TMMOB, ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN PAYDAŞ TOPLANTISINA KATILDI

25.06.2014

“Çankaya Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Paydaş Toplantısı” 23 Haziran 2014 tarihinde meslek örgütü, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vedat Dalokay Toplantı Salonu‘nda düzenlenen toplantıda, ‘Kentsel Altyapı ve Donatı, Kent Planlama‘, ‘Kültür, Sanat, Spor‘, ‘Çevre Sağlığı‘, ‘Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar‘, ‘Bilim Teknoloji ve Eğitim‘, ‘Diğer Hizmetler‘ başlıkları altında 27 farklı konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çankaya Belediye Başkanı olarak, Çankaya için yeni bir gelecek tasarımı için yola çıktığını kaydeden Taşdelen, yeni ve çağa uygun yönetsel mantığı hedeflediğini belirtti. "Yeni Nesil Belediyecilik" ilkesini benimsediklerini vurgulayan Taşdelen, bu anlayışın, kent hakkı, kentli hakkı kavramları çerçevesinde politik ve katılımcı bir süreç olduğuna dikkat çekerek, kentli hakkı, kamu yararı, çevre hakkı, barınma ve konut hakkı, sosyal ve kültürel haklar gibi kente ilişkin unsurları barındırdığını belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da toplantıda yaptığı konuşmada, TMMOB‘nin kentlerin yönetimine ilişkin ilkeleri ve işbirliği imkanları konusunda görüşlerini dile getirdi.