Tüm Haberler

Haberler
25.12.2014

TMMOB Oda Sekreterleri ve Yazman Üyeleri ortak toplantısı 24 Aralık 2014 tarihinde TMMOB'de gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde TMMOB yasasında değişiklik öngören torba yasaya karşı yapılacak eylem ve etkinlikler yer aldı.

Oda Haberleri
25.12.2014

Mimarlar Odası, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının mevzuat ve uygulamalarına yönelik müdahaleleler üzerine 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
25.12.2014

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Yasası'nda değişiklik içeren torba yasa taslağı üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.12.2014

Burdur yöre halkı, Burdur Gölü koruma alanında madencilik faaliyetlerine izin veren plan değişikliğinin yürütmesinin durdurulması yönünde karar alınabilmesine büyük katkı sağlayan raporu nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne teşekkürlerini sunan bir metin yolladı.

Basın Açıklamaları
24.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımladığı Tebliğ ile ilgili 24 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
24.12.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Çanakkale Çan bölgesinde yeralan "Asit Maden Göllerine" ilişkin 24 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
24.12.2014

Fizik Mühendisleri Odası 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Demir İNAN'ı kaybettik.

Ailesinin, dostlarının ve örgütümüzün başı sağolsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Haberler
23.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları toplantısı 23 Aralık 2014 tarihinde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasaya karşı yürütülecek mücadele gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Odalar, İKK’lar ve TMMOB olarak yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Görüşler
23.12.2014

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısı 22 Aralık 2014 Pazartesi günü yapıldı. Toplantıda, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB “2014-2018 Politika Belgesi ve Eylem Planı”na ilişkin görüşlerini içeren ortak metni sunduktan sonra söz konusu planın bu haliyle iş kazalarını önleyemeyeceği ve gelecekte olacak iş kazalarının sorumluluğunun alınamayacağı gerekçesiyle oylamaya katılmayarak, salondan ayrıldı.  

Haberler
22.12.2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmeliği 8 Aralık 2014 Tarih 29199 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.