TMMOB'YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 580 BİN OLDU

16.01.2020

TMMOB'ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2019 yılı sonu itibariyle 579 bin 868 oldu. Buna göre 2019 yılında bir önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 20 bin 914 kişi arttı.

Odalarımızdan aldığımız verilere göre 2019 yılı sonu itibariyle 579 bin 868 üyemizin 133 bin 44'ü kadın (%23), 446 bin 824'ü erkek (%77) üyelerden oluşuyor.

Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI (31 Aralık 2019 İtibariyle)

ODALAR

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odası

1.609

4.785

6.394

Çevre Mühendisleri Odası

6.147

6.709

12.856

Elektrik Mühendisleri Odası

7.593

56.964

64.557

Fizik Mühendisleri Odası

557

1.473

2.030

Gemi Mühendisleri Odası

193

3.563

3.756

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

46

1.493

1.539

Gıda Mühendisleri Odası

13.263

7.305

20.568

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

2.869

13.952

16.821

İçmimarlar Odası

3.204

2.708

5.912

İnşaat Mühendisleri Odası

14.273

109.634

123.907

Jeofizik Mühendisleri Odası

1.438

4.044

5.482

Jeoloji Mühendisleri Odası

4.590

13.667

18.257

Kimya Mühendisleri Odası

9.118

13.461

22.579

Maden Mühendisleri Odası

2.431

16.366

18.797

Makina Mühendisleri Odası

11.368

103.332

114.700

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

622

4.123

4.745

Meteoroloji Mühendisleri Odası

235

476

711

Mimarlar Odası

27.817

33.690

61.507

Orman Mühendisleri Odası

3.716

13.713

17.429

Petrol Mühendisleri Odası

142

1.143

1.285

Peyzaj Mimarları Odası

4.090

2.061

6.151

Şehir Plancıları Odası

3.448

2.667

6.115

Tekstil Mühendisleri Odası

819

1.288

2.107

Ziraat Mühendisleri Odası

13.456

28.207

41.663

TOPLAM

133.044

446.824

579.868