Tüm Haberler

Basın Açıklamaları
28.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı TBMM gündemindeki “Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine 28 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
27.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliğini içeren torba yasada yapılan son düzenlemeler üzerine 28 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
27.01.2015

TMMOB Yasa değişikliğine karşı hazırlanan "DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE İÇİN TMMOB" başlıklı videoya haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Haberler
27.01.2015

Gıda Mühendisleri Odası Eski Başkanı Petek Ataman hakkında, Oda başkanlığı döneminde kişiler arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle açılan davanın 27 Ocak 2015 tarihinde görülen duruşmasında beraat kararı verildi.

Haberler
27.01.2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Başkanları metal işkolunda 29 Ocak’ta başlayacak grev öncesi Birleşik Metal İş Sendikası’nı ziyaret ederek, greve çıkacak işçilerin yanında olacaklarını ifade ettiler.

Basın Açıklamaları
26.01.2015

2014 1 Mayıs’ıyla ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6 Şubat’ta yapılacak duruşması öncesi emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için bir basın toplantısı düzenlendi.

Haberler
26.01.2015

EMO Samsun Şube Müdürü Emin Arif Özkesen 21.08.2013 tarihinde Ağrı Dağı'nın zirvesinde TMMOB'ye sahip çıktı.

 

Haberler
26.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliğini içeren torba yasada yapılan son düzenlemeler üzerine 26 Ocak 2015 tarihinde örgüte yönelik bir açıklama yaptı.

Torba Yasa taslağının yeniden düzenlenmiş hali için tıklayınız...

Basın Açıklamaları
23.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Melih Gökçek'in TMMOB'ye bağlı beş Oda hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine 23 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.01.2015

Maden Mühendisleri Odası, TBMM gündemindeki Maden Kanunu üzerine 23 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.