Tüm Haberler

Haberler
27.07.2022

TMMOB tarafından 11/01/2019 tarihli, 30652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ’in iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davada Danıştay 6. Dairesince dava konusu ilgili Tebliğ’in iptaline karar verildi.

Oda Haberleri
27.07.2022

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu  27 Temmuz 2022 tarihinde 'İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!' başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
27.07.2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Mayıs-Haziran 2022 dönemini içeren 204`üncü sayısı çıktı.

İKK Haberleri
26.07.2022

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 26 Temmuz 2022 tarihinde 'Zehirli Atıkları Ülkemizin Hiçbir Yerinde İstemiyoruz!' başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
26.07.2022

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında 26 Temmuz 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.07.2022

TMMOB 47. Dönem 1. Denetleme Kurulu toplantısı 23 Temmuz 2022 tarihinde TMMOB'de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTÇU katıldı. Toplantıda TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN da hazır bulundu.

Haberler
25.07.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı “47. Dönem Çalışma Programı” gündemi ile 20 Temmuz 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Haberler
23.07.2022

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı Temmuz ayı itibarı ile brüt 11.200 TL olarak güncellendi.

Oda Haberleri
22.07.2022

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 22 Temmuz 2022 tarihinde 'Asbest Kalıcı Kirliliğe ve Hastalıklara Yol Açar' başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
21.07.2022

İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal isteminin Danıştay tarafından reddedilmesi üzerine TMMOB'li Kadınlar tarafından 21 Temmuz 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.