TMMOB MARDİN İKK: YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

06.12.2022

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, Şanlıurfa'da İnşaat Mühendisi Bahar Hezer’in kardeşi tarafından katledilmesine ilişkin 6 Aralık 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Şube binasında yapılan açıklamayı İnşaat Mühendisleri Odası Mardin Şube yöneticisi Mizgincan Dinç Arsu okudu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün üzerinden henüz 10 gün geçmişken, biz kadınlar olarak ‘’Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok’’ derken, bir meslektaşımızı, bir mücadele arkadaşımızı daha kadın cinayetine kurban verdik.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Hezer, 3 Aralık günügüpegündüz sokak ortasında erkek kardeşi tarafından sırtından vurularak katledildi.

Şehrimizde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir günde sokak ortasında bir kadın katledildi. Tekrar gördük ki hiçbir koruma önlemi kadınları korumak için seferber edilmiyor. Kadınların can güvenliğinden sorumlu olan siyasi iktidar sadece kendisini korumuş durumda.

Acımız büyük. Üzgünüz ve kızgınız!

Kadın katillerine sunulan cezasızlık politikaları kadın katillerine cesaret vermektedir. Bahar’ın katledilmesi; Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kadın kazanımlarına karşı gelişen tahammülsüzlük ve coğrafyamızda gelişen şiddet ikliminden bağımsız ele alamayacağımız bir sonuçtur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sokağa çıkmamız önlenirken, sokağa çıkan kadınlar şiddet uygulanarak gözaltına alınmış ama Bahar’ın katili elinde pompalı silahla sokakta yürüyebilmiştir.

Kadın cinayetlerinin bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu ve kadına yönelik şiddetin politik olduğunu biliyoruz. Bireysel silahlanmadaki artışların nasıl sonuçlandığını görüyoruz. Kadın düşmanı politikaların kadına karşı şiddetin her türünü doğurduğunu ve her gün kadınların katledildiğini görüyoruz!  Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddetin ve ısrarlı takiplerin her gün artarak hayatın her alanında kadınlara karşı yaygınlaştığını görüyoruz. Eril zihniyetin ortaya çıkardığı sonuçları ne yazık ki artık her gün görüyoruz.

Ama artık görmek istemiyoruz! Artık hiçbir kadını kurban vermeyeceğiz!

Bahar bizim, arkadaşımız, yoldaşımızdı! Bu canice bir cinayet! Bu canice bir ölüm! Ekonomik anlamda kendi olmaya çalışan bir ablayı, kardeşi, çocuğu, kadını, bir bireyi; bir erkeköldürdü.Bizler bu şehrin kadınlarıyız, kadın mühendisleri, mimarları, şehir plancılarıyız.

Devletin tüm mekanizmaları ve tüm bireyler üzerine düşeni yapmalı. Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz Takılan kravatlara yapılan indirimlere tahammülümüz artık yok.  Şiddetin her türlüsünün karşısında yer alacağız.

Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması için mücadele eden Bahar sokaktayürürken bir erkek tarafından 4 kez sırtından vurulacağını bilmiyordu. Daha önce cinayete kurban giden kadınlar da bilmiyordu.

Bahar’ın bıraktığı yerden, kadın karşıtı tüm politikalara ve eril iktidarcı zihniyete ve kadın katillerine karşı mücadelemizin büyüyerek devam edeceğini, Bahar’ın asla yalnız olmadığını, susmadığımızı, korkmadığımızı, itaat etmediğimizi tekrarlıyoruz. Bahar’ın katilinin en ağır cezayı alması için biz kadınlar sürecin takipçisi olacağız. Artık tek bir kadının bile cinayete kurban gitmemesi için mücadelemizin büyüyerek devam edeceğini ve asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz...

Yasta değil, isyandayız!

Kadın Cinayetleri Politiktir!"