Tüm Haberler

Oda Haberleri
15.08.2014

Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve arazi toplulaştırmasına ilişkin tüzüğe yönelik açılan dava kararı üzerine 15 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.08.2014

Makina Mühendisleri Odası, 10 numara yağ kullanımından kaynaklanan trafik kazaları üzerine 14 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.08.2014

Maden Mühendisleri Odası, Soma faciasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen sorunların çözümüne yönelik hiçbir önlem alınmaması nedeniyle kazaların devam etmesine ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
13.08.2014

Kimya Mühenisleri Odası, 10 numara yağa ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
12.08.2014

Danıştay 10. Daire, Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasını iptal etti.

Oda Haberleri
11.08.2014

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IŞİD terörü üzerine 11 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
11.08.2014

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama Mesleki Denetim Bürolarının Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmamasına dair işlemin yürütmesi durduruldu.

Haberler
08.08.2014

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’nun çağrısıyla 7 Ağustos 2014 tarihinde emek-meslek örgütlerince ülkenin dört bir yanında “Direnen Ortadoğu halkları yalnız değildir!” başlığıyla Filistin, Rojava ve Şengal halklarıyla dayanışma eylemleri düzenlendi. 

Haberler
08.08.2014

TMMOB Yönetim Kurulu ile oda başkanları, oda üyelik ve YÖK denklik belgeleri üzerine görüş alışverişinde bulunmak üzere 8 Ağustos 2014 Cuma günü TMMOB Makina MO. Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Haberler
07.08.2014

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)'nun çağrısıyla  7 Ağustos 2014 tarihinde işyerlerinde ve şehir merkezlerinde “Direnen Ortadoğu halkları yalnız değildir!” başlığıyla Filistin, Rojava ve Şengal halklarını desteklemek için etkinlikler düzenlenecek.