Tüm Haberler

Basın Açıklamaları
11.07.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çankaya Belediyesi’ndeki görevden almalarla ilgili olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde bir açıklama yaptı. 

Haberler
10.07.2014

TMMOB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile görüşen Kalkınma Bankası A.Ş.’de çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla, yaşanan problemler üzerine 10 Temmuz 2014 tarihinde toplantı yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Haberleri
10.07.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, enerji alanını kapsayan düzenlemelere ilişkin 10 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
10.07.2014

Ziraat Mühendisleri Odası, çiftçinin elektrik borcunun anaparası hariç faizini bile silmeye yanaşmayan hükümetin, Torba Yasa Tasarısı ile meraları yapılaşmaya açarken, baraj gibi su yapılarının denetimini de özel şirketlere vermeye hazırlanmasına ilişkin 10 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
09.07.2014

Yapı denetiminde proje ve uygulama denetçisi elektrik ve makine mühendislerinin denetim yetki sınırını 120.000 m²’den 180.000 m²’ye çıkartan yönetmelik maddesinin yürütmesi durduruldu.

Haberler
09.07.2014

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Ferhenga Zaravên Teknîkî (Teknik Terimler Sözlüğü) çıktı.

Oda Haberleri
09.07.2014

Gıda Mühendisleri Odası, gıda güvenliğine ilişkin 9 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
09.07.2014

TMMOB 43. Genel Kurulu’nda kararı alınan ve 3. kez düzenlenecek olan TMMOB Jeotermal Kongresi’nin sekretarya hizmetlerini yürütecek odanın belirlenmesi için 8 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB’de bir toplantı yapıldı.

Oda Haberleri
08.07.2014

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Ersin Karadöl’ün yönetim kurulundan istifası üzerine bu göreve Muharrem Aydın seçildi. Yazman Üye Bahattin Zorlu’nun yazmanlık görevinden istifası üzerine de yedekten gelen Hakan Kocabıyık yazmanlık görevini üstlendi. 

Oda Haberleri
08.07.2014

Mimarlar Odası, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine ilişkin 7 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.