TMMOB BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

08.12.2022

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Aralık 2022 tarih ve 32036 sayılı resmi gazetede yayımlandı.