Tüm Haberler

Haberler
29.12.2014

2008 yılından bu yana 3 Kadın Kurultayı düzenlemiş olan TMMOB, bu dönem 4. Kadın Kurultayı’nın yanı sıra “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu TMMOB 1. Kadın Sempozyumu’nu gerçekleştirecek. TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 17 Ocak 2015 tarihinde yapılacak sempozyumun programı belli oldu.  

Haberler
29.12.2014

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa 29 Aralık 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yasası’nda değişiklik yapılmasına karşı yürütülecek mücadelede destek mesajı verdi.

Haberler
29.12.2014

TMMOB’nin de içinde yer aldığı Kadın Emeği Platformu, kadınların asgari ücrete dair sorun ve taleplerini ortaya koyan asgari ücret raporunu 29 Aralık 2014 tarihinde MMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

Oda Haberleri
29.12.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın, JMO İstanbul Şubesi`nin 3. Havaalanı ile ilgili raporu üzerine Odayı hedef alan açıklamalarına karşı 27 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
27.12.2014

TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Düzenleme Kurulu 1. toplantısı 27 Aralık 2014 tarihinde MMO Genel Merkezi Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
27.12.2014

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş 27 Aralık 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, "3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı değerlendirdi.

Haberler
26.12.2014

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED olumlu kararı ile 25 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nin geçici maddesinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Oda Haberleri
26.12.2014

Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Yönetim Kurulu üyesi Alper Nazmi Yüksel'in 12 Aralık 2014 tarihinde istifası üzerine yeniden görev dağılımı yapıldı.

Oda Haberleri
26.12.2014

Petrol Mühendisleri Odası’nın 26 Aralık 2014 Cuma günü yeni yıl kutlamasıyla birlikte gerçekleştirilen Danışma Kurulu’nda gündemde olan TMMOB Yasası ve TPAO özelleştirme yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Oda Haberleri
26.12.2014

İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile ilgili olarak 26 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.