Tüm Haberler

Haberler
09.07.2014

Yapı denetiminde proje ve uygulama denetçisi elektrik ve makine mühendislerinin denetim yetki sınırını 120.000 m²’den 180.000 m²’ye çıkartan yönetmelik maddesinin yürütmesi durduruldu.

Haberler
09.07.2014

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Ferhenga Zaravên Teknîkî (Teknik Terimler Sözlüğü) çıktı.

Oda Haberleri
09.07.2014

Gıda Mühendisleri Odası, gıda güvenliğine ilişkin 9 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
09.07.2014

TMMOB 43. Genel Kurulu’nda kararı alınan ve 3. kez düzenlenecek olan TMMOB Jeotermal Kongresi’nin sekretarya hizmetlerini yürütecek odanın belirlenmesi için 8 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB’de bir toplantı yapıldı.

Oda Haberleri
08.07.2014

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Ersin Karadöl’ün yönetim kurulundan istifası üzerine bu göreve Muharrem Aydın seçildi. Yazman Üye Bahattin Zorlu’nun yazmanlık görevinden istifası üzerine de yedekten gelen Hakan Kocabıyık yazmanlık görevini üstlendi. 

Oda Haberleri
08.07.2014

Mimarlar Odası, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine ilişkin 7 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
08.07.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, Sinop`ta `Nükleere Karşı Gençlik ve Doğa Kampı`na faşist bir grup tarafından yapıllan saldırıya ilişkin 7 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
07.07.2014

Çevre Mühendisleri Odası, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ve sürecine ilişkin 5 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
06.07.2014

KESK 8. Olağan Genel Kurulu 3-6 Temmuz 2014 tarihlerinde Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Haberler
04.07.2014

Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı Ertan Keser, Yazman Üye Serdar Kart, Sayman Üye M. Tankut Kılınç ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yıldırım, 4 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB`yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Bahattin Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz ile görüştüler.