yine açık ve yeşil alan planlaması ve onarımının kapsamındadır. Bu bağlamda deprem dirençli yaşam alanlarının tesisinde peyzaj mimarları olarak verebileceğimiz katkıların mekânsal planlama sürecinde yer alması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; kamusal açık ve yeşil alanların imara açılarak rant alanı haline gelmesine, kentsel dönüşüm adı altında belirli zümrelere kaynak olarak aktarılmasına, imar barışı ile denetimsiz, imara aykırı yapıların meşrulaşmasına, ticarileşen yapı denetim sistemine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde; toplum yararı, sağlığı ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğimizi, her türlü felakete karşı risk ve afet yönetiminin oluşturulma aşamasında yaşadığımız acıları yeniden yaşamamamız için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğimizi kamuoyunu duyururuz. 

Afetlerde yitirdiklerimizi ve 17 Ağustos`u unutmayacağız.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu