TMMOB ODA BAŞKANLARI MMŞP MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

14.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı oda yöneticileri TMMOB yasası ve torba yasalarla ilgili olarak muhalefet partilerinin mühendis, mimar ve şehir plancısı vekilleriyle TBMM’de kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda vekillere yasalarla ilgili bilgi verilirken, sonrasında TBMM basın bürosunda bir açıklama yapıldı.

TBMM’de 14 Ocak 2015 Çarşamba günü yapılan toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Milletvekilleri İlhan Demiröz, Gökhan Günaydın, Tolga Çandar, İdris Yıldız, Vahap Seçer, Kemal Ekinci, Süleyman Çelebi, Ali İhsan Kalkavan, M. Serdar Soydan, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Musa Çam, Sakine Öz, Kemal Değirmendereli, Osman Aydın, Ali Sarıbaş, Ramazan Kerim Özkan, Haluk Eyidoğan, Ali Rıza Öztürk,  Malik Ecder Özdemir, MHP Milletvekilleri Seyfettin Yılmaz, Alim Işık, Bağımsız Milletvekili Hami Yıldırım katıldı.

Toplantıya katılan TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri; YK Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Sahin, Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Mehmet Besleme, Mehmet Torun, Gölay Şakiroğulları, Hakan Günay, Kemal Zeki Taydaş, İsmet Aslan, Necati Uyar ve M. Tevfik Kızgınkaya; Oda yöneticileri Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (Gemi Mak MO), Sinem Dedetaş (Gemi MO), Yusuf Songül (GIDAMO), Harun Reşit Sever (HKMO), Nevzat Ersan (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Ercüment Cervatoğlu (MMO), Yüksel Yağan (METEOROLOJİ MO), Eyüp Muhcu (MO), Fikret Oğuz (MO), Ali Küçükaydın (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Emre Fidan (TMO), Özden Güngör (ZMO) oldu.

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptığı basın açıklaması şöyle:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

14 Ocak 2015-TBMM BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın Mensupları

Bildiğiniz gibi içinde Örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’ndaki değişikliklerin de yer aldığı bir torba yasa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba yasa da TBMM gündeminde. Bu iki torba düzenleme üzerine bugün muhalefet partilerinin mühendis, mimar, şehir plancısı milletvekilleriyle bir araya geldik. Sağ olsunlar bizi dinlediler.

Değerli Basın Mensupları

Siyasal İktidar, son torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.

AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Toplamda 24 yasada değişiklik öngören taslaklarla ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründeki düzenlemelerle rant sağlamak isteniyor. Yapı denetimi alanında özel projeler denetim kapsamı dışına çıkarılıyor; yapı denetim kuruluşlarının yapısı değiştirilerek yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimi ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek teknik müşavirlik kuruluşlarıyla meslek alanlarında tekelleşme yaratılıyor; mühendislik projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlemesinin önü açılıyor.

Değerli Arkadaşlar,

Bu torba yasalarla;

Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el koyulabilecek.

Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere “parası olana imar hakkı” getiriyor.

Evet, Sevgili Arkadaşlar

Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefinde… 

Değerli Basın Mensupları

Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 2009 yılında meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan baskılar o günden bu yana çeşitli şekillerde sürdürüldü. İktidar, dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz ayında yine bir “torba yasa” içinde TMMOB ve bağlı Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. İki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi.

AKP, TMMOB'nin örgütlü gücünden ve tarihinden bihaber olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. TMMOB tarihi bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadelelerle doludur. TMMOB’nin mücadeleci geleneğini AKP’nin torbasına sığdıramayacaklar. Örgütümüz 2 yıl önce olduğu gibi bu rant yasasını, birlikte mücadele ederek yeniden püskürtecektir.

TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanların,  parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edecektir.

Unutmasınlar ki; TMMOB’yi yok etmeye çalışsalar da;

TMMOB her yerde…

TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da;

TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

Herkes bilmeli ki;

TMMOB, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.