Tüm Haberler

Haberler
31.12.2014

Ülkemiz için,
Halkımız için,
Mesleğimiz için,
Örgütümüz için

Mücadelelerle dolu

Yeni bir yıl olsun!

TMMOB Yönetim Kurulu

Haberler
31.12.2014

HKMO İstanbul Şube 18 ve 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Candaş'ı kaybettik.

Ailesinin, dostlarının Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın, hepimizin başı sağ olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Haberler
29.12.2014

2008 yılından bu yana 3 Kadın Kurultayı düzenlemiş olan TMMOB, bu dönem 4. Kadın Kurultayı’nın yanı sıra “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu TMMOB 1. Kadın Sempozyumu’nu gerçekleştirecek. TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 17 Ocak 2015 tarihinde yapılacak sempozyumun programı belli oldu.  

Haberler
29.12.2014

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa 29 Aralık 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yasası’nda değişiklik yapılmasına karşı yürütülecek mücadelede destek mesajı verdi.

Haberler
29.12.2014

TMMOB’nin de içinde yer aldığı Kadın Emeği Platformu, kadınların asgari ücrete dair sorun ve taleplerini ortaya koyan asgari ücret raporunu 29 Aralık 2014 tarihinde MMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

Oda Haberleri
29.12.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın, JMO İstanbul Şubesi`nin 3. Havaalanı ile ilgili raporu üzerine Odayı hedef alan açıklamalarına karşı 27 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
27.12.2014

TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Düzenleme Kurulu 1. toplantısı 27 Aralık 2014 tarihinde MMO Genel Merkezi Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
27.12.2014

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş 27 Aralık 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, "3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı değerlendirdi.

Haberler
26.12.2014

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED olumlu kararı ile 25 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nin geçici maddesinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Oda Haberleri
26.12.2014

Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Yönetim Kurulu üyesi Alper Nazmi Yüksel'in 12 Aralık 2014 tarihinde istifası üzerine yeniden görev dağılımı yapıldı.