Tüm Haberler

Oda Haberleri
15.10.2014

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Üniversitelerdeki sorunlar ve yaşanan son olaylar üzerine 15 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
14.10.2014

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, TMMOB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen, ancak Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün iade ettiği yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerinin yayınlanması için emsal olacak bir karar aldı.

İKK Haberleri
14.10.2014

Diyarbakır İKK bileşenleri 14 Ekim 2014 tarihinde TMMOB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile görüştü.

Basın Açıklamaları
14.10.2014

DİSK- KESK-TMMOB ve TTB’li kadınlar, Ortadoğu’da ve Kobane’de yaşanan İŞİD vahşetine “DUR” demek için düzenlenen eylemlerde kadınlara yönelik gerçekleşen paramiliter ırkçı-faşist saldırıları ve yüzlerce gözaltı olayını kınamak amacıyla 14 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
14.10.2014

Kamuoyunda “Galataport” olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı’na ilişkin, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üç oda, konuya ilişkin olarak 13 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.10.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 13 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
10.10.2014

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Kobane ve Orta Doğu'da yaşananlar üzerine 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
10.10.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Alevi derneklerince 12 Ekim 2014 Pazar günü Ankara'da düzenlenecek miting öncesi 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
10.10.2014

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Eski Başkanı Bektaş Göze, KTMMOB Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman ve Yazman Üyesi Mehmet Necdet 10 Ekim 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

Basın Açıklamaları
10.10.2014

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Kobani'de yaşananlara, IŞİD katliamına dikkat çekti ve Kobane'ye sahip çıkmak için herkesi demokratik ve barışçıl çerçevede harekete geçmeye çağırdı.