SOMA FACİASI ADANA’DA HUKUKİ AÇIDAN MASAYA YATIRILDI

27.06.2014

Adana Barosu tarafından düzenlenen "Soma Olayının Hukuki Değerlendirilmesi" konulu panel 26 Haziran 2014 tarihinde Seyhan Oteli'nde gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Adana Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Başkanı Av. Yasemin Tanır’ın yaptığı panelde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Ortadoğu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yıldırım Koç  ve Adana Barosu'ndan Av. Abbas Bilgili konuşmacı olarak yer aldı.