Tüm Haberler

Haberler
18.09.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Eylül 2014 tarih ve 29120 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.

Basın Açıklamaları
18.09.2014

13 Mayıs 2014 tarihinde  Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki yeraltı kömür ocağında meydana gelen ve 301 maden emekçisinin ölümüne neden olan Soma katliamıyla ilgili TMMOB raporu 18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Besleme, Mehmet Torun, Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan'ın katıldığı basın toplantısında açıklamayı Mehmet Torun yaptı.

Oda Haberleri
16.09.2014

Gıda Mühendisleri Odası, içme ve kullanma sularına ilişkin 16 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.09.2014

Peyzaj Mimarları Odası’nın her yıl değişik illerde düzenlediği yaz okullarının sekizincisinin ikinci etabını 30 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Hatay’ın Payas ilçesinde gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
12.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 

Basın Açıklamaları
12.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Cumhurbaşkanının, "torba kanun" olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"u onaylaması üzerine 12 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

Oda Haberleri
12.09.2014

Maden Mühendisleri Odası, 12 Eylül 2014 tarihinde iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine bir açıklama yaptı.

Oda Haberleri
12.09.2014

İnşaat, Maden ve Makina Mühendisleri Odası, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle birer basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
11.09.2014

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)'nde kömür yakıtlı termik santral kurulmasının planlanması üzerine 10 Eylül 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin hazırlanan raporu kamuoyuna sundu.

İKK Haberleri
11.09.2014

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 10 Eylül 2014 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla, fuar alanının taşınmasının ardından Kültürpark’ın yeşil alan olarak korunması gerektiği görüşünü kamuoyu ile paylaştı.