Tüm Haberler

Haberler
07.08.2014

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, Genel Sekreter Hasan Toprak ve Mali Sekreter Ramazan Gürbüz 7 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve II. Başkan Züber Akgöl ile görüştü. 

Oda Haberleri
07.08.2014

İnşaat Mühendisleri Odası, Erzurum Kiremitliktepe’de 2011 Kış Olimpiyatları için inşa edilen kayak kulelerinin çökmesiyle ilgili olarak hazırladıkları ön raporu 7 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. 

Görüşler
04.08.2014

“Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” değişiklik taslağı üzerine görüş isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne 4 Ağustos 2014 tarihinde bir yanıt gönderildi.

Oda Haberleri
01.08.2014

Çevre Mühendisleri Odası'nın ÇED Yönetmeliği hakkında açtığı davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. ÇMO, konu üzerine 26 Temmuz 2014 tarihinde bir açıklama yaptı.

Oda Haberleri
25.07.2014

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, şekerleme, çikolata, lokum, tatlı vb. ürünlerin satın alınması ve tüketilmesine ilişkin 25 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.07.2014

TMMOB tarafından Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada yönetmelik maddelerinin meslek örgütü yöneticilerini de kapsaması hükmü hukuka aykırı bulundu. TMMOB tarafından temyize taşınan dava sonucu, Kamu Etik Kurumu’nun yetki alanındaki kamu görevlileri tanımına kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü yöneticilerinin dahil edilemeyeceğine ilişkin itiraz İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yerinde bulundu.

Oda Haberleri
25.07.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, TSE`nin standart koyma ve denetleme görevini aşarak, yasal yetkisi olmamasına karşın mühendislik hizmetlerine el atmasını yargıya taşıdı.  EMO, konuya ilişkin olarak 25 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Oda Haberleri
24.07.2014

Kimya Mühendisleri Odası, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin 24 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.07.2014

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Soma'da 301 kişinin ölümüne yol açan maden faciasıyla ilgili olarak hazırladığı ön raporu 23 Temmuz 2014 Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

Oda Haberleri
22.07.2014

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, aşırı yeraltısuyu çekiminin yerleşim alanlarını tehdit etmesine ilişkin 22 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.