TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ İÇİN İLGİLİ ODALAR TOPLANDI

09.07.2014

TMMOB 43. Genel Kurulu’nda kararı alınan ve 3. kez düzenlenecek olan TMMOB Jeotermal Kongresi’nin sekretarya hizmetlerini yürütecek odanın belirlenmesi için 8 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB’de bir toplantı yapıldı.

Toplantıya; Mehmet Soğancı (TMMOB), S. Yeşer Aslanoğlu (ÇMO), Bahattin Sarı (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Murat Ateşoğulları (JMO), İbrahim Akkuş (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Hasan Koç (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Niyazi Karadeniz (MADENMO), Mehmet Zaman (MADENMO), Saffet Durak (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Mehmet Çelik (PETROLMO) katıldı.