TMMOB 20-21-22 MAYIS’TA G(Ö)REV’DE OLACAK TTB’NİN YANINDADIR

20.05.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde birinci basamak sağlık çalışanlarınca gerçekleştirilecek iş bırakma eylemi üzerine bir destek açıklaması yaptı.

TMMOB 20-21-22 MAYIS’TA G(Ö)REV’DE OLACAK TTB’NİN YANINDADIR

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde birinci basamak sağlık çalışanlarınca gerçekleştirilecek G(ö)REV etkinliği hakkında destek talebinde bulunuyor.

TTB diyor ki: 

“Sağlık Bakanlığı bütün alanlarda olduğu gibi birinci basamakta da çalışma koşullarımızı giderek ağırlaştırmakta, yaptığı düzenlemelerle iş güvencemizi giderek daha da fazla ortadan kaldırmakta, bir yandan da katkı katılım paylarıyla halkımızın sağlık hizmetlerine erişimi giderek kısıtlanmaktadır.

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'na birinci basamak sağlık çalışanlarının sorunlarını defalarca iletmiş, aile hekimleri de kendilerine haksız ve hukuksuz biçimde dayatılan hafta sonu nöbetlerine karşı önemli bir direniş göstermişti. Ancak Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2015 tarihinde yayınladığı ödeme ve sözleşme yönetmeliğiyle, aile hekimlerinin ve diğer ASM çalışanlarının zaten çok zayıflamış olan iş güvencesine daha da ağır bir saldırı gerçekleştirmişti.

Bu şartlarda Sağlık Bakanlığı’nın haksız, hukuksuz ve emeğe hürmetsiz tutumuna karşı daha etkili bir yanıt vermek kaçınılmaz olmuştur. O nedenle; 20-21-22 Mayıs günleri, sesimizi soluğumuzu tüm ülkeye duyurabilmek amacıyla, ASM ve TSM lerde hizmet üretemeyeceğiz.

Sağlık çalışanlarının hakları ve halkımızın sağlık hakkı için birinci basamakta örgütlü sendikalar ve derneklerle birlikte dayanışma içinde bir mücadeleyi sürdürme çabası içerisindeyiz. 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yapacağımız iş bırakma eyleminde de alanda örgütlü tüm dernek ve sendikaların katkı sağlayacağına inanıyor, birlikte mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Bizler halkımızın, tek tek her yurttaşımızın eşit bir biçimde ve ücretsiz olarak nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için çalışıyor, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarının da nitelikli sağlık hizmetinin ön şartı olduğunu biliyoruz. Hem sağlık çalışanlarının hakları, hem de halkımızın sağlık hakkı için sürdürdüğümüz mücadelede, halkımızın her zaman olduğu gibi biz sağlık çalışanlarının yanında yer alacağına güveniyoruz.

TMMOB, 20-21-22 Mayıs’ta TTB ile, sağlık çalışanları ile birlikte olacaktır.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı