TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

23.09.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez 14. Dönem Yönetim Kurulu 21 Eylül 2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştİrerek görev dağılımını yaptı.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

Yasin Otuzoğlu

II. Başkan 

Barış Işık

Genel Sekreter  

Özay Yerlikaya

Sayman    

Gizem Karabay Can

Üye

Funda Baş Bütüner

Üye         

Barış Ekmekçi

Üye          

Tolga Aydar