Tüm Haberler

Basın Açıklamaları
14.10.2014

DİSK- KESK-TMMOB ve TTB’li kadınlar, Ortadoğu’da ve Kobane’de yaşanan İŞİD vahşetine “DUR” demek için düzenlenen eylemlerde kadınlara yönelik gerçekleşen paramiliter ırkçı-faşist saldırıları ve yüzlerce gözaltı olayını kınamak amacıyla 14 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
14.10.2014

Kamuoyunda “Galataport” olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı’na ilişkin, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üç oda, konuya ilişkin olarak 13 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.10.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 13 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
10.10.2014

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Kobane ve Orta Doğu'da yaşananlar üzerine 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
10.10.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Alevi derneklerince 12 Ekim 2014 Pazar günü Ankara'da düzenlenecek miting öncesi 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
10.10.2014

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Eski Başkanı Bektaş Göze, KTMMOB Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman ve Yazman Üyesi Mehmet Necdet 10 Ekim 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

Basın Açıklamaları
10.10.2014

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri 10 Ekim 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Kobani'de yaşananlara, IŞİD katliamına dikkat çekti ve Kobane'ye sahip çıkmak için herkesi demokratik ve barışçıl çerçevede harekete geçmeye çağırdı.

Oda Haberleri
09.10.2014

Peyzaj Mimarları Odası, Kobane‘de yaşanan terörü ve son günlerde giderek kontrolden çıkan, birçok vatandaşımızın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan olaylara ilişkin 9 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
09.10.2014

Danıştay Onuncu Daire, TMMOB tarafından açılan dava sonucunda, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. maddesinin 1. fıkrasının f bendinin dayanağı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde yer alan “Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma yaşamını denetleyen müfettişler” ibaresini Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne götürme kararı aldı. Danıştay Onuncu Daire, yönetmeliğin geçiçi 2. maddesi hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

Oda Haberleri
09.10.2014

Makina Mühendisleri Odası, Kobane'deki çatışmalardan hareketle Türkiye'de çıkan olaylar ve yaşanan ölümler üzerine 8 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.