TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

25.09.2020

12-13 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da toplanan Peyzaj Mimarları Odası 14. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 

İçinden geçtiğimiz bu tarihsel kesitte tüm dünya ile birlikte ülkemiz Covid-19 pandemisi nedeniyle hem toplum sağlığı hem de ekonomik olarak zor bir döneme girmiştir. Öyle ki Mart ayında yapılması planlanan Genel Kurulumuz da İçişleri Bakanlığı`nın yayınladığı genelge ile sağlık tedbirleri kapsamında yasaklanmasıyla birlikte ancak 12 Eylül 2020`de yapılabilmiştir. 

Bu dönemde dahi sağlık ve ekonomi alanında önlemler alınması gerekirken doğal, kültürel ve tarihi alanlarımızın yağmalanması hız kazanmıştır. Tüm bu süreçlere ilişkin 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve Anayasa`nın 135. Maddesi ile kurulu, Kamu Kurumu niteliğindeki Odamız, mesleğin ve ülkenin çıkarlarını, peyzaj alanlarını korumak için hukuk mücadelesini yürütmektedir.

İnsan haklarının hiçe sayıldığı, her geçen gün artan başta kadın cinayetleri ve çocuk istismarı olmak üzere doğal alanların ve doğal kaynakların ranta kurban edildiği, ülke coğrafyasının hiçbir bilimsel temele dayanmayan şekilde değiştirilmek istenmesi, hukukun ayaklar altına alınması ve akıl dışı kararlara imza atılan bu dönemde sürdürdüğümüz mücadele çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir. 

Yaşadığımız salgın süreci de açık ve yeşil alanların önemini, doğa ile uyum içinde yaşamamızın önemli olduğunu bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Tüm bu uyumun yakalanmasında Peyzaj Mimarlığının önemi yadsınamaz derecede yüksektir. 

Mesleğimizin doğru bir şekilde icra edilmesi, toplumun yaşam kalitesi için de son derece önemlidir. Herkesin eşit şekilde ve özgürce faydalanabileceği açık ve yeşil alanlar yaratma süreci, mesleğimizin başlıca ilgi alanlarından bir tanesidir. 

Tahrip ve yok edilen doğal, kültürel ve tarihi peyzajlarımız; biyoçeşitlilik ve tarihimizin yanında toplumsal belleğimizi de yok etmektedir. Geleceğe ayna tutan geçmişimiz yok olduğu takdirde toplumsal olarak yönümüzü kaybetme, geleceğimizi belirleyememe tehlikesiyle karşı karşıyayız. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bu alanlarımıza sahip çıkmamız ve hukuku arkamıza alarak mücadele etmemizin sebebi budur. 

Bugün kamu kuruluşu niteliğinde olan TMMOB ve bağlı meslek odalarımız, iktidarın yanlış kararlarını eleştirmesinden dolayı daha önce de olduğu gibi yeniden tehdit edilmektedir. Bahsettiğimiz sorunlara, ekonomik, toplumsal ve ekolojik çıkmazlara çözüm üretilmesi gerekirken, çıkarılması düşünülen yasa ile hiç bir kamu yararı sağlanamayacaktır. 

Bilimi, ortak aklı ve demokrasiyi reddeden, toplumsal, ekonomik ve ekolojik çıkarları savunurken güç aldığımız TMMOB ve bağlı odalarımız düzenlenirken, hiçbir şekilde danışılmayan seçim yasamızın değiştirilmesine karşı odamız bugün de olduğu gibi yarın da mücadelesine devam edecektir. 

Pandemi ile beraber peyzaj tasarım ilkelerinin sürdürülebilirlik anlayışı ile yeniden ele alınması ve yasal düzenlemelerin yapılması hedeflenmelidir. Dünyamızın, günümüzde ve gelecekteki en büyük sorunu olan küresel iklim krizi, peyzaj mimarlığı meslek disiplininin mücadele edeceği en önemli konuların başında gelmelidir ve odamızın bu konuda söz sahibi olabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması hedeflenmelidir. 

Yasal ve yönetsel çerçevenin, pandemi sonrası yeni oluşmuş koşullara göre yasa yapıcılar tarafından düzenlenmesini, mesleğimiz ve meslek alanlarımız üzerinde bulunan baskıların ve sınırlandırmaların bir an önce giderilmesini, 14. Olağan Genel Kurulu olarak sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.