TMMOB 12 EKİM’DE ANKARA’DA ALEVİLER İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAK!

10.10.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Alevi derneklerince 12 Ekim 2014 Pazar günü Ankara'da düzenlenecek miting öncesi 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB 12 EKİM’DE ANKARA’DA ALEVİLER İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAK!

 

Aleviler diyor ki:

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve AKP hükümetiyle birlikte eğitimdeki dayatmalar ve hak ihlalleri hız alarak devam etmektedir. Her yıl değişen eğitim sistemiyle bilimsel, çağdaş eğitimden uzaklaşılarak eğitim dinselleştirilmeye çalışılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk –İslam sistemini esas alan ideolojik bakışını zorunlu din dersleri, 4+4+4, TEOG gibi tekçi ve egemen inanç sistemiyle dayatan, öğrencileri zorla özel okullara, meslek liselerine ve imam hatip liselerine yönlendirmeye çalışmaktadır.

Son olarak bu yıl uygulanan Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi eğitimdeki ayırımcılığı derinleştirmektedir. Eğitimde yaşanan hak ihlallerine dur demek için biz Aleviler, Alevi ocaklarından Ankara’ya yürüyoruz.

TEOG sistemi adı altında gençlerimiz yeteneklerine bakılmaksızın meslek liselerine, inançlarına bakılmaksızın imam hatiplere yerleştirilmektedir. Bu dayatmaları kabul etmeyen gençlerimiz ise açık liselere yönlendirerek aktif öğretim hayatının dışına itilmektedir.

Eğitimde 4+4+4 dayatmasının sonucu olarak ortaöğretim kurumları (liseler), tıpkı ilkokul ve ortaokullar gibi siyasal İslam’ın egemenliği ile sonuçlanacak ileri bir süreçte onarılamayacak toplumsal değişimlere neden olabilecek bu düzenlemeler tarafımızdan kabul edilemez olarak görülmektedir.

Mevcut sistemin eğitimin bütün alanlarında hayata geçirmek istediği planlama aslında siyasal bir bakışın dışına çıkmayan, veli ve öğrenci tercihini yadsıyan zorlayıcı ve asimilasyon amaçlıdır.

Bugün egemenlerin dayatmış olduğu eğitim sisteminin amacı; yoksul emekçi çocuklarını meslek liselerine ve imam hatip liselerine zorlamak bu sürecin sonucunda da istenilen asimilasyon amacına ulaşmaktır.

Alevileri yok sayan, farklı inançları yok sayan veya dini eğitim almak istemeyenleri yok sayan bu sistemi haklı bulmuyoruz. Bizler zorunlu din dersleri kaldırılsın isterken çocuklarımızı böyle dini eğitime zorlamalarını antidemokratik buluyoruz.

Bu sistem ile yalnızca Alevi çocukları asimile edilmeyecektir. Bu dayatılan sistemin ülkemizde ve ortak vatanımızda farklı uluslardan ve milliyetlerden ve de farklı inançlardan yaşayan halkımızı tek bir eksende toplayıp, Türk-İslam ekseninde asimilasyona tabi tutmaktır.

Dayatılan bu tekçi, gerici, siyasal İslamın eğitim projesine karşı başta Aleviler olmak üzere tüm emekçiler ve demokrasi güçleri olarak direneceğimizi ve bu dayatmalar son bulana kadar alanlarda birlikte mücadele edeceğimizi buradan tüm kamuoyuna bildiririz.

12 yıldır ülkeyi yeniden inşa etmeye çalışan, tüm sistemleri kendi lehine değiştiren bu hükümet karşısında elbette sessiz kalmayacağız. Duyarlı tüm kesimleri alanlara davet ediyoruz.

TMMOB; 12 Ekim Pazar günü Ankara Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirecek mitinge katılarak bu ülkenin Alevileri ile dayanışma içerisinde olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı