TMMOB JFMO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

30.09.2020

19-20 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XVIII. Dönem Olağan Genel Kurul’unda seçilen Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Şevket Demirbaş

II. Başkan

 Mehmet Kemal Ötürk

Yazman

 Selcan Melike Öztürk

Sayman

 Serdar Kart

Üye

 Şenay Güneş

Üye

 İbrahim Ethem Öztürk

Üye

 Zeki Emin Demir