Tüm Haberler

İKK Haberleri
07.11.2014

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Tüm Bel-Sen 1 No`lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, Fatih Belediyesi hayvan barınağında `geçici` olarak görevlendirilen 8`i mühendis 13 kişinin durumu ile ilgili olarak 6 Kasım 2014 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Haberler
06.11.2014

I. Genel Kurulu’nu 18-22 Ekim 1954 tarihinde gerçekleştiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kuruluşunun 60’ıncı yılını kutluyor. 60. yıl kutlamaları çerçevesinde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının örgütlü bulunduğu yerlerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
06.11.2014

Maden Mühendisleri Odası, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen Soma maden faciası ile ilgili olarak hazırlanan fezleke üzerine 6 Kasım 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
06.11.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 60. yılı etkinlikleri kapsamında Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından “Kaza değil Cinayet, Kader değil Katliam!” konulu bir panel gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca’nın yaptığı panelde, “İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği” ve “Soma Maden Katliamı” konularında çeşitli sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Haberler
05.11.2014

TMMOB’nin 50. yılı dolayısıyla başlatılan ve 37. Çalışma Döneminden bu yana çıkarılan  "Mühendislik Mimarlık Öyküleri"nin yedincisi için öyküler toplanmaya başladı.

Oda Haberleri
05.11.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan bir heyet Karaman‘ın Ermenek ilçesindeki maden faciasına ilişkin incelemelerde bulunarak 4 Kasım 2014 tarihinde bir basın toplantısıyla değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşıltı.

Haberler
05.11.2014

Erzincan İKK, TMMOB'nin 60, kuruluş yıldönümü nedeniyle 8 Kasım 2014 tarihinde bir kutlama ve dayanışma gecesi düzenledi. 

Belgeler
04.11.2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 4 Kasım 2014 tarihinde denetçi belge ücretlerinin kaldırılmasına yönelik yazı gönderildi.

Haberler
04.11.2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 17-19 Kasım 2014 tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek “Bakanlık Denetçileri Eğitimi”nde Proje İnceleme ve Denetleme (Planlama esasları ve Mimari-Statik-Tesisat Projeleri) başlıklı bölümde; proje okuma, anlama ve inceleme, projenin yerinde takibi, denetiminde dikkat edilecek hususlar vb konularında eğitim vermek üzere İnşaat, Makina, Elektrik Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’ndan birer uzman isim istedi.

İlgili Odalarınca belirlenen eğitimcilerin isimleri Bakanlığa iletildi.

Haberler
04.11.2014

1 Mayıs 2014 kutlamaları için “Valiliğin yasaklamasına rağmen Taksim’e çağrı yaptıkları" gerekçesiyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Başkanı Lami Özgen ve Dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Haktan hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı.