ZMO YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31.03.2021

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem ÖZKAN'ın istifası üzerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Nevzat ÖZER'in seçilmesine karar verildi.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Baki Remzi Suiçmez

II. Başkan

 Caner Aksakal

Yazman

 Mehtap Ercan Bilgen

Sayman

 Tahsin Erman Çağdaş

Üye

 Nevzat Özer

Üye

 Yener Ataseven

Üye

 Züleyha Oğuz