Tüm Haberler

Haberler
12.12.2014

ODTÜ'de 11 Aralık 2014 tarihinde Maden Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. H. Aydın Bilgin in yönettiği "Maden Kazaları Geliyorum Der" konulu panele, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Prof. Dr. Tevfik Güyagüler ve Doç. Dr. Nuray Demirel konuşmacı olarak katılmıştır. Paneli çok sayıda öğrenci izledi.

Basın Açıklamaları
12.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM gündeminde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine 12 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.12.2014

Makina Mühendisleri Odası, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine 12 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
11.12.2014

Sosyal medyada “#TMMOB’YE DOKUNMA” kampanyası sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek dokunmadan duramadı. İ. Melih Gökçek twitterdan; “Mimarlar Odası ‘TMMOB’ye dokunma’ kampanyası başlatmış.  Bağırsan da çağırsan da öyle bir dokunacağız ki :))) bak da gör” mesajını paylaştı.

Basın Açıklamaları
11.12.2014

TMMOB'ye bağlı odalar, TMMOB Yasası'nı değiştiren maddelerin de içinde yer aldığı torba yasa taslağına karşı 11 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Belgeler
10.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliklerini de içeren torba yasa taslağı üzerine görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kitlesel olarak iletmek için 18 Aralık 2014 Perşembe günü Ankara'ya çağrı yaptı. Mehmet Soğancı 10 Aralık 2014 tarihininde konuya ilişkin olarak Örgüte yönelik bir mesaj yayımladı.

Oda Haberleri
10.12.2014

Şehir Plancıları Odası, Ankara Şube Sekreter Üyesi Araştırma Görevlisi Deniz Kimyon`a uygulanan baskıcı politika ve mobinge ilişkin 9 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
10.12.2014

TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu’nun talebi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile oluşturan komisyonun yerinde yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan TMMOB Cerattepe Raporu yayımlandı.

Haberler
09.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları toplantısı 9 Aralık 2014 tarihinde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasanın ağırlıklı gündem maddesini oluşturduğu toplantıda yürütülecek mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İKK Haberleri
09.12.2014

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 3. Havalimanı projesiyle ilgili 9 Aralık 2014 tarihinde MMO İstanbul Şube binasında bir basın toplantısı düzenledi.